Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hashimoto's disease nedir?

hashimoto's disease : n. Orta yaşlı kadınlarda görülen v orta dereceli hipertiroidizm'e sebep olan tiroid büyümesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brow : n. 1. Kaş; 2. Alın.


circumanal : a. Anus çevresinde bulunan veya anus çevresine ait, circumanalis.


emmenology : n. Menstruasyon hakkındaki bilgiler, emenoloji.


endometrioma : n. Endometr ihtiva eden bir tümör, endometriyom.


fetor : n. Fena koku.


hemiectromelia : n. Vücudun bir yarısında kol ve bacağın kusurlu gelişmiş olması.


histonomy : n. Doku gelişimi kanunları.


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


kelis : n. 1. See: Morrhea; 2. See: Keloid.


leukoblastosis : n. Gelişmemiş lökositlerin çoğalması.


make : n. Elektrik devresinin kapanması.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


narcotize : v. Uyuşturmak veya uyutmak (ilaç v.s. ile).


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


osteopathology : n. Kemik hastalığı, osteopatoloji.


oxalate : n. biochem. Oksalat, oksalik asidin tuzu.


path(o)- : pref. Hastalık, marazi durum.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


pluripara : n. See: Multipara.


pneumomycosis : n. Akciğerlerin mantar enfeksiyonu.