Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

haustral nedir?

haustral : a. kalın barsak boğumları (haustra) ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancrumoris : n. Zayıf çocuklarda görülen gangrentabiatındaki stomatit.


cheilocarinoma : n. Dudak kanseri.


cholangiocarcinoma : n. Intrahepatik safra yolları epitelinden gelişen adenokarsinom.


cyanocobalamine : n. biochem. Kobalt ihtiva eden ve kan yapımını canlandıran bir madde (B12 vitamini).


descensus : n. Aşağı inme, aşağı sarkma, düşme, bir organın normal yerine oranla aşağıya inmesi.


dysentery : n. Kanlı ve sancılı ishal, kanlı basur, dizanteri.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


excitability : n. Uyarana karşı çabucuk cevap verebilme, kolayca irrite edebilme durumu.


fugitive : a. 1. Gezgin; 2. Süreksiz, geçici; 3. Solar (renk).


galactophore : n. Sütü ileten kanal, süt kanalı.


gingivoglossitis : n. Dişeti ve idlin iltihabı, jinjivoglosit.


uviolize : v. Ultraviyole ışınlarına maruz bırakmak.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


itchy : a. Kaşıntılı.


jugomaxillary : a.Elmacık kemiği ile üstçeneye ait.


leucitis : n.


malodorous : a. Hoşa gitmeyen koku gösteren, fena kokulu.


mesosigmoid : n. Sigmoid dirseği mezosu.


osteitis : n. Kemik iltihabı, osteit.


osteoblastic : a. 1. Osteoblastlara ait; 2. Osteoblastlardan oluşmuş.