Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

harpaxophobia nedir?

harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biuret : n. biochem. Üre ve protein analizlerinde kullanılan billuri bir üre türevidir (C2O2N3H5).


choleperitoneum : n. Periton boluğunda safra bulunuşu.


discitis : n. Disk iltihabı.


emedullate : v. İlikten mahrum etmek, iliksizleştirmek.


endarteritis : n. Arterlerini iç gömleğiinn iltihabı, endarterit.


erythrorrhexis : n. Alyuvarların parçalanması.


euplastic : a. 1. Öplazi ile ilgili; 2. normal şekilde gelişen, sıhhatli gelişme gösteren.


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


hemihyperhidrosis : n. Vücudun tek tarafının aşırı terlemesi.


hyperparasitism : n. Bir parazitin diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşaması hali; hiperparazitizm.


idiogenic : a. Sebebi bilinmeksizin oluşan.


ileoileostomy : n. İleumun iki parçası arasında anastomoz yapılması.


impression : n. 1. İz; 2. İntiba, impressio.


lithodialysis : n. Taş erimesi veya ezilmesi, taşı eritme, litodiyaliz.


orthodontology : n. See: orthodontia.


ovariocyesis : n. Ovaryum gebeliği.


palatoplegia : n. Yumuşak damakm kaslarının felci, yumuşak damak felci, palatopleji.


pedicular : a. 1. Sap'la ilgili; 2. Bitlerle ilgili; 3. Bitlerinsebep olduğu.


phalangectomy : n. Falanksın ameliyatla çıkarılması.