Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hartshorn nedir?

hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.

salts if hartshorn : biochem. Nişadır;


Spirits of hartshorn : biochem. Nişadır ruhu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradysphygmia : n. See: Bradyrhythmia.


cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


chitinous : a. & 1. kitin'le ilgili; 2. Kitin'den oluşmuş; 3. Kitin niteliğinde, kitin yapısında.


chondromatosis : n. Vücutta çok sayıda kondrom oluşması (özellikle el veya ayaklarda görülür).


dispense : v. İlaç yapmak, tarifine göre ilacı hazırlamak.


foamy : a. Köpüklü.


phrenoplegia : n. Ani akıl bozukluğu, frenopleji.


tentorium : n. (pl. tentoria). Çadır: Kafatasında anabeyin (cerebrum) ile küçük beyin (cerebellum) arasındaki zar gibi bölüm, tentoryum.


hyperchromemia : n. Kanda renk endeksinin yükselmesi.


hyperostosis : n. Aşırı keimk dokusun büyümesi.


obitus : n. Ölüm.


oligmeia : n. Kan hacminin küçülmesi, oligemi, oligohemi.


osteoarthrotomy : n. Kemiğin eklem yapan ucunun ameliyatla çıkarılması, osteoartrotomi.


phasic : a. 1. Devre (faz) ile ilgili; 2. Devre (faz) gösteren, fazlı.


pneumococcus : n. (pl. pneumococci). Zatürrie (pnömoni) sebebi olan mikroplardan biri, pnömokok, diplococcus pneumoniae.


postbulbar : a. Medulla oblongata arkasında.


preinsula : n. İnsulanın baş kısmı.


promontory : n. Çıkıntı, promontrium.


rachitome : n. Belkemiği bistürisi,


rosin : n. biochem. Çamsakızı, reçine (merhem ve yakılarda kullanılır).