Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hartmann's solution nedir?

hartmann's solution : n. Elekrolit kaybının telafisi için kullanılan bir çözelti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancroid : a. Kanser gibi.


chromophobe : a. 1. Güç boyanan veya boya almayan; 2. Güç boyanan veya boya almayan herhangi bir hücre.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


endosoma : n. Eritrosit muhteviyatı, eritrositi oluşturan maddelerin tümü.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


hebetude : n. 1. Zihin körlüğü; 2. Sıkıntı.


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


hyperpepsia : n. Mide salgısındaki hidroklorik asit fazlalığı nedeniyle gelişen hazımsızlık hali, hidroklorik asit fazlalığına abğlı sindirim bozukluğu.


idiosyncrasy : n. Marazi fazla hassasiyet, idyosenkrazi.


mapple syrup urine disease : n. Resesif familial tipte genetik bir hastalık.


otopiesis : n. 1. Kulak zarının içe çökmesi; 2. İç kulağın basınç onucunda sağırlığa sebep olması.


overactivity : n. Aşırı çalışma, bir organın normalin üstünde çalışması hali.


parabulia : n. İradi (istemli) hareketlerde anormallik.


paraplasm : n. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı; 2. Kusurlu yapı veya şekil gösteren protoplazma, anormal gelişim gösteren herhangi bir oluşum.


pernio : n. (pl. Perniones). See: Chilblain.


polyphalangism : n. El veya ayak parmak kemkilerinin normalden fazla olması.


porencephalia : n. See: Porencephaly.


rupophobia : n. Pis şeylerden aşırı tiksinme, pislikten aşırı derecede iğrenme.


sarcous : a. 1.Etli doku ile ilgili, kas dokusuyla ilgili; 2. Kas dokusundanzengin, etli.


sensation : a. 1. His, duygu, duyum; 2. Heyecan, merak.