Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haunch nedir?

haunch : n. Kalça

haunch bone : Kalça kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conservative : a. Koruyucu, organ veya vücut bütünlüğünü muhafazaya yönelik, aşırı ve ağır müdahaleye oranla daha ılımlı (tedavi, ameliyat v.s. hakkında).


dandy-fever : n. see. Dengue.


erythrocyanosis : Derini bazı bölgelerinin kaşıntı ve yanma hissiyle beraer mavimsi -kırmızı renk alışı ile belirgin durum.


glossoepiglottic : a. Dil ve küçük dile ait.


lacunar : a. 1. Küçük boşluk veya aralıklarla ilgil, 2. küçük boşluk veya aralıklar göstere.


hematometra : n. Uterus içinde kan (veya menstruasyon sıvısı) birikmesi.


idioneurosis : n. Bizzat sinirlerden doğan nevroz.


iodotyrosine : n. İyot ve tirozin'den oluşan bileşik, iyotlu tirozin.


macrosomia : n. See: Gigantism.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


mammoplasia : n. See: Mastoplasia.


metamorphosis : n. Canlıların veya dokuların yapılarının veya şekillerinin değişmesi, metamorfoz.


micrography : n. 1. Mikroskopla görülen cisimlerin tarifi; 2. Mikroskopla muayene.


myocytolsis : n. kas liflerinin ayrılıp dağılması.


myoid : a. kassı, kasa benzeyen, mioid.


osteopedion : n. Uzun süre uterus içinde kalarak kalsifikasyona uğramış ölü fetüs, taş bebek.


parent : n. Anne veya baba.


periarthritis : n. Eklem çevresi iltihabı, periatrit.


phonal : a. Sese ait, sesle ilgili.


schistoprosopia : n. Yüzde doğuştan yarık bulunuşu.