Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

haustral nedir?

haustral : a. kalın barsak boğumları (haustra) ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cecostomy : n. Ameliyatla karın duvarından çekum'a açılan geçit oluşturma.


colourless : a. Renksiz.


colposcopy : n. Vagina ve serviks'in kolposkop aracılığıyla muayenesi, kolposkopi.


compact : a.&n. 1. Tıkız, kesif, kompakt, compactus; 2. Kompres.


dermal, dermatic : a. Deriye ait, cildî.


egersis : n. Son derece uyanık olma hali, tetiklik, atiklik.


electrophysiology : n. Organizmada fizyolojik olaylara eşlik eden elektriksel olayları ve elektrik akımının vücut ve dokular üzerindeik etkilerini konu alan fizyoloj dalı.


embryo : n. 1. Gebeliğin dördüncü ayının başına kadarki devrede tohum, 2. İlkel gelişme devresindeki organizma, embriyon.


episternum : n. Sternum'un üçgen şeklindeki üst parçası, manubrium sterni.


gemination : n. 1. Çift oluşma, ikiz gelişme; 2. Bir diş çukurunda iki dişin gelişmesi.


gleety : a. 1. Uretra'dan gelen müköz akıntı ile ilgili, 2. Bu tip akıntıya benzeyen.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


hypochromia : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşu (Hemoglobin azlığı nedeniyle eritrositler, dolayısıyla kan soluk pembe renktedir); 2. Hücre çekirdeğinde kromatin eksikliği; 3. Deri renginin normale oranla daha soluk oluşu.


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


limbic : a. 1. Kenarlı, kenarı olan, çevresel; 2. Kenara ait, marjinal.


lipophilia : n. Yağ tutulması, yağ emilmesi, lipofili.


liquefaction : Sıvılaştırma, sıvılaşma, sıvı haline koyma veya gelme


lumbarization : n. Birinci sakrum omurunun beşinci bel omuru enine çıkıntıları ile birleşmesi.


myodynamometer : n. Kas gücünü ölçmede kullanılan alet, miyodinamometre.


scaphoid : a. Kayıksı, sandalsı, sandal biçiminde, scaphoides.