Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

harelip nedir?

harelip : n. Tavşan dudağı, üstdudakta bulunan bir veya iki taraflı konjenital yarıklar.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.


gemellus : n. (pl. gemelli). Leğen ikiz kasları, musculus gemeli.


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


subfertility : n. Çocuk sahibi olma yeteneğinin, normale oranla az oluşu hali.


vaccinifer : n. Kendisinden aşı maddesi alınan şahıs.


half-life : n. Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman süresi, yarılanma müddeti.


hematopexin : n. Kanın pıhtılamasına sebep olan herhangi bir madde.


hydatism : n. Herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvının dalgalanması sonucu oluşan ses, su sesi.


inflammatory : a. 1. İltihapla ilgili, iltihaba bağlı; 2. İltihap gösteren, iltihaplı.


luadanum : n. Afyon ruhu.


leukotaxis : n. Lökositlerin uyarı niteliğindeki mikro-organizmalara karşı gösterdiği yaklaşma veya uzaklaşma hareketi, özellikle iltihap bölgesindeki mikro-organizmalara karşı gösterdikleri yaklaşma hareketi, lösotaksis (Lökositler bu hareket sonucu iltihap veya harabiyet bölgesinde toplanır).


megalocystis : n. See: megabladder.


mesal : a. See: Mesial


myeloplast : n. Kemik iliği lökosiit


neurosclerosis : n. Sinir dokusu sertleşmesi, nevroskleroz.


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.


onychohelcisis : n. Tırnakların ülserli hali.


oral : a. Ağza ait, oralis.


paralepsy : n. See: Psycholepsy.


presenility : a. Yaşlılık öncesi, ihtiyarlık meydana gelmeden önce cereyan eden.