Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hashish nedir?

hashish : n. Esrar, haşhaş.

hashish addict : Esrarkeş.


hashish habit, : Esrarkeşlik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastolysis : n. Gelişme devresindeki embriyonik hücre kitlesinin çözülüp erimesi, eriyip yok olması.


cerebroside : n. Sinirsel dokularda, özellikle myelin tabakasında bulunan azot, yağ asidi ve şeker karışımından ibaret bileşik, serebrosid.


colpoplasty : n. Vaginada plastik ameliyat, kolpoplasti.


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


epispastic : n. Tahriş edici madde.


eucatropine hydrochloride : n. lardaki gibi boyanan kromatin madde (C17H25O3N.HCı).


gatophobia : n. Marazi kedi korkusu.


inebriation : n. Sarhoş olma hali, sarhoşluk (alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle).


iridokinesis : n. İrisin daralması ve genişlemesi, iridokinez.


isomerization : n. Bir izomer'in ait olduğu elementin diğer bir izomerine dönüşmesi,izomerizasyon.


junction : n. 1. Bağlantı; 2.Bitişme, birleşme; 3. Birleşme (bağlantı) yeri, birleşek.


mesotitis : n. Orta kulak iltihabı.


octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.


oligochymia : n. Kimus azalması.


otorrhagia : n. Kulak kanaması, otoraji.


pachyhemia : n. Kanın koyukıvamda oluşu.


pathophoresis : n. Hastalık nakli.


polyamine : n. Canlı dokularda bulunan bir cins protein, poliamin (cadaverie, spermine v.s.).


retroversion : n. Bir organın arkaya doğru eğik olması (özellikle uterus için).


skull : n. Kafatası, kronyum, cranium.