Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

haustral nedir?

haustral : a. kalın barsak boğumları (haustra) ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventral : a. İki karınlı, biventer.


blepharochalasis : n. Üst göz kapağı derisinin kapak aralığına sarkacak şekilde hipertrofi gösterişi.


brachiotomy : n. Kolu kesme veya yarma ameliyatı, brakyotomi.


cholepoiesis : n. Karaciğerde safra oluşması.


clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


concomitant : a. n. 1. konkomitant: Biribrine bağlı; 2. bir olaya refaket eden başka olaylar.


deleterious : a. Vücuda zararlı, toksik.


detoxicate : v. biochem. Zehrini çıkarmak.


echocardiography : n. Kalp-damar sistemine gönderilien yüksek frekanslı ses dalgalarındaki yansımanın çizelge halinde gösterilmesi, ekokardiyografi (kardiovasküler lezyonların teşhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntem).


formula : n. (pl. formulae). 1. Formül; 2. Reçete, tertip.


halucinogens : n. pl. Mescaline, L.S.D gibi hallusinasyon meydana getiren kimyasal maddeler.


ischiadic : n. See: ischiatic.


manducation : n.Çiğneme.


monocellular : a. Tek hücreli, tek gözeli.


myxopoiesis : n. Sümük oluşumu.


neuropath : n. 1. Sinirsel hastalık gösteren kişi; 2. Bünye olarak nevroz'a eğilim gösteren kişi.


nyctohemeral : a. Gece ve gündüze ait.


oscheoplasty : n. Testis torbasının plastik tamiri, skrotumun plastik ameliyatı.


oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.


pellagrous : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra'lı.