Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hashish nedir?

hashish : n. Esrar, haşhaş.

hashish addict : Esrarkeş.


hashish habit, : Esrarkeşlik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


cataleptic : a. 1. Katalepsi ile ilgili; 2. Katalepsi'ye sebep olan; 3. Katalepsi gösteren, katalepsili kişi.


cirrhogenous : a. Siroz gelişmesine sebep olan, siroz yapan.


cytozyme : n. See: Thrombo-kinase.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


enostosis : n. Kemiğin ilik kanalı içine doğru cereyan eden yeni doku büyümesi.


jequiritin : n. biochem. Abrus precatorius tohumlarında bulunan hemolitik bir toksalbümin:


laminectomy : n. Omurların spinal çıkıntıları ile enine çıkıntıları arasındaki kemik levhasının ameliyatla çıkarılması, laminektomi.


mass : n. Kitle, massa, herhangi bir cisimde bulunan madde miktarı.


myelomeningitis : n. Belkemiği (omurilik meninks) iltihabı, miyelomenenjit.


ostreotoxismus : n. Temizlenmemiş istiridye ilezehrilenme.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


oxypathy : n. Asit zehirlenmesi.


paravitaminosis : n. 1. Klasik belritilre bulunmaksızın atipik belritilerle seyreden vitamin eksikliği; 2. Vitamin eksikliğine bağlı olmaksızın vitamin eksikliği belirtileri görülüşü ile belirgin klinik tablo.


pial : a. Pia mater'e ait.


pinocytosis : n. Hücreler tarfından sıvının emilmesi.


portacaval : a. Vena porta ve vena cava inferior ile ilgili.


propionate : n. Propionik asit tuzu, propionik asit esteri.


resolve : v. Eritmek.


select : v. Seçmek, ayırmak.