Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

harpaxophobia nedir?

harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharadenitis : n. Meibomian bezlerinin iltihabı.


blepharosynechia : n. Alt ve üst göz kapaklarının birbirine yapışması.


bulla : n. (pl. Bullae). Sulu kabarcık.


celliferous : a. Hücreler oluşturan.


craniopagus : n. Kafataslarından birbirine tutunmuş yapışık ikizler, bu şekil ile belirgin ikiz hilkat garibesi.


exenteritis : n. Barsak serozasının iltihabı.


framework : n. 1. Sun'i diş takımı (protez)'nın, destek görevi yapan metal kısmı; 2. Organın ödev gören oluşumlarına destek görevi yapan doku kitlesi, stroma.


hydrosynthesis : n. Kimyasal reaksiyon sonucu su oluşması; hidrosentez.


hyperpigmentation : n. Pigmentasyonun artması veya aşırı derecede olması.


hyperpotasemia : n. Kan potasyum seviyesinin yükselmesi


inulin : n. biochem.Bitkilerde bulunan ve hidroliz olduğu zaman früktöz ve glikoza ayrışan nişastamsı bir madde.


mesocele : n. Sylvius kanalı, mezosel.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


nubecula : n. Kornea'da oluşan donuk leke.


palmus : n. 1. Kalb atımı; 2.Çarpıntı, nabazan ve asabiyetle müterafık hastalık hali.


paranoiac : a. 1. Paranoya ile ilgili, paranoyaya bağlı; 2. Paranoya gösteren, paranoya ile belirgin; 3. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


percaine : n. Mevzii uyuşturucu bir madde.


pericranium : n. Kafatası kemiklerinin yüzlerindeki periyost, perikran(iyum), kafatası zarı.


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.


proteinuria : n. İdrarda protein bulunması.