Bugün : 29 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haptene nedir?

haptene : n. biochem. Natamam antigen başka bir maddeyle birleştikten sonra antikor meydana getirebilen madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brash : n. Midede duyulan yanma hissi, mide ekşimesi.


colpospasm : n. Vagina spazmı.


cooling : n. Vücut ısısının düşürülmesi.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


fungemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantarların bulunuşu.


fungous : a. 1. Mantara ait; 2. Mantarsı, mantarbiçim; 3. Mantarlı.


hepatoptosis : n. Karaciğerin düşmesi.


hemianopsia : n. Görüş alanının yarısını görme, yarım körlük.


lemology : n. Bulaşıcı hastalıklar bilgisi (özellikle veba), lemoloji.


leukocytopoiesis : n. Lökosit oluşumu.


lotio : n. See: Lotion.


lysol : n. Mikropları öldürücü özelliği sebebiyle dezenfektan olarak kullanılan cresol ve diğer bazı maddeler karışımndan ibaret eriyik.


macrosis : n. Aşırı büyüme, aşırı gelişme, hacımca aşırı artma.


mucinuria : n. İdrarda müsin bulunuşu.


nauseant : a. & n. Mide bulantısı veren (ilaç).


plasmogen : n. see. bioplasm.


polymorph : n. Çok ş ekilli veya değişik safhalı organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, polimorf.


polyscelia : n. Bacak adedinin normal (iki) den fazla oluşu.


rachioparalysis : n. 1. Omurilikteki herhangi bir lezyon sebebiyle gelişen felç; 2. Omurga kaslarının fecli.


ridgling : n. Bir testisi çıkarılmış insan ve hayvan.