Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hapten nedir?

hapten : n. See: haptene.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromethyl : n. Etil bromür.


carcinogenesis : n. Kanserin meydana gelmesi-carcinogneetic, sıfat şekli.


choler : n. Safra choledochus.


clonicotonic : a. Hem klonik hem tonik kasılmalar gösteren.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


electrophoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle, pozitif veya negatif kutba doğru hareketi, elektroforez.


genitourinary : a. Üretim ve idrar çıkaran organlara ait.


ginglyform : a. Sadece öne ve arkaya hareket yeteneği gösteren ekleme benzeyen, menteşe gibi.


gonarthrotomy : n. Diz eklemini kesme ameliyesi.


hydramnios : n. Amniyon suyunun anormal çoğalışı, hidramniyon.


hydrophilia : n. 1. Suyu çekme özgürlüğü; 2. Suya karşı olan fazla ilgi, hidrofili.


inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.


laser beam : n. Bir çeşit ışık enerjisi.


macroglia : n. See: Astrocyte.


monodiplopia : n. Tek gözün çift görmesi, monodiplopi.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


opisthotonos : n. Vücudun gerici kaslarının kasılması sonucu gövdenin yay biçimini alarak yere baş ve topuklarla dayanması.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


periphery : n. Dış üyzey veya kenar, periferi.


pricking : n. Deri üzerinde batma şeklinde duyulan ağrı, iğnelenme.