Bugün : 17 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

haris operation nedir?

haris operation : n. Transvezikal suprapubik tipte yapılan bir çeşit prostatektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

enterostasis : n. Barsak stazı.


eosinophil : n. a) Eosine karşı eğilimi olan, eosinle boyanma eğilimi gösteren hücreler. b) Bir çeşit akyuvar.


fibromyxosarcoma : n. Lifli ve müköz elementler ihtiva eden sarkom.


galactosemia : n. Galaktozun glikoza çevrilememesi ile birlikte seyreden bir metabolizma bozukluğu.


girdlestone's operation : n. Osteoartrit tedavisinde uygulanan ve kalça ekleminde pseudoarthrosis meydana getiren ameliyat yöntemi.


granulate : v. 1. Tane tane olmak; 2. Yara üzerinde tanecikler meydana getirmek.


hemophilus : n. Bir bakteri çeşidi.


heteromorphism : n. 1. Farklı şekillerde bulunma veya değişik şekillere dönüşebilme niteliği, özellikle kimyada bir maddenin farklı şekillerde kristalize olma niteliği; 2. Bir canlının hayat sürecinin muhtelif devrelerinde farklı şekiler gösterebilme özelliği.


incipient : a. Başlayan.


inflammation : n. İltihap, iltihaplaşma, enflamasyon.


keratometry : n. Korneayı ölçme ameliyesi (bilgisi), keratometri.


lumbocostal : a. Bel ve kaburgalara ait.


oculofacial : a. Göz ve yüze ait.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.


pampinocele : n. See:Varicocele.


polyemia : n. vücutta aşırı kan bulunması, kan miktarının normalin üstüne çıkması, poliyemi.


psychocoma : n. Melankoli.


radiculomedullary : a. Sinir köklerine ve omuriliğe tesir eden.


score : n. Herhangi bir şey (test v.s.)'in durumunu veya sonucunu değerlendirmede ifade edilen sayı.


siqua : n. Çocuklarda barsakların emme (absorption) yüzeyini hesaplamaya yarayan Pirquet tarafından teklif edilen bir ölçü olup, çocuun santimetre cinsinden oturma yüksekliğinin karesine istinat eder.