Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hartshorn nedir?

hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.

salts if hartshorn : biochem. Nişadır;


Spirits of hartshorn : biochem. Nişadır ruhu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromoderma : n. Brom bileşikleri ile zehirlenmede oluşan deri lezyonu.


cholemimetry : n. Kandaki safra yollarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.


chondrosarcoma : n. Kıkırdak hücrelerinden gelişen kötü huylu tümör, kıkırdak sarkomu.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


dejecta : n. Dışkı, feçes.


episternal : a. Sternum üstü.


tenontography : n. Kirişlerin yazılı tarifi.


histonuria : n. Histon işeme.


hypalbuminosis : n. Kanda albümin noksanlığı.


lithotresis : n. Taşı delme ameliyesi.


mediastinography : n. Mediastinum'un röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması;


metacarpus : n. El tarağı, metakarp.


microfauna : n. Belli bir bölgede yaşayan ancak mikroskop yardımıyla görülebilen hayvancıkların tümü.


nystagmiform : a. Nistagmusa benzer, nistagmus gibi.


ooblast : n. Yumurtayı geliştiren hücre, yumurta hücresi.


orchidalgia : n. Testiste hissedilen ağrı, testis ağrısı, orşidalji.


panimmunity : n. Tam bağışıklık.


parenchyma : n. Organların özel dokusu, parenkima.


phenolphthalein : n. biochem. Karbolik ve naftalik asitlerin bir türevi olup müshil olarak kullanılır.


pretympanic : a. Kulak zarı önünde.