Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hashish nedir?

hashish : n. Esrar, haşhaş.

hashish addict : Esrarkeş.


hashish habit, : Esrarkeşlik.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


coferment : n. See: Coenzyme.


geopathology : n. Hastalıkların değişik bölge ve çevresel şartlara göre gösterdiği özellileri konu alan bilim dalı.


hematosepsis : n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.


hemicardia : n. Yarım kalb ağrısı.


hemobilinuria : n. Kanda ve idrarda ürobilin bulunması.


hobnail liver : n. Karaciğer sirozu.


holodiastolic : a. bütün diyastolü işgal eden.


hypermegasoma : n. Aşırı vücut gelişimi.


paralogia : n. Muhakeme bozukluğu, paraloji.


pedophilia : n. Pedofili 1. Çocuklarla aşırı ilgilenme, çocuklara aşırı düşkünlük; 2. Cinsel gayelerle çocuklara karşı cinsel eğilim taşımakla belirgin sapıklık.


perianal : a. Makat (anus) çevresinde bulunan, maksadı saran.


phlebophlebostomy : n. İki ven'in ağız ağıza getirilerek birbirine dikilmesi, fleboflebostomi.


radiumization : n. Patolojik lezyonu, tedavi amacıyla radyum ışınları etkisine maruz bırakma, radyum tedavisi.


saltpetre, saltpeter : n. biochem. Güherçile, potasyum nitrat.


scientific : a. Fenni, ilmi, bilimsel.


sleepwalking : n. Uykuda gezme, uyurgezerlik, somnambulizm.


stylus : n. Stile, ucu sivri alet.


surrogate : n. Vasi, vekil.


tear : n .Gözyaşı.