Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hartshorn nedir?

hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.

salts if hartshorn : biochem. Nişadır;


Spirits of hartshorn : biochem. Nişadır ruhu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colpocystotomy : n. Vagina duvarından kesit yaparak mesaneyi açma.


coraco-acromial : a. Akromyon ve korakoid çıkıntıya ait.


corpuscular : a. 1. Kan küreciklerine ait; 2. Cisimciğe ait.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


fibirnogenesis : n. Fibrin oluşması.


hydrogymnastic : a. Sualtı idmanına ait.


infrascapular : a. Skapulaaltı.


mastoidotomy : n. Mastoid sinüsü ameliyatı, mastoidotomi.


neurectomy : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması, nevrektomi.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


pancreatico- : pref. 1. Pankreas anlamına önek; 2. Pankreas kanalı anlamına önek.


prolepsis : n. Bir krizin vaktinden önce gelmesi.


psalis : n. See: Fornix


semiflexion : n. Yarı fleksiyon hali.


sulphur : n. Bir zamanlar kükürtlü merhem olarak uyuz tedavisinde kullanılan sarı bir tuz, kükürt.


thoraco-abdominal : n. Göğüs ve karını beraberceilgilendiren, her iki oluşuma ait olan.


transiliac : a. Her iki ilye kemiği üzerindeng eçen.


transposition. : n. 1. Bir organın gayritabii bir yerde bulunamsı; 2. Bir doku parçasını kesip başka bir yere yapıştırma ameliyatı, transpozisyon.


tropine : n. biochem. Atropinden türeyen billuri bir baz (C6H15NO).


tyrosinase : n. biochem. tirosin adındaki bir aminoasidi parçalayan bir enzim.