Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hartnup disease nedir?

hartnup disease : n. Doğuştan mevcut olan protein metablizması ile ilgili bozukluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystosclerosis : n. Sertleşme gösteren kist, bağ dokusu artımı sebebiyle sertleşmiş kist.


diverticulitis : n. Divertikül iltihabı.


ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.


epicolic : a. Kolon üzerinde.


extracorporeal : n. Vücudun dışında kalan.


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


hereditary : a.See: Familial.


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


hemoculture : n. Kanın bakteryolojik kültürü.


hemocytozoon : n. Kan hücrelerinde yaşayan bir mikroparazit, hemositozoid.


hybridity : n. Melezlik.


hyperbilirubinemia : n. Kanda bilirubin fazlalığı.


ketonemia : n. Kanda keton cisimciklerinin bulunması.


lascivia : n. Erkek veya kadında aşırı cinsel arzu, kişinin aşırı cinsel dürtü ve istek gösterişi hali.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


micrencephalon : n. Normale oranal çok küçük beyin.


nudophobia : n. Marazi çıplaklık korkusu, nüdofobi.


oculomotorius : n. Göz oynatıcı sinir, okulomotor (yus), nervis oculomotorius.


parathyrotoxicosis : n. Paratiroid bezlerinin aşırı hormon salgılamasına bağlı olarak gelişen patolojik durum, hiperparatiroidizm, paratirotoksikoz.


peculiar : a. 1. Kişiye has, kendine mahsus; 2. Acayip, tuhaf, alışılmamış.