Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

haunch nedir?

haunch : n. Kalça

haunch bone : Kalça kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifuge : n. Dönerek çalışan ve yerçekimi gücünü artırarak yoğunlukları farklı maddelerin birbirlerinden ayrılmalarını sağlayan aygıt, santrifüj cihazı.


cholinergic : a. Uçlarında asetilkolin açığa çıkan (parasempatetik sinir hakkında).


deformation : n. Şeklini (biçimini) bozma, sakatlık.


endogenic : a. see: endogenous


femur : n. Uyluk (kalça) kemiği, femur, os femoris.


floccose : a. Yüne benzer.


hematophage : n. Eritrositleri, içine alarak imha eden hücre, hematofaj.


hydrocephalic : a. Hidrosefaliye ait.


immunodepressant : n. Bağışıklığı önleyici herhangi bir madde.


indisposition : n. Hafif seyreden hastalık hali, kırıklık, keyifsizlik.


monocyte : n. En büyük lökosit, monosit.


osmosis : n. Karışabilne iki sıvı veya gazın birbirine geçişmesi, geçişme, osmoz.


percent : a. Yüzde, %.


polyneuralgia : n. Çeşitli sinirlerin nevraljisi, polinevralji.


pyknotic : a. 1. Piknoz'la ilgili, 2. Piknoz österen, piknoz'la belirgin.


relation : n. İlgi, ilişki, münasebet.


schizophrenosis : n. Şizofreni grubundan herhangi bir hastalık.


secretum : n. Salgı.


subzonal : a. Zona pellucida altında bulunan.


tannic acid : n. Mazıdan elde edilen kahverengi bir toz.