Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

haris operation nedir?

haris operation : n. Transvezikal suprapubik tipte yapılan bir çeşit prostatektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodlessness : n. Kansızlık, anemi.


ceratalgia : n. Kornea ağrısı.


clinic : n. 1. Tıbbi veya cerrahi tedavi; 2. Muayenehane, klinik.


costive : a. Kabız, inkıbazı olan.


crack : n. Çatlak.


disaggregation : n. Eczasını tefrik etme, cüzlerini ayırıp dağıtma.


emanotherapy : n. Emanasyonlar vasıtasıyle yapılan tedavi.


gramicidin : n. biochem. a) Tyrothricin. b) Tyrothrix'den meydana gelen geniş spektrumlu antibiyotik.


submaxilla : n. Altçene, mandibula.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


hydrophilous : a. 1. Suya karşı fazla ilgisi olan; 2. Suyu çeken madde, hidrofil.


ichorrhea : n. Bol cerahat akması.


inomyoma : n. Bağ ve kas dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, fibromiyom, inomiyom.


mentality : n. Kişinin zihni yapısı kişideki düşünüş, anlayış ve zeka yeteneği, mantalite.


microcheilia : n. Dudağın normalden küçük olması, küçük dudaklılık, mikrokili.


microlesion : n. Küçük lezyon.


myatrophy : n. Kas atrofisi, miyatrofi.


oscillography : n. Titreşimv eya dalgalanma şeklindeki hareketlerin osilograf aracılığıyla kaydedilmesi, osilografi.


ovalbumin : n. biochem. Yumurta akından elde edilen albümin.


parapsychology : n. Telepati ve benzeri duyu ötesi olayları konu alan bilim dalı, parapsikoloji.