Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haptophil nedir?

haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


chiromegaly : n. Ellerin anormal derecde iri oluşu, el büyüklüğü.


crista : n. (pl. cristae). Krista ibik: Kemiklerde dik ve sarp kenar.


ependymocyte : n. Ependim hücresi, ependimosit.


exsiccation : n. Sıcaklıktan dolayı kuruma.


excalation : n. Eksiklik, yokluk, dizi veya bütün teşkil eden oluşumda bir parça veya bölümün yokluğu.


gliacyte : n. See: gliocyte.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


hematopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hematopatoloji.


henogenesis : n. See: Ontogenesis.


hircus : n. (pl. hirci). 1. Koltukaltı kılı, barbula hirci; 2. Koltukaltı kokusu; 3. Kulak tragusu; 4. Kulak kılı, barbula tragi.


ingrowing : a.İçeriye doğru büyüyen.


intramuscular : a. Adale (kas) içi, entramüsküler.


jaundice : n. Sarılık, ikter.


magnification : n. Büyültme (mikroskop).


orthopnea : n. İleri derecede kalb ve akciğer yetmezlikleri halinde görülen yardımcı kasların iştiraki ile güç ve sık olarak ve oturur durumda yapılabilen solunum şekli, ortopne.


ostealgia : n. See: Ostalgia.


peristole : n. 1. İçinde boşluk bulunan bir organın tam kontraksiyonu, peristol; 2. See: Peristalsis.


phagocytosis : n. Mikro-organizmaların fagositler tarafından imha edilmesi, fagositoz.


pia : a.&n. 1. Yumuşak, ince, hassas; 2. Pia mater.