Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hashimoto's disease nedir?

hashimoto's disease : n. Orta yaşlı kadınlarda görülen v orta dereceli hipertiroidizm'e sebep olan tiroid büyümesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


dealbation : n. Beyazlatma veya beyazlanma.


endo-intoxication : n. Andojen toksinlerle zehirlenme.


equipotential : a. İktidarı bir olan.


french chalk : n. Pudra.


interfibrous : a. Lifler arasında.


uvuloptosis : n. Damak düşüklüğü.


labile : a. Kararsız, çabuk değişen.


microscopy : n. Mikroskopla inceleme, mikroskopi.


neurovisceral : a. Beyin-omurilik ve parasempatik sinir sistemien ait.


odontological : a. Diş hastalıklarına ait.


osler's nodules : n. Avuç içinde veya ayak tabanında veya el veya ayak parmaklarının yumuşak kısımlarında emboliye bağlı olarak meydana gelen küçük, ağrılı nodüller.


ostemia : n. Kemikte kan toplanması hali.


oxygenate, oxygenize : v. biochem.Oksijen ile karıştırmak, içine oksijen katmak.


phytomenadione : n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.


pimelorthopnea : n. See: Piorthopnea.


platypellic : a. geniş havsalalı.


pledget : n. Yara tiftiği vea sargısı


pleurography : n. Akciğer radyografisi, akciğerlerin röntgenle muayenesi.


psychocatharsis : n. Kişide ruhsal gerginlik yaratan bilinçaltı korku ve komplekslerin açığa çıkarılması, kişideki ruhsal gerilimin bu yolla hafifletilmesi (Bu amaca hizmet eden bir psikoterapi yöntemi).