Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hashish nedir?

hashish : n. Esrar, haşhaş.

hashish addict : Esrarkeş.


hashish habit, : Esrarkeşlik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

consumption : n. Göğüs hastalığı, verem, tüberküloz


contraindicant : a. Hastada, belli bir tedavi veya müdahalenin uygulanmasına engel durum gösteren, bu uygulamaya mani teşkil eden.


explode : v. 1. Patlatmak, infilak ettirmek, 2. Patlamak, infilak etmek.


factor : n. biochem. Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen.


teratomatous : a. teratom'a benzer, teratom gibi.


inactive : a. Gayrifaal, hareketsiz, etkisiz.


kerectasis : n. Kornea'nın kısmen çıkarılması, kerektomi.


median : a. 1. Ortada bulunan, orta; 2. medianus.


mucopus : n. İris ihtiva eden mukus.


myringoplasty : n. Timpan zarının plastik tamiri, miringoplasti.


opisthocheilia : n. Dudakların normal yerine oranla gride bulunuşu.


oxycalorimeter : n. Yanan oksijen miktarını ölçmesuretiyle gıdanın kalori değerini belirleyen alet, oksikalorimetre.


pachyblepharon : n. Göz kapağı kalınlaşması.


pneumato : pref. See: Pneum


polysomus : n. Bir başı ve birçok vücudu olan ucube.


pott's disease : n. Spondilit, spinal tüberküloz, omirilik çürümesi.


pulpotomy : n. Diş çukuru ameliyatı, pulpotomi.


pyronine : n. Histolojide kullanılan kırmızı anilin boyası pironin.


recessive : n. Yavruya geçen ve onda kendini belli etmeden gizli bir şekilde kalan herediter karakter,resesif.


rectocele : n. Rektumun vagina içine fıtık yapması.