Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hartnup disease nedir?

hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


choledochotomy : n. Koledok kanalına yapılan insizyon.


circinate : a. Daire veya daire parçası şeklinde olan.


dacryocystitis : n. Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.


decongestant : a. 1. Konjesyonu azaltıcı; 2. Konjesyonu azaltıcı veya giderici ilaç.


ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.


fibrillation : n. Liflenme (kalb).


hydrochloric : a. biochem. Klorhidrik.


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


kymograph : n. Organlardaik daglalanma hareketlerini kaydeden cihaz, kimogrof.


levotorsion : n. Sola bükme veya bükülme.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


meconism : n. Afyonlu zehirlenme, mekonizm.


micturate : v. İdrar etmek, işemek.


myotomy : n. 1. Kas anatomisi; 2. Kas ameliyatı, miyotomi.


normotonic : a. Normal tonüslü.


osteogen : n. Kemiğin yumuşak oluşan maddesi, osteojen.


osteoporotic : a. 1.Osteoporoz'la ilgili; 2. Osteoporoz'a sebep olucu.


pasta : n. See: Paste.


plagiocephaly : n. Başın bir tarafından frontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali, plagiosefali.