Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

haptophore nedir?

haptophore : n. Antijen'deki antikorla birleşen atomgrubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canthoplasty : n. Göz kapakları arasındaki aralığın ameliyatla genişletilmesi.


blennorrheal : a. Blenore ile ilgili.


cellule : n. Hücrecik, odacık, selül, cellula.


cerebellum : n. Beyincik, beynin arka kısmı, serebellum.


desmosis : n. Bağ dokusu hastalığı.


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


emboliform : a. Tıkaçbiçim, emboliform.


enterogastritis : n. Mide-barsak iltihabı, enterogastrit.


galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.


hematosis : n. 1. Kan veya kan küreciklerinin oluşumu; 2. Kirli kanın kırmızı kana değişmesi.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


isochronic : a. Aynı zamanda yapılan.


lyssic : a. Kuduza ait.


methodology : n. Yöntembilim, metodoloji.


monorchism : n. Tek testisi olma hali, tek hayalılık, monorkizm.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


myxorrhea : n. Sümük akması.


necroscopy : n. See: autopsy.


pastil, pastille : n. 1. Pastil; 2. Öksürük v.s. pastili.


petechia : n. (pl. petechiae). Nokta biçiminde deri kanamaları, petesi (damar dışına kan çıkamsı), purpura.