Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

haptophore nedir?

haptophore : n. Antijen'deki antikorla birleşen atomgrubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsulectomy : n. Bir kapsülün cerrahi olarak çıkarılması, çoğu zaman göz merceği veya eklemler için kullanılan bir deyimdir.


celom : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında oluşan vücut boşluğu.


da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


defervescerice : n. Ateşin iniş safhası.


fatty : a. 1. Şişman; 2. Yağlı.


fundectomy : n. Bir organın dip kısmının ameliyatla çıkarılması, fundektomi.


glyconeogenesis : n. yağ ve proteinler gibi esas molekülü karbonhidrat olmayan maddelerden karbonhidrat meydana gelmesi, glikoneojenez.


sublingual : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


habitus : n. Belirli hastalıklara istidat gösteren beden yapısı.


intrapunitive : a. Kusuru kendisinde arayan.


isogamy : n.Büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


keratoma : n. 1. Nasır, 2. Sert tümör.


lipolysis : n. Yağın erimesi, yağın çözülüp parçalanması, lipoliz.


myelosclerosis : n. Omurilik veya kemik iliğin sklerozu.


myopia : n. Uzaktan iyi görmemekle beliren refraksiyon bozukluğu, miyopi.


necrotomy : n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliyatla çıkarılması; 2. Ölü (ceset)'nün disseksiyonu.


osseo-aponeurotic : a. Kemik ve kas aponevrozuna ait.


paracanthoma : n. Epidermis'in alt tabakası (Malpighi tabakası)'ndan gelişen tümör.


pericyazine : n. Chloropromazine'e oranla daha güçlü olan bir fentiazin türevi.


periphery : n. Dış üyzey veya kenar, periferi.