Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

haptene nedir?

haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castrated : a. Testis ve overleri çıkarılmış veya röntgen v.s. bir metodla cinsiyet bezleri görev görmez hale getirilmiş, kastre edilmiş.


continuity : n. Devamlılık.


healing : a. Tedavi edici, xifa verici.


hematopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hematopatoloji.


hydrargyrate : a. 1. Civa ile ilgili; 2. Yapısında civa bulunan, cıvalı.


hydrostatics : n. makina biliminin sıvılar dengesinden bahseden dalı.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


laminitis : n. Lamina iltihabı.


leptospira : n. Bir bakteri türü.


medicine : n. 1. Tıp (ilmi), tababet, hekimlik; 2. İlaç.


meniere's disease : n. Orta kulaktaki zar labirentin, ayrı sıvı mevcudiyetine bağlı olarak gerilmesi.


myoblastoma : n. Miyeloblastlara benzeyen hücrelerden müteşekkil kas tümörü.


myogenic : a. Kas yolu ile olan, miyojen.


neodymium : n. biochem. Nd sembolü ile bilinen, atom no:60 ve atom ağrılığı: 144.27 olan nadir kimyasal element, neodimyum.


nephrogenic : a. 1. Böbrek dokusu yapan; 2. Böbrekte olan.


nux vomica : n. Striknin elde edilen bitki, kargabüken.


operation : n. 1. Ameliyat, operasio, operasyon; 2. Bir ilacın spesifik etkisi.


paradox : n. Zıt olma hali, zıddiyet.


pharyngopathy : n. Yutak hastalığı.