Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

harmonious nedir?

harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biose : n. biochem. See: Sacchapose.


cardialgia : n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu zaman mide yanmalarını belirtmek için kullanılan bir deyim.


cataleptiform : n. Katalepsi'ye benzeyen.


chondroplasty : n. Kıkırdak üzerinde yapılan estetik ameliyat.


circumarticular : a. Eklem çervesinde, eklemi saran.


dextrality : n. Sağ elin sol ele oranla daha hakim ve hünerle kullanılması hali.


distance : n. 1. Mesae, uzaklık, iki nokta arasındaki mesafe; 2. Zaman aralığı, iki olay arasında geçen müddet.


endometriosis : n. Anormal yerde endometrium bulunması.


erythrocyanosis : Derini bazı bölgelerinin kaşıntı ve yanma hissiyle beraer mavimsi -kırmızı renk alışı ile belirgin durum.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.


hemiazygos : n. Küçük azigos,vena hemiazygos.


icterohepatitis : n. Sarılıkla belirli karaciğer iltihabı, ikterohepatit.


lymphadenectasis : n.Lenf düğümü genişlemesi.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


muciform : a. Mukozaya benzer.


opsinogenous : a. Opsonin yapıcı.


per saltum : Bir sıçrayışta, bir defadan


phlyctenia : n. Cerahatli ve lenfli kabarcık, flikteni.