Bugün : 16 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

haptophil nedir?

haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castration : n. Sağlam tesztis veya yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması, hadımlaştırma.


cholecystojejunostomy : n. safra kesesi ile jejunum arasında gerçekleştirilen anastomoz.


dislocate : v. Eklemden çıkarmak.


encephalology : n. Enkefalonun bilimsel incelenmesi, beyin bilim.


ependymitis : n. Ependim iltihabı, ependimit.


histotomy : n. 1. Doku disseksiyonu; 2.See:Microtomy.


idiot : n. Doğuştan aptal, idyo.


increment : n. 1. Artma, çoğalma; 2. Fazlalık.


interventricular : a. Kalb karıncıkları arasında bulunan.


melituria : n. Diabetes mellitus.


neuropathogneesis : n. Sinirsel hastalığın meydana geliş mekanizması.


nonmotile : a. Hareket göstermeyen, hareketsiz.


oxygeusia : n. Tad alma duyusunun fevkalade keskinilği.


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


phonomyogram : n. Adale kasılmasından çıkan sesin grafiği.


recapitulation : n. T ekrar, bir canlının gelişme ve büyümesindeki safhanın nesiller boyunca tekrarı.


salpingography : n. Salpenksin opak madde yardımı ile röntgen resmi alınması, tübaların radyografisi, salpengografi.


seropurulent : a. Hem seröz hem de cerahatli olan, sulu erahatli, seropürülan.


staphylotomy : n. Küçük dili veya stafilomu kesme ve çıkarma ameliyatı, stafilotomi.