Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hashish nedir?

hashish : n. Esrar, haşhaş.

hashish addict : Esrarkeş.


hashish habit, : Esrarkeşlik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

defibrilator : n. Ventriküler fibrilasyonu durdurarak normal kalp ritmine tekrar dönülmesini sağlayan herhangi bir araç.


distress : n. Sıkıntı, güç durum, tehlike.


ethics : n. pl. Bir diğer ve inanç sistemine bağlı olarak meydana getirilen belirli prensipler.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


forceps : n. (pl. forcipes). Rahimden dışarı normal olarak ilerlemeyen çocuğu çekip çıkarmağa yarayan ve uçları kaşık biçiminde olan alet, forseps, pens.


forefinger : n. Şahadet parmağı.


jugale : n. Elmacık kemiği açısındaki nokta, jügal.


lipacidemia : n. Kanda yağ asitlerinin bulunması yağ asidi işeme, lipasidüri.


mastigophora : n. See: Flagellata.


metreurynter : n. Servikal kanalı genişletme amacıyla kullanılan su veya hava ile şişirilen torba.


nerathrosis : n. Sun'i eklem.


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


oligodipsia : n. Susamama, oligodipsi.


paludism : n. See: Paludal fever.


papaveraldine : n. See: Xanthaline.


phagocytoblast : n. Fagosit hücresi.


plasmacytoma : n. Plazma hücrelerinden meydana gelmiş tümör.


sickly : a. Hastalıklı.


siderodromophobia : n. Marazi tren yolculuğu korkusu.


syndesm(o) : pref. Bağ dokusu, bağla ilgili.