Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hartshorn nedir?

hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.

salts if hartshorn : biochem. Nişadır;


Spirits of hartshorn : biochem. Nişadır ruhu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


emmeniopathy : n. Adetleri ilgilendiren herhangi bir bozukluk, adet düzensizliği


genic : a. Genlerle ilgili.


hepatorrhexis : n. Karaciğer yırtılması.


invalidism : n. Hastalklı hal, maluliyet.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


melanosis : n. 1. Dokularda fazla renk maddesi toplanması, derinin koyu renge boyanması, melanoz; 2. Kara kanser.


mesocord : n. Plasentaya yapışık göbek kordonu.


mixoscopia : n. Cinsel birleşim halindeki kimseleri veya hayvanları seyretmekten cinsel haz dyuma, bu nitelikte belirgin cinsel sapıklık.


monotrichate : a. Tek kamçılı (protozoon hakkında).


mycoderma : n. deri mantarı, mikoderm


myelogone : n. Miyeloid seriden ilkel hücre, miyelogon.


nephrocystitis : n. Böbrek ve mesane iltihabı, nefrosistit.


omasum : n. Geviş getiren hayvanların üçüncü mide bölümü (syn. manifold, manyplies, psalterium).


ophthalmagra : n. Ani göz ağrısı.


orchiectomy : n. Bir veya her iki testisin ameliyatla çıkarılması, orşiyektomi, orşidektomi.


osteoncus : n. Kemik tümörü.


polygonal : a. Çok köşeli.