Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

haptophil nedir?

haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackwater fever : n. Tropik bölgelerde ve özellikle Afrikada görülen ağır bir sıtma türü.


crystalloid : a. Kristalsi, billür şeklinde.


erective : a. Kaldırıcı, dikleştirici.


esophagismus : n. Ösofagus spazmı.


gastroplasty. : n. Midenin plastik tamiri.


gaze : v. & n. 1. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakmak; 2. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakış, dik bakış.


phthisis : n. Verem, ftizi.


homogenization : n. Yapı bakımından bütünlük kazandırmal, tümüne aynı yapıyı verme, homojenleştirme.


hyphephilia : n. Sürtünmekle cinsel zevk alma.


inabiliy : n. Yetersizlik kifayetsizlik.


line : n. Çizgi, linea: Dar uzun ve basık küçük kabartı.


mesocaecum : n. Körbarsak mezosu.


muriatic : a. biochem. Tuzlu suya ait hidroklorik.


oligoplasmia : n. Kanda plazma miktarının azalması.


otopathy : n. Kulak hastalığı, otopati.


phacoiditis : n. Göz merceği iltihabı.


phosphorolysis : n. Karbon hidrat metabolizmasında şeker ve fosforik asidin ayrılıp birleşmeleri.


rachitogenic : a. Raşitizme sebep olan.


restibrachium : n. Beyin alt sapı.


rhinophyma : n. Burnun nodüler ve konjestif büyümesi.