Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hapt nedir?

hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebrovascular : n. Beyin kan damarlarına ait olan, beyin kan damarları ile ilgili.


chondrolysis : n. Kıkırdak dokusunun erimesi.


dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).


estival : a. 1. yaza ait; 2. Yazın çıkan, yazın vukubulan.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


forensic medicine : n. Aynı zamanda "legal medicnie" adını da alır, hukuk sorunlarına tıp kurallarının uygulanması anlamına gelir.


hydatidoma : n. Hidatid ihtiva eden tümör.


hydrothermic : a. Suyun hararet etkilerine bağlı, hidroteriik.


hypoglandular : a. Bez (hormon) faaliyetinin azalımı ile belirli.


incompatibility : n. İki ilacın birbiriyle uyuşmaması hali, enkompatibilite.


insensibility : n. Tutunma yeri (kasların kemiklere tutunma yeri gibi), insersiyo.


myelorrhagia : n. Omurilik kanaması, miyeloraji.


orthophony : n. Seslerin doğru çıkarılması, ortofoni.


osteolipoma : n. Kemikil elementler ihtiva eden lipom.


perimetritis : n. Uterus'u saran peritonin iltihabı, perimetrit.


peromelia : n. Bir uzvun teratojenik olarak gelişmiş bulunması.


plagiocephaly : n. Başın bir tarafından frontal ve paryetal kemikler arasında uzanan koronal sütürün erken kapanması sonucu kafanın çarpıklık gösterişi ile belirgin anomali, plagiosefali.


principal : a. Birinci, başta gelen, ana, başlıca en mühim, princeps.


prostatocystitis : n. Prostat ve mesane iltihabı.


syringotomy : n. Fistül ameliyatı, sirengotomi.