Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hashish nedir?

hashish : n. Esrar, haşhaş.

hashish addict : Esrarkeş.


hashish habit, : Esrarkeşlik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


chalk : n. & 1. biochem. Tebeşir, kalsiyum, karbonatın billüri olmayan şekli; 2. Eklemlerde meydanag elen madeni birikme.


cooley's anemia : n. Akdeniz anemisi, çocuklarda görülür.


cycloid : n. Devri olarak iyileşen ve depresoyna giren şahsiyet tipi, sikloid.


dissociation : n. biochem. 1. Parçalara veya elementlere ayrılma (ayırma); 2. Ayrışma, çözüşme.


epizootiology : n. Hayvanların epideimk hastalıklarının bilimsel incelenmesi.


ergotamine : n. Migren tedavisinde kullanılan bir ergot alkaloidi.


fissiparous : a. Hücre bölünmesi ile üreyen, bölünme ile çoğalan.


hamster : n. Laboratuvar deneylerinde kullanılan ufak bir fare.


heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


maltosuria : n.İdrarda maltoz bulunuşu,maltozüri.


neurofibromatosis : n. Sinirlerin mültipl fibromu, nörofibromatoz (Recklingausen hastalığı).


paradidymal : a. Paradidime ait.


poliomyelopathy : n. Omurilik gri maddesinin hastalığı.


polychromatophil : n. Birçok çeşit boyalarla boyanabilen element.


semimicroanalysis : n. 0.01 ile 0.02 gram ağırlığında olan maddelerin tahlili.


semipermeable : a. Yarı geçirgen, muayyen molekülleri geçirebilen.


serrulate : a. Çok küçük dişlerde vasıflı, çok küçük dişleri olan.