Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haptic nedir?

haptic : a. Dokunma duyusu ile ilgili, temas hissine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bivalent : a. biochem. Çift değerli, iki kıymetli.


cryptectomy : n. Kriptin ameliyatla çıkarılması.


dermatolysis : n. Kalınlaşan derinin kıvrımlra halinde sarkma göstermesi hali, gevşek deri, sarkık deri.


enervation : n. 1. Sinir gücünün kaybı; 2. Bir doku veya organa giden sinirin kesilmesi.


sublatio retinae : n. Retina yırtılması.


homothermic : a. See. Homothermal.


ignipedites : n. Ayak tabanlarında duyulan yanma hissi (Genellikle thiamin eksikliğine bağlı olarak gelişen polinevrit'te görülür).


karyokinetic : a. 1. Karyokinez'le ilgili; 2. Karyokinez gösteren, karyokinez niteliğinde.


konimeter : n. See: Konometer.


lithotrite : n. Taşı kırma (ezme) aleti.


methylparaben : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan kokusuz beyaz bülliri toz (C6H8O3).


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.


parasympathetic : a. Avtonom (otonom) sinir sisteminin bir parçası, parasempatik, parasympathicus.


phlegmy : a. Balgamlı.


pneumococcidal : a. Pnömokokları yokeden.


pneumonoconiosis : n. Tozu teneffüs etmekten meydana gelen akciğer hastalığı (silica, asbestos veya beryllium, giib).


posthepatic : a. Karaciğerni arkasında olan.


protochloride : n. biochem. Bir elementa ait klorürler içinde en az klor ihtiva edeni.


pseudopodia : n. Sahte bacak.