Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

haptophore nedir?

haptophore : n. Antijen'deki antikorla birleşen atomgrubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

debilitiy : n. Zayıflık, gerilik.


defervescerice : n. Ateşin iniş safhası.


electroscission : n. Bir organı elektrikle çıkarma ameliyesi, elektrikle yapılan ameliyat.


endangium : n. Damarın iç tabakası, intima.


evacuant : a. & n. Boşaltıcı (müshil, lavman, v.s.).


genitofemoral : a. Cinsiyet organları ve bacaklarla ilgili.


globe : n. Küre, yuvar, globus.


hobby : n. Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi.


hypertoxic : a. Çok zehirli.


indole : n. biochem. Proteinlerin kokuşmasından açığa çıkan fena kokulu bir madde.


juncture : n. 1. Oynak yeri, mafsal, eklem; 2. Dikiş yeri.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


manganese : n. biochem. Mn sembolü ile bilinen, atom no: 25 ve atom ağırlığı: 54.94 olan kimyasal element, mangan, manganez.


menorrhoea : n. Aybaşı (adet) tutukluğu, menostaz.


osmosis : n. Karışabilne iki sıvı veya gazın birbirine geçişmesi, geçişme, osmoz.


periureteritis : n. Ureteri saran dokuların iltihabı.


piceous : a. Ziftli, zifte benzer.


pneumohydrometra : n. Rahim (uterus) de gaz ve sıvı bulunması.


scalenectomy : n. Skalen kası çıkarma ameliyatı.


stenosal : a. 1. Stenoz'la ilgili; 2. Stenoz'un sebep oludğu, stenoz'a bağlı.