Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

harmonious nedir?

harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


bulbitis : n. Üretra soğanı iltihabı, bülbit.


cheiralgia : n. Elde hissedilen ağrı, el ağrısı.


clairaudience : n. Normal olarak işitilmeyen sesleri işitme, fevkalade işitme hassası.


dextrality : n. Sağ elin sol ele oranla daha hakim ve hünerle kullanılması hali.


glossitis : n. Dil iltihabı, glosit.


Grcer's itch : n. kontakt dermatitis, özellikle una ve şekere karşı olan aşırı cilt duyarlılığı.


iridoleptynsis : n. İrisin incelmesi.


irremediable : a. Tedavisi mümkün olmayan.


ischospermia : n. Meni salgılanmasının durması.


ketosis : n. Vücutta kolon cisimlerinin çoğalması hali.


monstrosity : n. 1. Büyük konjenital sakatlık; 2.Ucube, hilkat garibesi.


mucosedative : a. Mukoza üzerinde, tahriş nedeniyle duyulan acı ve yanma hissini hafifleten veya ortadan kaldıran.


pale(o)- : pref. Eski zaman.


peribronchiolitis : n. Bronşiyal çevresi iltihabı, peribronşiyolit.


pneodynamics : n. Solunum dinamiği.


polymicrobic : a. Çok sayıda mikroba ait olan.


presenility : a. Yaşlılık öncesi, ihtiyarlık meydana gelmeden önce cereyan eden.


radiculomedullary : a. Sinir köklerine ve omuriliğe tesir eden.


rumination : n. 1. Geviş getirme rüminasyon; 2. Derin düşünme.