Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hashish nedir?

hashish : n. Esrar, haşhaş.

hashish addict : Esrarkeş.


hashish habit, : Esrarkeşlik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.


busulphan : n. Kronik myeloid lösemide kullanılan sitostatik bir ilaç.


epicanthus : n. Bazan gözün iç köşesini örten deri parçası (en çok Mongollarda rastlanır).


epiconyle : a. Lokmaüstü, epikondil, epicondylus: Bir toparlak eklem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı.


mia glass : Gözlük


fetal, foetal : a. Fetusa ait, fetalis.


filamentous : a. 1. İplik gibi, kıl gibi; 2. İplik şeklinde ince uzun oluşumlardan ibaret.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


hologastroschisis : n. karnın uzunluğu boyunca doğuştan yarıklık gösterişi.


interofective : a. Organizmanın iç fonksiyonlarını ilgilendiren (otonom sinir sistemine ait bir terim(.


liminal : a. Bilinç eşiğine ait.


lipothymia : n. Geçici bilinç kaybı, baygınlık, bayılma.


lycopene : n. biochem. Bazı sebzelerde bulunan karoten pigmenti, likopen.


lymphadenoid : a. 1. Lenf düğümü ile ilgili; 2. Lenf düğümüne benzeyen lenf düğümü yapısında.


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


morbific : a. Hastalık getiren.


omentumectomy : n. Omentumun ameliyatla çıkarılması.


orthopedic : a. Ortopediye ait, ortopedik.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.