Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hartshorn nedir?

hartshorn : n. biochem. Amonyak eriyiği, nişadır ruhu.

salts if hartshorn : biochem. Nişadır;


Spirits of hartshorn : biochem. Nişadır ruhu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.


byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


clubbed fingers : n. Uzuvlardaki yumuşak dokuların şişmesi.


mia lid : Gözkapağı.


hepatopulmonary : a. Karaciğer ve akciğerlere ait.


gumma : Frengi çıbanı, gom.


hypergenesis : n. Aşırı gelişme.


luminous : a. Kendi ışığı ile parlayan, ışıldayan, parlak.


lung : n. Akciğer.


nephrelcosis : n. Böbreğin ülserli hali.


ophthalmencephalon : n. Retina görme siniri ve beyin görme cihazı.


orchidopexy : n. 1. İnmemiş testis'in skrotuma getirilerek dikişle tesbit edilmesi, orşidopeksi; 2. Aşağı sarkmış testis'in yukarı çekilerek skrotumda komuş dokulara dikişle tesbiti.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


phleborrhaphy : n. Ven dikilmesi, fleborafi.


pnik-eye : n. Akut seyir gösteren bulaşıcı konjunktiva iltihabı, epidemik konjunktivit.


pneumomalacia : n. Akciğer dokusunun anormal şekilde yumuşaması, pnömomalasi.


pneumomelanosis : n. Devamlı solunum sonucu akciğerde toplanan kömür tozları nedeniyle akciğre dokusunun siyahımsı görünüm alması.


postoblongata : n. Soğanilik ardı.


psychopath : n. Akıl veya ruh dengesi bozuk olan kimse, psikopat.


pterin : n. biochem. Fluoresans veren, kelebek kanatlarında ve bazı hayvanların kemiklerinde bulunan renksiz veya sarı madde.