Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

harmonious nedir?

harmonious : a. Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycardia : n. See: Bradycardia.


ductulus : n. (pl. ductuli). See: ductule.


gauss : n. Elektromanyetik ölçü birimi, gavs.


halorthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, genel eklem iltihabı.


inhalant : a.&n. 1. Havayı içine çeken; 2. İçine doğru soluk çekme; 3. Solukla içeriye çekilen ilaç.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


lymphogenic : a. See: Lymphogenous.


mask : n. 1. Maske; 2. Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı.


orthodromic : a. Uyarımları normal yönde nakleden (sinir).


osphresio- : pref. Kokularla ilgili.


papulopustule : n. Püstül'e dönüşme halindeki papül, püstülleşme gösteren papül, papülopüstül.


passivism : n. 1. Boyun eğme, itaat etme hali; 2. Eşlik eden kimsenin her türlü anormal arzusuna boyun eğmekle belirgin cinsel sapıklık.


paralexia : n. Okuyamamazlık, paraleksi.


parapsis : n. Marazi dokunam duyusu.


phosphorescence : n. Sıcaklık yaymadan fosfor gibi ışık verme.


polygonal : a. Çok köşeli.


postpuberal : a. See: Postpubescent.


preicteral : a. Sarılık öncesi, sarılığın oluşmasından önce.


pyrogen : a. Vücut hararetini yükselten, pirojen.


resonator : n. 1. Sesi aksettirici alet veya cisim; 2. Bir devredeki belrili frekanstaki titreşimleri diğer bir devreye geçiren alet.