Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hartnup disease nedir?

hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerocidal : n. Kanseri yok eden, kanseri ortadan kaldıran.


blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


cataphrenia : n. Zeka geriliği gösteren bir çeşit bunama hali, katafreni. (Tedavi ile düzelme şansı vardır).


differentiation : n. 1. Bir hastalık veya patolojik durumu diğer hastalıklardan ayırt etme, ayırıcı teşhis; 2. Bir doku veya oluşumun yapı veya görev bakımından kendine has özellik taşıyacak şekilde gelişmesi, farklılaşma.


heredopathia : n. Elde edilen herhangi bir patolojik durum (hal), heredopati.


lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.


homostimulation : n. Bir organı, özellikle salgı bezini aynı organa ait hayvansal doku özü verme suretiyle uyarma, homostimülasyon.


iatrochemist : n. Kimyayı tababete uygulayan bilgin.


isocellular : a.Aynı hücrelerden oluşan.


lumbrical : a. Solucansı, lumbricalis.


nematode : n. Nematoda sınıfı herhangi bir solucan.


nonprotein : n. Protein dışı herhangi bir madde.


orthochromatic : a. Normal olarak boyayabilen veya boyanabilen, gerçek renk tonlu, ortokromatik.


percolator : n. Süzen, süzücü, süzgeç.


periaxional : a. Sinir hücresi (axone) çevresinde, akson'u çevreleyen.


periodontology : n. Periyodont ile hastalıklarını inceleyen bilim, periyodontoloji.


pink disease : n. Acrodynia, çocuklarda görülen ve civa zehirlenmesine bağlı olduğu sanılan bir hastalık.


preliminary : a. Başlangıç şeklinde, öncü, ön.


pygal : a. İlyeye (kabaete) ait, pigal.


revulsion : n. Yüzeyel tahrişle kan çıkarma, derin dokulardaki iltihabi durumu ortadan kalıdrma amacıyla o bölge derisi üzerinden ,çeşitli yöntemlerle kan çekme; 2. An his değişmesi (sevginin nefrete dönüşü gibi).