Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

haunch nedir?

haunch : n. Kalça

haunch bone : Kalça kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerium : n. biochem. Ce işareti ile bilinen atom no: 58 ve atom ağırlığı: 140.13 olan kimyasal element, seryum.


charting : n. Hastalığın seyrini (ateş, nabız, kan basıncı vs) gözlem ağıtı üzerinde çizelge halinde gösterme, gözlem kağıdına işleme.


costiveness : n. Kabız, inkibaz.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


excision : n. Kesm, kesip çıkarma, şirürjik olarak uzaklaştırma, eksizyon.


farad : n. Elektriksel kapasite birimi, farad.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


francium : n. biochem. Fr sembolü ile bilinen, atom no: 87 ve atom ağırlığı: 223 olan kimyasal element, fransiyum.


glyceryl : n. biochem. Gliserin ve gliserinli maddelerin esası, gliseril (C3H5).


intercourse : n. Münasebet, temas.


heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.


indigenous : n. 1. Yerli; 2. Tabiî, fitrî, endijen.


indurated : a. 1. Sertleşmiş; 2. Sert.


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


microchemistry : n. Cüz'i miktarlar kimyası, mikrokimya.


molluscum : n. Yumuşak deri tümörü, moluskom.


nalorphine : n. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan kemoterapötik bir madde.


nasicorn : a. Burnunda boynuzu veya boynuzları olan.