Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haptophore nedir?

haptophore : n. Antijen'deki antikorla birleşen atomgrubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrifugal : a. Beyinden uzaklaşan, beyinden dışarıya doğru hareket gösteren.


component : n. Bir bileşiği veya karışım oluşturan unsurlardan her biri, unsur, eleman.


dilatability : n. Açılma kabiliyeti, dilatabilite.


phthirus : n. Bir çeşit bit.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


helcology : n. Patoloji biliminin yaralara ait dalı.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


indirect : a. Dolaylı, aracılı, indirekt.


kenotoxin : n. biochem. Kas büzülmesinden meydana gelen toksin.


melanidrosis : n. Siyahımsı renkte ter salgılanması.


microanalysis : n. biochem. Çok ufak miktaralrı tahlil, mikroanaliz.


microfilaria : n. Çenenin özellikle alt çenenin normalden küçük olması.


milieu : n. etraf, civar, muhit, ortam.


neuromyopathy : n. Sinir ve kas arasındaik ilişkili çalışmanın bozulması ile belirgin herhangi bir hastalık, nöromiyopati.


opsonin : n. Normal kan serumunda bulunan ve bakteriler üzerine tesir ederek bunları fagositoza hazırlayan termolabil madde, opsonin.


osteocampsia : n. Kemik kavsi.


parachromatopsia : n. Renk körlüğü.


proportion : n. Oran, orantı.


psycholagny : n. Zihinde uyanan hayallerin kişide cinsel haz yaratması hali.


radiotherapeutic : a. Radyoterapi ile ilgili.