Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

haptic nedir?

haptic : a. Dokunma duyusu ile ilgili, temas hissine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bodily : a. Vücutla ilgili, bedensel.


capillarectasia : n. Kapillerlerin genişlemesi.


catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


chem : "Chemistry", "Chemical", "Chemist" kelimelerinin kısaltılmış şekli.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


fasciolar : a. Fascia dentata'ya ait.


fibrocyte : n. Lifli doku meydana getiren hücre, fibrosit.


genion : n. 1. Çene; 2. Alt çene kemiğinin öne doğru çıkıntı yaptığı nokta, çene ucu.


gliomatosis : n. Nöroglia hücrelerin aşırı artışı, gliyom oluşması.


interfemoral : a. Kalçalararası, uyluk kemikleri arası.


hematischesis : n. kanamanın durdurulması, kanamayı kesme.


hematoxylin : n. biochem. Doku ve hücre boyalarında kullanılan bir boya maddesi.


hemoglobinometer : n. Kandaki hemoglobin yüzdesinin tesbit edilmesi için kullanılan bir aygıt.


hyperergia : Aşırı derecede alerji.


hysteresis : n. Bir cismin üzerinde etkili kuvvetler değişince yapışkanlık veya iç sürtünmesi sonucu imiş gibi o cisimdeki reaksiyonun gecikmesi, histerezis.


hypoblast : n. Embriyonun en iç zarı, endoderm.


locomotive : a. 1. Hareketle ilgili, bir yerden diğer bir yere gidişle ilgili; 2. Hareket gösteren bir yerden diğer yere gitme yeteneği taşıyan.


monopsychosis : n. Belli bir şeyin kişi zihninde sabit fikir halini alışı ile belrigin psikoz şekli, monopsikoz.


myometritis : n. Uterus kası iltihabı, miyometrit.


paleogenetic : a. Geçmişte olan.