Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hartnup disease nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cariognomy : n. Kafatası bilgisi.


denarcotize : v. Narkozsuzlaştırmak,


dysspermia : n. Sperma (ersuyu) yokluğu, semensizlik.


ecoparasite : n. Üzerinde bulunduğu arakonakçıda kendisine karşı bağışıklık meydana gelmiş olan parazit.


febrifuge : a. 1. Ateş düşüren; 2. Ateş düşürücü ilaç.


frontoparietal : a. Frontal ve paryetal kemiklerle ilgili.


lacerated : a. yırtılmış, yırtık.


subintestinal : a. Kısmen barsaklara ait.


hematopoiesis : n. Kan oluşumu, hematopoez.


hypergalactia : n. süt ifrazında fazlalık, hipergalaksi.


hypochondriac : a. & n. 1. Merak hastalığına tutulmuş 2. Hipokondriye ait; 3. Merak hastası (sıhhatte olduğu halde sıhhatinden şüphelenir ve endişe druyar).


hypoesophoria : n. Gözün görüş ekseninin aşağıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


isotoxin : n. Hayvan kanında bulunan aynı tür hayvanlar için toksik etkiye sahip madde,izotoksin.


mediastinotomy : n. Mediyastini kesip açma ameliyesi, mediyastinotomi.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


microcosmic : a. İnsan'la ilgili, insan vücuduyla ilgili.


nutrification : n. Hazır gıdaya besin değerini artırma amacıyla vitamin v.b. gerekli unsurların ilave edilmesi, nutrifikasyon.


patroclinous : a. Anne tarafınan çok baba tarafına çeken (melezler hk.).


phonasthenia : n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.


polychromatophil : n. Birçok çeşit boyalarla boyanabilen element.