Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

haptene nedir?

haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacation : n. Aptes etme, barsakları boşaltma.


fibrillation : n. Liflenme (kalb).


flex : v. 1. Bükmek, eğmek; 2. Bükülme yeri.


galactic : a. Süte ait, galaktik.


hemal : a. 1. Kan veya kan damarlarına ait; 2. Kalp ve büyük kan damarlarının bulunduğu tarafa ait.


hemodilution : n. Kanda, eritrositlere oranla plazma hacmının artması, kanın sulanması, hemodilüzyon.


homophil : a. biochem. Sadece spesifik bir antijenle tesir eden, homofil.


hydracid : n. biochem. Oksijensiz hidrojen asit.


hypercholesterolemia : n. Kanda kolesterol fazlalığı.


immunodefiency : n. Kişide, herhangi bir sebeple yeterli bağışıklık oluşamaması hali, bağışıklık yetersizliği.


infective : n. Enfeksiyon, bir konaktan diğerine nakledilebilen hastalık.


keloidosis : n. Yara veya kesit bölgesinde çok sayıda keloid oluşması.


media : n. Bir damarı meydana getiren tabakalardan orta kısımda yer alanı.


medicochirurgic : a. see: medicochirurgical.


mounting : n. Mikroskopik inceleme için lam üzerine yerleştirilen ince doku kesitinin üzerini, koruma amacıyla kanada balsamı v.b. saydam madde ile örtme.


pain : n. 1. Ağrı, acı, sızı, dolor; 2. (pl). Doğum ağrıları.


pox : n. 1. Frengi; 2.Çiçek v.s. gibi kabarcıkları olan hastalık.


pyospermia : n. Meni (semen)'de cerahat bulunması, piyospermi.


reinnervation : n. Bir organın o civardan geçen başka bir sinirin dikilmesi ile sinirlendirilmesi.


reserve : n. Yedek, ihtiyat (ciğerde bulunan hava artığı gibi).