Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

haptophore nedir?

haptophore : n. Antijen'deki antikorla birleşen atomgrubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpo-metacarpal : a. Elbileği ve kemiğine ait.


dissolution : n. 1. Ölüm; 2. Eritme; 3. Erime dağılma, çözgünlük; 4. Ayrışma.


forehead : n. Alın.


functional : a. 1. Vücut organının görev ve hareketlerine ait; 2. Normal vazifesini gören.


ileoc(a) ecal : a. İlyum ve çekuma ait.


insanitary : a. Gayrisıhi, sıhhate zararlı.


malarial : a. Sıtmalı.


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.


paul-mikulicz operation : n. Bir kalın barsak bölümünün, her iki kesik uçlar karın yüzeyine anastomoze edilecek şekilde kesilmesinden sonra bu uçların karın boşluğu dışında birbirleriyle irleştirilmelerine dayanan ameliyat yöntemi.


photolytic : a. Fotolize ait.


plurilocular : a. See: Multilocular.


rachiagra : n. Omurga kaslarındaki romatizmal ağrı.


retroperitoneum : n. Periton arkası boşluğu iltihabı.


rhinometer : n. Burnu ölçme aleti, rinometre


roentgenkymography : n. Bir organın hareketini röntgenle tesbit etme, röntgenkimografi.


spermatology : n. Meniyi (spermi) inceleme ilmi, meni bilgisi, spermatoloji.


subphrenic : a. Diyaframaltı, diyafram altında bulunan.


supermotility : n. Aşırı hareketlilik.


taxonomy : n. Tabii münasebetlerine göre organizmaları tasnif etme bilimi.


thrix, : suff. Saç, kıl.