Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haptic nedir?

haptic : a. Dokunma duyusu ile ilgili, temas hissine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circumarticular : a. Eklem çervesinde, eklemi saran.


dethyroidism : n. Tiroid bezi'nin çıkarılışından sonra meydana gelen, tiroid hormonu eksikliğine bağlı bazı belirtilerle karakterize durum.


divergence : n. Birbirinden uzaklaşma, özellikle iki gözde görüş eksenlerinin birbirinden uzaklaşması (Dışa şaşılıkta olduğu gibi).


fistuloenterostomy : n. Ameliyatla eski safra kanalını kapatarak barsağa açılan yeni bir safra yolu oluşturma.


flora : n. Belli bir vücut kısmında bulunan mikroplar.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


hirsutism : n. Özellikle kadınlarda derideki kılların normalin üstünde çoğalması, aşırı kıllılık.


hypersplenotrophy : n. Dalak büyümesi.


hysterospasm : n. Rahim (uterus) spazmı, histerospazm.


idiospasm : n. Belirli bir kısmı tutan spazm, bölgesel spazm.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


myocardial : a. Miyokarda ait.


natal : a. 1. Doğuşa ait, 2. İlye (kabaete)'ye ait.


ovarotherapy : n.See: ovotherapy.


oxyuris : n. Barsakalrda bulunan ince ve 1-3 santim uzunluğunda parazit, oksiyür.


phonetic : a. Ses veya seslerle ilgili ses tellerinin titreşimi sonucu oluşan seslere ait.


pill : n. 1. Küçük yuvarlak ilaç, hap; 2.Gebeliği önleme amacıyla kadın tarafından ağızdan alınan ilaç, oral kontraseptif.


polypeptidemia : n. Kanda peptid'lerin bulunuşu, polipeptidemi.


polyphase : a. Bir kaç faz (devre) gösteren, çok fazlı, polifaz.


precancerous : a. Kanser gelişiminden önce olan.