Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

haris operation nedir?

haris operation : n. Transvezikal suprapubik tipte yapılan bir çeşit prostatektomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capric : a. biochem. Yağlı bir asit, kaprik.


carmine : n. Koyu kırmızı bir boya maddesi, kırmızıdan şapla çökeltme suretiyle elde edilen kırmızı pigment.


choledochotomy : n. Koledok kanalına yapılan insizyon.


cryothalamectomy : n. Parkinson hastalığında veya diğer hiperkinetik durumlarda talamus bölgesine aşırı soğuk uygulanması, bu bölgelerin dondurularak tahribi.


cystorectostomy : n. Mesane ile rektum arasında ameliyatla geçiş oluşturulması.


phthalylsulfathiazole : n. biochem. Barsak enfeksiyonlarında kullanılan beyaz billuri sülfamid (C17H13N3O6S2).


hyalinization : n. Hiyalin'den ibaret kitle oluşması, hiyalin meydana gelişi.


hyperpiesis : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği.


isoagglutinin : n. Serum'da bulunan, aynı türden diğer bir kimse eritrositlerini aglütine edici antikor.


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


lipometabolism : n. Yağ metabolizması.


microscopy : n. Mikroskopla inceleme, mikroskopi.


mucisotherapy : n. Müzikle aypılan tedavi, müzik tedavisi, müzioterapi.


organize : v. 1. Uzuvlaştırma,k organ oluşturmak; 2. Uzuvlaşmak.


perichondroma : n. Perikondr tümörü.


peroneotibial : a. Fibula ve tibia ile ilgili.


photomania : n. 1. Işığa karşı aşırı arzu, aydınlığa veya ışıklı yerlere aşırı düşkünlük gösterme; 2. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalışın sebep olduğu ruhsal dengesizlik hali.


proinsulin : n. İnsülin öncüsü bileşik.


proteolysis : n. Hazım ameliyesinde olduğu gibi proteinlerin daha basit bileşikler tahavvülü, proteoliz


psychogenesis : n. Akli veya ruhi faaliyet tesiriiyle vücude gelme, psikojenez, akıl gelişimi, zihin gelişim.