Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

haptic nedir?

haptic : a. Dokunma duyusu ile ilgili, temas hissine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodylate : n. biochem. Kakodil asidin tuzu.


celliform : a. Hücre şeklinde, hücreye benzeyen.


cirsenchysis : n. Variköz venleri, onları sertleştirici ilaç eriyiği zerk ederek tedavi yöntemi.


formiciasis : n. Karınca ısırıklarından meydana gelen marazi durum.


gastr(o) : n. Mide, gaster (bazan karın).


vaccina : n. Sağırlar arasında yaygın olan bir hastalık.


hibb's operation : n. Spinal tüberkülozdan sonra uygulanan spinal fiksasyon ameliyatı.


keratohelcosis : n. Korneanın ülserli hali.


kinesimeter : n. Hareketin derecesini ölçen alet, hareket yeteneğindeki herhangi bir organda meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinezimetre.


lysogenesis : n. Lizin oluşumu, liozjenez.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


piesimeter : n. 1. Sıvıların basınç yeteneğini ölçme aleti; 2. Ana boruya takılıp suyun basıncını ölçen alet.


pleio : pref. See: Pleo.


polyclonia : n. Klonik kasılma ile müterafık sinir hastalığı.


spirillolysis : n. Spirillerden ileri elen hastalık.


stroma : n. (pl.stromata). Temel doku, çatı, iskelet.


subthalamic : a. Talamusaltı, bölgesi, forel alanı, campus foreli.


supraversion : n. Bir dişin kapanma düzlemini geçecek derecede uzun olması.


tabular : a. Masa şeklinde.