Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hard nedir?

hard : a. Şiddetli, ağır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


ciresctomy : n. Ven'in genişleme gösteren kısmının ameliyatla çıkarılması, varis'in çıkarılması.


complication : n. Bir hastalığın seyri esnasında oluşan ikinci bir hastalık, mevcut hastalığa eklenen diğer bir hastalık veya bozukluk, ihtilat, komplikasyon.


deoxygate : v. Oksijen kaybetmek.


diameter : n. Çap, diametros.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


gid : n. Hayvanlara mahsus damla hastalığı.


hilitis : n. Akcierlerin hiluslara yakın kısımlarının iltihaplanması, hilus iltihabı, hilit.


hyperchromatism : n. 1. Aşırı pigmantasyon; 2. Boyama yeteneğinin artması.


id : Bir enfeksiyon adının sonuna eklendiğinde, bu enfeksiyona bağlı olarak gelişen alerjik deri reaksiyonlarını niteleyen bir takı.


inial : a. İnyona ait.


ionic : a. İyona ait, iyonik.


mastication : n. Çiğneme.


parencephalia : n. Beyinin doğuştan kusurlu veya yetersiz gelişme göstermes ihali.


phore- : suff. Portör. (See: Carrier).


postnasal : n. Burnun arkasında ve nasofarinkste yer alan.


profound : a. Derin, profundus.


prostatorrhea : n. Prostattan nezlevi ifrazat gelmesi.


protoplast : n. Bir hücrede bulunan protoplazma.


salpingo-oophoritis : n. Dölyatağı (Fallop) borusu ile yumurtalığın iltihabı.