Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

haustral nedir?

haustral : a. kalın barsak boğumları (haustra) ile ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromide : n. biochem. Bromür asidinin tuzu.


chondrocyte : n. Kıkırdak hücresi.


cytochemistry : n. Hücre kimyası, canlı hücrelerde seyreden kimyasal olayları inceleyen bilim dalı.


cytogenous : a. Hücre hasıl eden.


diazepam : n. Adale gevşetici özellikleri olan bir trankilizan ve sedatif ilaç.


dyskinesia : n. İstemli (iradi) hareketlerinbozulması.


edentulous : a. Dişsiz, dişi olmayan


gene : n. Kromozomlarda bulunan ve herediter karakteri nakleden faktör, jen (gen).


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


hemophilus : n. Bir bakteri çeşidi.


hepaticojejunostomy : n. Ductus hepaticus ile proksimal bir jejunum ansı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


hydrogenation : n. Bileşiği hidrojenle birleştirme, bileşiğin yapısına hidrojen verme, hidrojenle doyurma.


jejunotomy : n. Jejunumu yarma, jejunum ameliyatı.


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


monorchid : n. Skrotum'da tek testis gösteren kişi.


monotony : n. 1. Değşiiklik göstermeden devam etme hali, yeknesaklık, monotonluk; 2. Ses tonunun devamlı olarak aynı kalışı, sesin yeknesaklığı.


oligidria : n. Ter ifrazı azalması, terleyememe.


onychoschizia : n. Tırnakların yatay çatlağı.


paracystium : n. Mesaneyi çevreleyen bağ dokusu.


pericarditis : n. Perikard iltihabı, perikardit.