Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hartmann's solution nedir?

hartmann's solution : n. Elekrolit kaybının telafisi için kullanılan bir çözelti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharitis : n. Göz kapaklarının, özellikle kenar bölümlerinin iltihabı, blefarit.


chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


elastometry : n. Elastikiyeti ölçme.


enchondral : a. Kıkırdak içinde (yerleşmiş veya oluşmuş).


epicrisis : n. Bir hastalık sonlandıktan sonra onun hakkında yapılan münakaşa.


isomerase : n. biochem. Bir cismin molekülünde iç değişiklikleri katalize eden bir enzim,izomeraz.


laryngogram : n. Larenks'in röntgen ışınları aracılığıyla alınan filmi.


ligamentum : n. (pl. ligamenta).


nasolabial : a. Burun ve dudaklara ilgilendiren, bu iki oluşuma ait olan ait, burun-dudak.


nuclease : n. biochem. Nükleik asidi mononükleoditlere ve diğer mahsullere parçalayan enzim veya enzimler grubu, nükleaz.


orchiopexy : n. İnmemiş bir testisin cerrahi olarak skrotuma tesbit edilmesi.


pentothal : a. Thiopentone (thiopental)'in müstahzar adı.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


saccate : a. torba veya cep şeklinde.


schematic : a. 1. Şema ile ilgili; 2. Çizgisel olarak gösteren, şematik.


scoto- : pref. Karanlık anlamına önek.


senna : n. Sinameki çiçeğinin kuru yapraklarından yapılan müshil ilaç.


sphincterectomy : n. Bir sfinkterin cerrahi olarak kesilmesi.


stereochemistry : n. biochem. Bir molekül atomlarının boşlukta duruş şekillerini inceleyen kimya dalı.