Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haptophil nedir?

haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borne : a. Doğurulmuş.


chilitis : n. Dudağın veya dudakların iltihabı.


cholera : n. Kolera.


distorted : a. Bükülmüş, çarpılmış, çarpık.


hematuria : n. Kan işeme, idrarda kan bulunması, hematüri.


impregnate : v. Gebe etmek ,döllemek.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


lividity : n. 1. Ölümden sonra kan toplanmasından dolayı vücudun bazı yerlerinin mor renk alması, lividite (abız organlarda ad fizyolojik olarak bu renk görülür); 2. Ezilme veya berelenme sebebiyle cildin morarması.


methacholine : n. Etki şekli asetilkoline benzeyen, ancak daha dayanıklı ve daha tesirli olan bir bileşim.


mucosa : n. (pl. mucosae). Mukoza. Bazı organların iç taraflarını kaplayan ve ifrazatı olan zar.


myoglobulin : n. kas dokusunda bulnan bir cins protein, kas globulini, miyoglobulin.


olea : n. See: Olive.


oxybromide : n. biochem. Oksijen ve brom ihtiva eden bir radikal, oksibromür.


pepsinuria : n. İdrarda pepsin bulunuşu.


phytogenesis : n. Bitki türlerinin zamanının seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir bitki türünün ilk şeklinden bugünkü şekline kadar geçirdiği tarihsel aşama, fitogenez.


promyelocyte : n. Miyeloblast ile miyelosit arasındaki hücre, promiyelosit.


quader : n. Beyinin dördül (kare) parçası.


schizophrenia : n. Şahsiyetin ikiye bölünmesi arazını gösteren bir akıl hasatlığı, demans prekoz, şizofreni.


scyphoid : a. Kase şeklinde.


siderism : n. Bazı sinirsel hastalıklarda deri üzerinden madeni levya uygulanması esasına dayanan tedavi metodu, metal tedavisi.