Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hard nedir?

hard : a. Şiddetli, ağır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cribrum : n. Kalbur


dermatogen : n. Herhangi bir cilt hastalığı antijeni, dermatojen.


dichlorophen : n. Barsak şeritlerine karşı etkili olan sentetik bir antihelmintik.


excision : n. Kesm, kesip çıkarma, şirürjik olarak uzaklaştırma, eksizyon.


fragrant : a. Güzel kokulu, hoş kokulu.


gestosis : n. Gebelik sırasında toksemik belirtiler, jestoz.


hydrolactometer : n. Sütteki su yüzdesini ölçmede kullanılan araç, laktometre.


lithocenosis : n. Urethra'dan geçirilen alet aracılığıyla ezilerek ufalanmış taş parçacıklarının mesaneden dışarı çıkarılması, taşın ezilip parçalanmasını takiben mesanenin, sonda yardımıyla yıkanıp küçük taş parçacıklarının dışarı alınması, bu amaçla yapılan müdahale.


megalosplenia : n. Dalak büyümesi, megalospleni.


oleum : n. (pl. olea). See: oil.


oophorocystosis : n. Yumurtalık kisti oluşumu.


oxalism : n. Oksalik asit veya oksalatla zehrilenme.


perisalpinx : n.l Fallop tübü (tuba uterina)'nün dış tabakası, Fallop tübü serozası.


phototoxic : a. Işığın deri üzerinde oluşturduğu toksik reaksiyonla ilgili, fototoksik.


potbelly : n. Büyük ve şiş karın.


preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.


procedure : n. Herhangi bir deney veya araştırmada izlenen yol, uygulanan işlem, öyntem, prosedür.


proctostat : n. Kabızlık, peklik, inkibaz.


prorrhaphy : n. İlerleme, avans.


protamine : n. biochem. Özellikle balık spermasında bulunan ve çok kalevi bir protein cinsi (C16H32O2N2).