Bugün : 20 Mayıs 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hartshorn nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.

salts if hartshorn : biochem. Nişadır;


Spirits of hartshorn : biochem. Nişadır ruhu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bout : n. Nöbet.


calciferous : a. 1. Kireçli, kireç hasıl eden; 2. Kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden.


clitoridotomy : n. Klitorisi kesme ameliyesi.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


desmogenous : a. Bağ dokusundan gelişen, bağ dokusundan doğan.


ectromelia : n. Kol ve backaların konjenital yokluğu.


excision : n. Kesm, kesip çıkarma, şirürjik olarak uzaklaştırma, eksizyon.


feeding : n. Gıda, yemek, besin.


fetography : n. Fetusun ana rahminde iken alınan radyografisi.


hyaline : a. 1. biochem. Cam gibi, şeffaf, saydam, camsı; 2. nitrojenli bir bileşim, hiyalin.


intra-amniotic : a. Amnion kesesi içi, amnionsıvısı içindeki.


luminous : a. Kendi ışığı ile parlayan, ışıldayan, parlak.


marantology : n. Kronik hastalık gösteren ileri derecede yaşlı kimselerin bakım ve tedavilerini konu alan tıp dalı, marantoloji.


metroparalysis : n. Rahim (uterus) felci, metroparalizi.


ophthalmotropometer : n. Göz hareketlerinin derecesini ölçmede kullanılan alet, oftalmotropometre.


oxyphil : a. biochem.Asit boya ile boyanabilen, oksifil.


pathopleiosis : n. Hastalığını olduğundan daha önemli gösterme eğilimi.


periosteomyelitis : n. Periyost ile ilik dahil olmak üzere bütün kemiğin iltihabı, periyosteomiyelit.


pinquecula : n. Bulber konjunktiva üzerinde meydana gelen sarı ve hafifçe kabarık bir oluşum.


plummmer-vinson syndrome : n. Aynı zamanda Kell-Patterson sendromu olarak da bilinir. Şiddetli glossit, hazımsızlık ve bunlara bağlı olarak da sekonder anemi tablosu ile belirlenir.