Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hapt nedir?

hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridge : n. Diş köprüsü, briç.


burial : n. Gömme, ölü gömme.


colitis : n. Kalın barsak (kolon) iltihabı,kolit.


cornification : n. Boynuzlaşma.


costocoracoid : a. Kaburgalara ve korakoid çıkıntıya ait.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.


impairment : n. Bozulma, noksan, bozukluk.


intermeningeal : a. Meninkslerarası.


kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.


macrodont : a. Büyük dişli.


mentoposterior : n. Yüzle gelişte, fetusun çene kısmının arkaya doğru bir durum alması.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


oxyrhine : a. Sivri burunlu.


perioptometry : n. Gözün görme alanının veya görme keskinliğinin ölçülmesi.


perisplanchnitis : n. İçorganları saran dokuların iltihabı.


pharygno- : See: Pharyng-.


pyonephritis : n. Böbreğin cerahatli iltihabı, piyonefrit.


scalpel : n. Ufak ve düz bisturi.