Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

haptenic nedir?

haptenic : a. Hapten'le ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


connivent : a. Birbirine yaklaşmış, yaklaşan.


constrictor : n. 1. Sıkıcı kas; 2. Büzücü.


craniofacial : na. Yüze ve kafatasına ait.


divulsion : n. 1. Çekip ayırma, koparıp çıkarma; 2. Darlık gösteren bir kanalı buji v.s. ile zorlayarak genişletme.


dumbness : n. Mütizm: Konuşamama, bazı akıl hastalarının konuşmak istememeleri hali, afazi.


excitant : n. Uyarıcı ilaç.


field : n. Saha, alan.


fistular, fistulous : a. 1.Fistüle ait; 2. Fistüllü; 3.Fistülsü.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


koniology : n. Çeşitli tozları ve insan vücudu üzerine etkilerini konu alan bilim dalı.


oneirology : n. Rüya ilmi, rüyabilim.


opiate : n.&a. 1. Afyonlu ilaç, opyose; 2. Uyuşturucu ilaç, narkotik; 3. Uyuşturucu, afyonli.


othematoma : n. Dış kulak hematomu, kan oturması nedeniyle dış kulağın şişip morumsu renka lışı ile belrigin durum.


otologic : a. Otolojiye ait.


perityhlitis : n. Çekumu saran dokuların iltihabı.


polyarteritis : n. Çeşitli arterlerin iltihabı, poliarterit.


porongraphy : n. Cinsel arzuyu kamçılayıcı müstehçen yazı, resim, fotoğraf, film v.s., pornografi.


recalcitrant : n. Refrakter, tedaviye cevap vermeyen durumları kasten kullanılan tıbbi bir deyim.


receiver : n. Gaz v.s. muhafaza eden kab.