Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

haptene nedir?

haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blindness : n. Körlük.


colon : n. Kalın barsağın rektumdan önceki bölümü, kolon.


dicrotic : a. Nabzı çift atan.


dura mater : n. Beynin ve omuriliğin en dış zarı, sertzar.


ectogenous : a. Organizma dışında gelişen, ektojen.


endocervical : a. Cervix uteri'nin iç bölümüne ait olan.


erythrocytorrhexis : n. Eritrositlerin parçalanması, eritrositlerin küçük parçacıklara ayrılarak dağılması.


exoserosis : n. serum veya eksüdanın akması.


galvanocauterization : n. Dokuların tahrib edilmesi için galvanik akımla ısıtılan bir telden yararlanılması.


geniculum : n. (pl. geniculi). Diz, dizcik


globin : n. biochem. Heoglobinden çıkarılan bir protein.


hematinuria : n. İdrarda hematin çıkarma, hematin işeme, hematinüri.


isothermal : a. Aynı hararette olan.


karyomitosis : n. See: Mitosis.


leucocytosis : n. 1. 1 mm3 kandaki lökosit sayısının 1000'den fazla olması (bu hal normal olarak sindirimde, gebelikte ve yüksek yerlere çıkınca görülür; 2. Patolojik olarak iltihaplarda rastlanır), lökositoz.


monopathy : n. Vücudun tek taraflı hasta olması hali, monopati.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


observerscope : n. İki kişinin bir noktayı aynı anda muayene edebilmelerini sağlayan iki kollu bir endoskop.


pachynsis : n. Kalınlaşma.


pachyotia : n. Kulak kalınlaşması, kalın kulaklılık, pakiyoşi.