Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

harmonious nedir?

harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bufidin : n. biochem. Bazı ödlübağalardan elde edilebilen bir zehir.


cementification : n. 1. Diş kökü çevresinde sement tabakasının oluşması; 2. Bir doku veya oluşumu teşkil eden hücrelerin, metaplazi sonucu sement haline dönüşmesi, sementleşme.


chlorpheniramine : n. Kısa etkili antistaminik.


derivation : n. 1. Bir maddeden diğer bir madde elde etme, türetme; 2. Kan çekme, yakı, şişe çekme, sülük v.s. aracılığıyla deri üzerinden kan çıkarma; 3. Elektrokardiyografi'de elektrotların vücuda yerleştiriliş düzenine göre elde edilen çizelge.


dextrocularity : n. Sağ göz ile sol göze oranla daha iyi görebilme hali, sağ göz hakimiyeti.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


fibrocaseous : n. Fibröz doku ile kaplanan yumuşak peynri kıvamındaki doku.


gallduct : n. Safra yolu.


teratic : a. 1. Hilkat garibesi ile ilgil, 2. Ağır şeki bozukluğu gösteren.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


length : n. İki el veya ayak veya nokta arasındaki mesafe, uzunluk.


medrogestone : n. Ağızdan veya zerk yoluyla kullanılabilen bir dişilik hormonu.


membrane : n. Zar, mambran, membrana.


metaphysical : a. Metafizikle ilgili.


microblepharia : n. Göz kapaklarıın normale oranla çok küçük oluşu.


obsessive : a. Zihni devamlı işgal eden.


occipito- : pref. 1. Başın arka kısmı anlamına önek; 2. Oksipital kemik anlamına önek.


orchioncus : n. Testis tümörü.


osmotic : n. Osmoza ait, ozmotik.