Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

haptophil nedir?

haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celiocentesis : n. Karın ponksiyonu, iğne ile karın boşluğuna girerek toplanan sıvı veya kanın dışarı çekilmesi.


cionectomy : n. Küçük dil (uvula)'nın ameliyatla çıkarılması.


condiment : n. İştah açıcı olarak bazı yiyeceklere ilave edilen madde (Biber, hardal vs. gibi).


condyloma : n. Anus ve felç civarında marazi tezahürat (kabartılar).


epicrisis : n. Bir hastalık sonlandıktan sonra onun hakkında yapılan münakaşa.


febriphobia : n. Sıcaklığa karşı duyulan marazi korku.


fit : n. 1. Nöbet, kriz; 2. Sara.


gynander : n. Jinandrizm gösteren kişi.


hematomycosis : n. Kanda mantar bulunması, hematomikoz.


hirudicide : a.&n. 1. Sülükleri yokeden; 2. Sülükleri yokeden madde.


hydrosalpinx : n. Salpenkste seröz sıvının toplanması.


intravaginal : a. Vagina içinde.


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


lordotic : a. 1. Lordoz'la ilgili; 2. Lordoz gösteren, hordoz ile belirgin.


microscopy : n. Mikroskopla inceleme, mikroskopi.


nanocephaly : n. Küçük kafalılık.


neutropenia : n. Nötrofil lökositlerin kanda azalması, nötropeni.


pellet : n. 1. Küçük ahp, 2. Tanecik; 3. Derialtına implante edilmek suretiyle kullanılan geç emilme niteliğine sahip steroid hormon (östorjen, testosteron v.s.) preparatı.


pinus : n. Epifiz bezi. See: Corpus pineale.


planoconcave : a. bir yüzü düz, diğer yüzü içbükey (concave) olan.