Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

haustra nedir?

haustra : n. pl. Haustrum7un çoğulu.

haustra coli : Kolon üzerinde uzunluğuna seyreden şeritler (taenia)'in barsak duvarını büzmesi sonucu meydana gelen kıvrımlar arasında kalan, kese şeklindeki boğumlar, kalın barsak boğumları.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnality : n. Cismaniyet, nefsaniyet.


cavernitis : n. Penis'te corpus cavernosum'un iltihabı


chorea : n. Kore, vücudu titreten ve sıçratan sinir hasatlığı (St. Vitus Dance).


conative : a. Kişideki iş yapma isteği ile ilgili, iş yapma eğilimi ile ilgili.


cyclothymia : n. Bazı depresif manilerde, ruhsal durumun mutlulukla mutsuzluk arasında değişmesi.


dermatoid : a. Deri gibi, derisi.


electrosurgery : n. Elektrokoterizasyonla yapılan ameliyat.


encephalameia : n. Beyine kan hücumu, beyin konjesyonu.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


hyperactivity : n. Aşırı faaliyet.


hypopraxia : n. Faaliyet noksanlığı, hipopraksi.


incineration : n. Yakıp kül etme.


limophoitas : n. Açlığın sebep olduğu çılgınlık hali.


morbus : n. Hastalık.


omphalorrhagia : n. Göbek kanaması, omfaloraji.


opportunistic infection : n. Normal olarak hastalığa sebep olmayan pek az patojeniteye sahip olan bir mikro-organizmanın, başka bir hastalık veya tedavi yöntemi nedeniyle aktivasyon kazanarak meydana getirdiği ağır hastalık tablosu.


parabiotic : a. 1. Parabiyoz'la ilgili; 2. Parabiyoz gösteren.


paraganglioma : n. Böbreküstü medullasındaki kromafin hücrelerine benzeyen hücrelerden oluşmuş tümör.


phytophagy : n. Bitki yeme, bitkilerle beslenme,fitofaji.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).