Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

haunch nedir?

haunch : n. Kalça

haunch bone : Kalça kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celluloneuritis : n. Sinir hücrelerinin iltihabı.


degradation : n. biochem. Yıkılma, parçalanma, degradasyon, organik bir cismin daha küçük moleküllere bölünmesi.


ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.


gelatinoid : a. Jelatin'e benzeyen, jelatin gibi.


goiter : n. Tiroid bezinin anormal olarak büyümesi guatr.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


hemangioma : n. Kan damarlarından doğan urlar, hemanjiyom.


lanthanum : n. biochem. La sembolü ile bilinen, atom no:57 ve atom ağırlığı: 138.92 olup, aluminyumla alakalı kimyasal element, lantan.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


monosulfiram : n. Uyuz hastalığının tedavisinde yüzeysel olarak kullanılan bir çözelti.


oculopathy : n. Göz hastalığı.


odontoid : a. Diş şeklinde, dişsel, odontoid.


onychectomy : n. Tırnak veya tırnak yataklarının kesilerek çıkarılması, onikektomi.


onychexallaxis : n. Tırnak dejenerasyonu.


poliomyelopathy : n. Omurilik gri maddesinin hastalığı.


polyaxon : n. Çok aksonlu sinir hücresi.


polypectomy : n. Bir polipin cerrahi olarak çıkarılması.


posseting : n. Çocuklarda, az miktarda pıhtılaşmış sütün kusarak çıkarılması.


predation : n. Birbirine karşı zararlı tesirelri olan fakat aynı zamanda birbirine muhtaç olan iki canlı türü arasındaki ilgi.


pygopagus : n. Kaba etlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.