Bugün : 18 Mart 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

haustra nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

haustra : n. pl. Haustrum7un çoğulu.

haustra coli : Kolon üzerinde uzunluğuna seyreden şeritler (taenia)'in barsak duvarını büzmesi sonucu meydana gelen kıvrımlar arasında kalan, kese şeklindeki boğumlar, kalın barsak boğumları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotransformation : n. Vücuda giren herhangi bir maddenin organizmada kimyasal değişikliğe uğraması, alınan maddelerden metabolizma sonucu yıkım ürünlerinin oluşması.


chromophobia : n. 1. Hücrenin hafif boyanma veya hiç boya almama niteliği, boyanmaya karşı direnç gösteriş hali; 2. Renklere karşı tiksinti duyma, özellikle belli renklerden iğrenme.


cuticularization : n. Sıyrılmış deri kısmı veya yara üzeirnin epidermis'le örtülmesi.


dish : n. Tabak, içi çukur kap.


elastose : n. biochem. Elastin maddesinin fermentlerle muamelesinden elde edilen bir albümoz.


endoperimyocarditis : n. Endokard, perikard ve miyokardın iltihabı, endoperimiyokardit.


epulosis : n. 1. Nedbe oluşması, nedbeleşme; 2. Nedbe


explantation : n. Vücuttan alınan doku veya hücrelerin sun'i ortamda yaşatılması.


funiform : a. 1.İpbiçim; 2. Kordona benzer, kordonsu.


uviolize : v. Ultraviyole ışınlarına maruz bırakmak.


heterozygous : a. Gen çifti birbirinden farklı iki genden oluan.


hibb's operation : n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.


homogenization : n. Yapı bakımından bütünlük kazandırmal, tümüne aynı yapıyı verme, homojenleştirme.


leischmaniasis, leischmaniaosis : n. Layişmanyaların yaptığı enfeksiyon, yalişmanyoz.


lesbian : n. 1. Kadın homoseksüel, dişi eşcinsel, sevici; 2. lesbianizm'le ilgili, sevicilikle ilgili.


melituria : n. Diabetes mellitus.


microfauna : n. Belli bir bölgede yaşayan ancak mikroskop yardımıyla görülebilen hayvancıkların tümü.


pansinusitis : n. Burnun bütün ek sinüslerinin iltihabı, pansinüzit.


parallergic : a. 1. Parallerji ile ilgili; 2. Parallerji gösteren.


pyovesiculosis : n. Meni kabarcığında cerahat bulunması,cerahatli seminal vezikül.