Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

haustral nedir?

haustral : a. kalın barsak boğumları (haustra) ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalic : a. Başa ait, kefalik, cephalica.


cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.


cytomegalovirus : n. Herpes simpleş ile aynı grupa dahil olan viruslar.


embalmer : n. Tahnitçi.


estrogen : n. biochem. Dişi hayvanda estrus (cinsel kızgınlık) yapan bir madde, estrojen.


eupepsia : n. Normal hazım, kolay hazım, öpepsi.


gel : n. biochem. Katılaşmış pelte halinde koloid, jel.


gustation : n. Tatma duyusu.


hemiageusia : n. Dilin bir yarısında tat alma duyusunun olmayışı.


hemidystrophy : n. Vücudun her iki tarafının eşitsiz gelişimi, hemidistrofi.


heterochronic : a. Normal zamanı dışında oluşan, değişik zamanlarda oluşan.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.


myoglobinuria : n. İdrarda myoglobin bulunuşu.


naso-oral : a. Burun ve ağızla ilgili.


nephrocoloptosis : n. Böbrek ve kalın barsağın düşmesi, nefrokoloptoz.


opposition : n. Karşıtlık, zıtlık, karşı koyma veya karşı etki gösterme hali.


orthuria : n. Normal işeme.


osteodermia : n. Ciltte kemiksi oluşum, osteodermi.