Bugün : 27 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

harelip nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

harelip : n. Tavşan dudağı, üstdudakta bulunan bir veya iki taraflı konjenital yarıklar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

christmas disease : n. Haemophilia, IX NO'lu pıhtılaşma faktörünün noksanlığına bağl kalıtsal bir durum.


cystometrography : n. mesane içindeki basınç değişimlerini çizelge halinde kaydetme.


decalcified : a. Kalsiyum tuzları ihtiva etmeyen, kalsiyumsuz.


dormant : n. Hareketsiz, uyuşuk, uykulu.


drum : n. Kulak davulu, timpan.


enterogastrone : n. biochem. Mide salgısını durduran ve duodenumda husule gelen bir hormon.


mia string : Gözü hareket ettiren sinir veya kas.


examiner : n. Muayene yapan kimse.


gastrocnemius : n. Baldır ikiz kası, gastroknemyus.


subicteric : a. Hafif derecede sarılık gösteren.


subject : n. 1. Tıp talebelerinin disseksiyon için kulandıkları ceset; 2. Tedavi altına alınan şahıs veya hayvan.


hemidysergia : n. Vücudunbir yarısında, istemli hareketler esnasında kasların birbiriyle ilişkili çalışma düzeninin kayboluşu.


inemia : n. Kanda fibrin bulunması, inemi.


keto-acid : n. Yapısında "keton grubu" bulunan herhangi bir organik asit.


left-footed : a. Sol ayağını, sağ ayağına oranla daha hakim ve hünerle kullanan (herhangi bir hareketi yaparken).


microbiotic : a. 1. Kısa süre yaşayan, kısa ömürlü; 2. Bir bölgedeki ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


orthodactylous : a. Düz parmaklı.


parablepsia : n. See: Parablepsis.


phenol : n. biochem. Karbolik asit, fenol.


phonomyography : n. Kas kasılmasından meydana gelen seslerin kaydedilmesi.