Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

harpaxophobia nedir?

harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carneous : a. Etli.


diad : n. İki değerli element.


dialyzer : n. 1. Diyaliz için kullanılan alet; 2. Diyaliz'de kullanılan zar, diyaliz membranı.


endodontics : n. Dişçilikte pulpa hastalıkları ve tedavisiyle ilgili bilim dalı. endodonti.


excitomotor : a. Hareket yeteneğini uyaran ilaç.


fertilize : v. İlkah etmek, tohumlamak, aşılamak.


haplodermatitis : n. Komplikasyon göstermeyen deri iltihabı, basit deri iltihabı.


keratoscopy : n. Kornea muayenesi, keratoskopi.


lipolytic : a. 1. Yağın erimesi ile ilgili; 2. Yağ eritici, yağı parçalayıcı.


manganite : n. biochem. Bir manganez filizi.


meningopathy : n. Meninks hastalığın.


multiterminal : a. Çok elektrodlu.


murmur : n. Kalb v.s.yi dinlerken işitilen üfürüm, sufi.


opportunistic infection : n. Normal olarak hastalığa sebep olmayan pek az patojeniteye sahip olan bir mikro-organizmanın, başka bir hastalık veya tedavi yöntemi nedeniyle aktivasyon kazanarak meydana getirdiği ağır hastalık tablosu.


parergasia : n. Anormal şekilde uyarılma.


pyruvic : a. biochem. Renksiz sıvı bir keton asidine ait.


restitution : n. 1. Aktif tamir olayı, restitutio; 2. Normal duruma dönme, tekrar normal halini alma; 3. Fetüs başının vulvadan doğuşunu takiben annenin sağ ve sol kalçasına doğru 45°'lik dönüş yapmak suretiyle, iç rotasyon esnasında bükülmüş olan boyunun tekrar normal durumunu alması.


saccate : a. torba veya cep şeklinde.


sacrodynia : n. Sakrum bölgesinde ağrı, sakrodini.


sarcocyst : n. Sarcocystis cinsi parazitlerin kaslarda meydana getirdiği, içleri parazit dolu küçük kistik oluşumlardan her biri.