Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

haris operation nedir?

haris operation : n. Transvezikal suprapubik tipte yapılan bir çeşit prostatektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursolith : n. Burs taşı.


carnophobia : n. Etten ve et yemekten tiksinti duyma.


chlorobutanol : n. biochem. Renksiz veya beyaz billurlar olup, uyutucu, antiseptik ve mevzii uyuşturucudur (CCI5(CH3)2C.OH).


colistin : n. Birçok gram pozitif organizmalar üzerinde etkisi olan bir antibiyotik.


coreometry : n. Pupillayı ölçme.


ephebiatrics : n. Ergenlik çağını ve bu çağda meydana gelen değişimleri konu alan tıp dalı.


epiploic : a. Epiplona ait.


flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


hypermetropia : n. Yakını göremeyiş, hipermetropi.


locomotory : a. See: locomotive


metabasis : n. 1. Tedavi değişikliği tedavi tarzını değiştirme; 2. Hastalık veya yer değişmesi.


micrencephalous : a. Hacımca küçük beyin gösteren, küçük beyinli.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil


opsinogenous : a. Opsonin yapıcı.


osphresiolagnia : n. Bazı kokuların kişide cinsel arzu uyandırması hali.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


periaxillary : a. Koltukaltı çevreside buluna.


prodrome : n. İlk araz bir hastalığın ilk belirtisi, prodrom.