Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hard nedir?

hard : a. Şiddetli, ağır.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


colilysin : n. biochem. Eschercihia coli tarafından yapılan bir lisin, kolilizin.


colpostenosis : n. Vagina daralması.


confinement : n. Loğusalık.


cytost : n. Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığa çıkan toksin niteliğinde bir madde.


dermatatrophia : n. Deri atrofisi. dermatit.


detoxication : n. 1. Bir zehirin veya ilacın meydana getirdiği toksik etkileri azaltma veya ortadan kaldırma; 2. Toksik nitelikte bir maddenin vücutta daha az toksik bir maddeye çevrilmesi, metabolik detoksikasyon.


flavoring : n. Tat verici, tat verici madde.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


hydropneumatosis : n. Dokularda sıvı ve gaz toplanması.


hypergalactia : n. süt ifrazında fazlalık, hipergalaksi.


hypotensor : n. Tansiyon düşürücü madde (ilaç).


lepidosis : n. Pullu kabarık (kızartı).


melitis : n. Yanak (yüz) iltihabı.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


paralyse : v. 1.Felce uğratmak, felç meydana getirmek; 2. Tesirsiz hale getirmek, etkisiz bırakmak.


phac(o) : pref. Mercek, göz merceği, lens.


phlogosis : n. 1. İltihaplanma, iltihap; 2. Yılancık. See: Erysipelas.