Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

harelip nedir?

harelip : n. Tavşan dudağı, üstdudakta bulunan bir veya iki taraflı konjenital yarıklar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharosynechia : n. Alt ve üst göz kapaklarının birbirine yapışması.


bolus : n. Yumuşak, çiğnenmiş durumdaki yiyecek kütlesi.


dacryocystotomy : n. Gözyaşı kesesini kesme ameliyesi.


dorsiflexion : n. Arkaya doğru bükülme.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


effect : n. Etki, tesir


embryology : n. doğumdan önceki devrede gelişmeyi öğreten bilim, embriyoloji.


epidermodysplasia : n. epdirem oluşumunda bozukluk.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


lactometer : n. Özgül ağırlık ile sütteki yağ miktarını tesibt eden alet, laktometre.


subinfection : n. Hafif enfeksiyon.


gynecography : n. kadın pelvisinin radyografisi.


incudiform : a. Örs ş eklinde, örsbiçim.


iridium : n. biochem. Ir sembolü ile bilnen atom no: 77 ve atom ağırlığı: 192.2 olan kimyasal element.


leukocyte : n. Beyaz kan hücresi; akyuvar, lökosit.


macrogametocyte : n. Makrogamet yapan hücre.


mesenchyme : n. Gelişen embriyo'da üç ana tabaka (ectoderm, mesoderm, entoderm) arasındaki boşlukları dolduran ve özelikle mesoderm'den kaynaklanan hücre kümesi, mezenşim.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


myopic : a. 1. Uzaktan iyi görmeyen; 2. Miyopiye ait.


pellagral : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra ile belnirgin.