Bugün : 25 Eylül 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hapt nedir?

hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caldwell-luc operation : n. Üst köpek dişinin üzerinde, drenaj amacı ile meydana getirilen ve maksiller antruma açılan delik.


carcinosis : n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2. Kanser hastalığı, kanserin vücutta yayılması.


cirsenchysis : n. Variköz venleri, onları sertleştirici ilaç eriyiği zerk ederek tedavi yöntemi.


diminution : n. Azalma, eksilme, küçülme (Miktar, hacım veya derece bakımından).


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


epignathous : a. Üst çenesi, alt çene üzerinde ileriye doğru çıkıntı gösteren.


fatal : a. Ölüme götüren, ölümle sonuçlanan, öldürücü (hastalık v.s)


granulation : n. 1. Dokuların içinde anormal olarak meydana gelmiş olan ufak sertçe kitleler; 2. Yaraların içinde oluşan ve onların iyileşmesini sağlayan ufak, yuvarlak, ete benzer kitleler, granülasyon, taneciklenme, granulatio.


inspection : n. Çıplak gözle yapılan muayene, teftiş.


intrinsic : n. 1. İçerden olan sebeplerle meydanag elen; 2. Bir şeyin içerisi ie ilgili olan, entrensek.


kakke : n. Beriberi, bu hastalık için japonların kullandığı terim.


lymphocytoblast : n. See: Lymphoblast.


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.


melanoblast : n. Melanosit öncüsü hücre.


nucleoplasm : n. Hücre çekirdeğinin asıl maddesi.


oppilation : n. See: Constipation.


orchioscirrhus : n. Testis sertleşmesi.


pachyonychia : n. Tırnakların anormal kalınlaşması, pakiyoniki.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


pendulous : a. Aşağıya doğru asılı durumda olan, sarkan, sarkık.