Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

harmonious nedir?

harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorophenol : N. biochem. Klorin ve fenol bileşimi, klorofenol.


denticulate : a. Diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren.


frontonasal : a. Sinüs frontalis ve burun'la ilgili.


ganglial : a. Sinir veya lenf ganglionuyla ilgili.


heliopathia : n. Güneş ışınlarına maruz kalış sonucu meydana gelen herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


histozyme : n. biochem. Doku fermantasyonuna sebebiyet veren bir enzim.


hydrotherapy : n. see: Hydropathy


hypoxanthine : n. biochem. Birçok insan ve hayvan dokularında bulunan bazik oksipürin, hipoksantin (C5H4N4O).


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


ketose : n. biochem. Keton grubunu ihtiva eden bir karbonhidrat.


lymphocytopenia : n. Kanda lenfosit sayısının ileri derecede azalışı.


multimammae : n. İkiden fazla meme bulunması hali.


mycohemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu, mikohemi.


nucleiform : a. Çekirdek şeklinde, çekirdek biçiminde.


oculentum : n. Göz merhemi.


ophthalmiac : n. Gözü iltihaplanmış kimse.


pancreatolysis : n. Pankreas dokusu harabiyeti, pankreatoliz.


perimysiitis : n. Perimisyum iltihabı.


phonation : n. Seslenme.


phosphatic : a. biochem. Fosfat tuzlarına ait.