Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hartshorn nedir?

hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.

salts if hartshorn : biochem. Nişadır;


Spirits of hartshorn : biochem. Nişadır ruhu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorpromazine. : n. biochem. Sinir sisteminde depresyon yapan bir madde.


compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


derangement : n. Bozukluk, intizamsızlık.


diphenhydramine hydrochloride : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, allerjik bozuklukların tedavisinde kullanılır (C17H23NO HCI).


epicranium : n. kafatası keimkleri üzeirni örten deri, kafatası deriis.


fluocortolone : n. Tropikal bir kortikosteroid.


galea : n. (pl. galeae). Takke


gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.


gerontopia : n. Yaşlı kimsede azalan görüş gücünün artması, mevcut presbiyopi'nin düzelmesi sebebiyle yakını daha iyi görmeğe başlaması.


indigenous : n. 1. Yerli; 2. Tabiî, fitrî, endijen.


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


koilonychia : n. Demir noksanlığına bağlı anemilerde karakteristik bir bulgu, tırnakların kaşık şeklinde olması.


leprologit : n. Leproji uzmanı, leprolog.


mourning : n. Sevilen bir kimsenin ölümü üzerine duyulan büyük üzütü, matem, yas.


mouthwash : n. Ağız ve boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik ısvı, gargara.


mycotoxin : n. Mantar tarafından salgılanan toksik madde, mikotoksin.


oophoritis : n. Yumurtalık iltihabı, ooforit.


osmol : n. Ozmotik basıncı ifade için kullanılan birim, osmotik basınç ünitesi.


polymicrobic : a. Çok sayıda mikroba ait olan.


radiosensibility : n. Işınıma hassasiyet.