Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hartmann's solution nedir?

hartmann's solution : n. Elekrolit kaybının telafisi için kullanılan bir çözelti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleedingtime : n. Cildin delinmesi halinde kanamanın kendiliğinden durması için gereken süre, kanama zamanı.


counter : a. Ters, zıt.


cytochrome : n. Oksijenli ortamda yaşayan canlı hücrelerinde yaygın şekilde bulunan ve hücre solunumunda önemli rol oynayan bir piğment, sitokrom.


diacetate : n. biochem. Diyasetik asit tuzu.


dosage : n.Bir içimlik ilaç tertibi, dozaj, ilacın belirli miktara göre verilmesi.


ecdysiasm : n. Anormal soyunma arzusu, cinsel arzu uyandırmak amacıyla soyunmağa karşı anormal eğilim gösterme hali.


elbow : n. Dirsek.


extrude : v. 1. İtip çıkarmak, ihraç etmek; 2. Uzatmak.


hepatogastritis : n. Karaciğer ve midenin beraber iltihabı.


hydrometry : n. Hidrometre ile sıvı yoğunluğunun ölçülmesi.


hypophrenia : n. Akıl zafiyeti, zayıflık, akıllılık. hipofreni.


metabasis : n. 1. Tedavi değişikliği tedavi tarzını değiştirme; 2. Hastalık veya yer değişmesi.


myelinoma : n. Miyelin tümörü.


necromancy : n. Ölmüş kimselerin ruhunu çağırarak geleceğe ait bilgler edinme, nekromansi


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


polycoria : n. Birden fazla gözbebeği olma hali, gözbebeği adedinin çok olması, polikori.


psychrophilic : a. Soğuktan hoşlanan, düşük ısıyı seven (15-20° santigrat ısıda üreyen bakteriler için denir).


pyretotherapy : n. Sun'i olarak vücut ısısını yükselterek hastayı tedavi etme usulü.


rhenium : n. re sembolü ile bilinen, atom no:75 ve atom ağırlığı: 186 olan kimyasal element, renyum.


schizont : n. Protozoidlerin gelişim şekillerinden biri.