Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

haustra nedir?

haustra : n. pl. Haustrum7un çoğulu.

haustra coli : Kolon üzerinde uzunluğuna seyreden şeritler (taenia)'in barsak duvarını büzmesi sonucu meydana gelen kıvrımlar arasında kalan, kese şeklindeki boğumlar, kalın barsak boğumları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chalcosis : n. 1. Solunum yoluyla giren taş zerreciklerinin akciğerlerde birikimi sonucu oluşan hastalık (Taş yontan işçilerde görülen pnömokonyoz şekli).


cholemia : n. Kana safra veya safra maddelerinin karışması, kan pıhtısı (pıhtılanması), kolemi.


clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


dolichocephalus : a. Uzunkafalı, d olikokefal (önden arkaya çapı uzun kafa).


dominance : n. Hakimiyet, üstünlük, bir şeyin beraber bulunduğu diğer bir şeye veya şeylere oranla daha etkili ve hakim oluşu.


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


expression : n. Sıkıp içini boşaltma.


heterodermic : a. Başka bir şahıstan alınan deri ile yapılmış.


hyperdactiylsim : n. See: hyperdactylia.


lymphodermia : n. Deride seyreden lenf damarlarının hastalığı.


myelination : n. Sinir lifi çevresinde miyelin kılıfının oluşması, miyelinleşme.


oviduct : n. Yumurtayı yumurtalıktan uterusa götüren boru, yumurtanın rahme giderken geçtiği kanal, yumurta geçidi, salpenks, tuba.


pericementum : n. Diş kökü ile çene alveolü arasındaki doku.


phospholipidemia : n. Kanda fosfolipid artışı.


phytobezoar : n. biochem. Nebati liflerden oluşmuş bir bezoar.


pleurothotonos. : n. Kasların, vücudun sağ ve sol tarafa bükülmesiyle belirgin uzun süre devam eden kasılma hali.


pneumomyelography : n. Hava veya gaz zerkedildikten sonra omurilik kanalının radyografisi.


proper : a. Yalnız birşeye ait olan, özel, proprius.


residual : n. Kalan, artan.


rhinorrhagia : n. Aşırı burun kanaması, burundan bol miktarda kan gelme, rinoraji.