Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

harpaxophobia nedir?

harpaxophobia : n. Haydut ve benzeri kimselerden aşırı korkma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


dicoumarol : n. Önceleri kullanılan ve ağız yoluyla etkili olan bir antikoagülan.


extrovert : n. Bazen extravert olarak kullanılır, davranışlarını diğer insanların kendine karşı olan tutumlarına göre düzenleyen kimse.


febriphobia : n. Sıcaklığa karşı duyulan marazi korku.


gerontopia : n. Yaşlı kimsede azalan görüş gücünün artması, mevcut presbiyopi'nin düzelmesi sebebiyle yakını daha iyi görmeğe başlaması.


globule : n. 1. Kürecik, yuvarcık, 2. Küçük damla, kan zerresi.


gyre : n. See: Gyrus.


halisteresis : n. O zamana kadar normal olan kemikten kirecin kaybolması (mesela rahitis ve osteomalasi'de olduğu gibi).


hypersecretion : n. Aşırı salgı.


incisura : n. (pl. incisurae). See: incisure.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


isothermic : a. See: isothermal.


local infection : Lokal enfeksiyon.


megalocornea : n. Kornea çıkığı.


neuralgic : a. 1. Nevralji ile ilgili; 2. Nevralji niteliğnde; nevralji ile belirgin.


orthotropism : n. Yukarı veya aşağı yönde büyüme.


pleurolith : n. Plevra taşı.


prehallux : n. Başparmak öncesi.


pyrogenic : a. Ateş meydanag etiren, pirojenik.


sinistrad : adv. Sola doğru.