Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

haustra nedir?

haustra : n. pl. Haustrum7un çoğulu.

haustra coli : Kolon üzerinde uzunluğuna seyreden şeritler (taenia)'in barsak duvarını büzmesi sonucu meydana gelen kıvrımlar arasında kalan, kese şeklindeki boğumlar, kalın barsak boğumları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridge : n. Diş köprüsü, briç.


burnisher : n. Dişçilikte, dişin üzerini düzeltip parlatmakta kullanılan alet.


carbonometry : n. biochem. Karbon dioksid ölçülmesi.


chart : n. & 1. Hastalığın günlük seyri (ateş, nabız, kan basıncı v.s)'ni gösteren kağıt, gözlem kağıdı (Bulgular hergün çizelge halinde işlenir); 2. Kişide görme keskinliğini tesbitte kullanılan üzeirned matbu harfler bulunan karton, çeşitli testype'lardan biri.


chlorophyli : n. biochem. Fotosentezi meydana getiren bitkilerin yeşil boya maddesi, klorofil.


corticosterone : n. biochem. Böbrek üstü kortdeksinin (C31H30O4) hormonu.


disfiguration : n. Normal şeklini kaybetme, bozulma.


hydropericarditis : n. Sulu perikardit.


iimbibition : n. Bir sıvının dokular tarafından emilmesi, embibisyon.


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


juxtaposition : n. 1. Bitişiklik, yakınlık; 2. Yanyana konma, yanyana bulunma.


nematodiasis : n. Nematoda sınıfı solucanların sebep olduğu enfestasyon.


osteopsathyrosis : n. Fragilitas ossium.


ovo- ovi- : pref. Yumurta ile ilgili.


pituitarism : n. Hipofizin fonksiyon bozukluğu.


post cibum : a. See: Postcibal.


sanies : n. Sulu kanlı ve pis kokulu cerahat.


sternoid : a. Sternum şeklinde, göğüs kemiğine benzer.


syringoid : a. Boru'ya benzeyen, tübü andıran.


thread : n. 1. İplik; 2. İplik veya lif şeklinde uzantı, bu nitelikte oluşum.