Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hartshorn nedir?

hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.

salts if hartshorn : biochem. Nişadır;


Spirits of hartshorn : biochem. Nişadır ruhu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrose : n. biochem. Beyin maddesinden elde edilen bir bileşim (C6H12O6).


creature : n. Yaratık (hayvan veya insan), mahluk.


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


erythrosis : n. Deri ve mukozalnarın kırmızımtırak mor renk alışı (Polisitemi rubra'da görülür).


glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.


hematorrhachis : n. Columna vertebralis içine kanama, kanama nedeniyle omurga kanalında kan toplanması.


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


inherent : a. 1. Tabiatında mevcut bulunan; 2. Ana ve babadan edinilmiş vasıflara (hususiyetlere) ait.


karyoclasis : n. Hücre çekirdeğinin parçalanması.


kinase : n. biochem. Bir zimojen maddeyi aktif enzim haline getiren madde, kinaz.


lithocenosis : n. Urethra'dan geçirilen alet aracılığıyla ezilerek ufalanmış taş parçacıklarının mesaneden dışarı çıkarılması, taşın ezilip parçalanmasını takiben mesanenin, sonda yardımıyla yıkanıp küçük taş parçacıklarının dışarı alınması, bu amaçla yapılan müdahale.


microdactylia : n. El veya ayak parmaklarının normalden küçük olması, mikrodaktili.


phenelzine : n. Antidepressan bir ilaç.


phosphene : n. Göz küresine parmakla tazyik yapıldığı zaman, retinanın uyarılması sonucu kişinin kendisini aydınlık bir çevre içindeymişgibi hissedişi, bu durumla belirgin sübjektif his.


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.


posthioplasty : n. Sünnet derisinin plastik tamiri.


predigestion : n. Sindirim öncesi.


pselaphesia : n. Dokunma duyusu.


pubis : n. (pl. Pubes) 1. Dış üreme organları bölgesi, çatı, leğen çatısı; 2. Çatı (kasık) kemiği, os pubis.


pyelography : n. Kontrast madde vererek piyelonun röntgenle resmini alma; piyelografi.