Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hapt nedir?

hapt : pref. Dokunma, değme, temas anlamına önek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


colostomy : n. Kolonda açılan bir yarıkla sun'i anus oluşu, kolostomi.


constipate : v. Kabzetmek, inkibaz vermek.


dentinoblast : n. Dentini oluşturan hücre.


dietician : n. Diyet uzmanı.


ectosteal : a. Kemik dışında bulunan.


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


gallium : n. biochem. G işaretiyle bilinen atom no:31 ve atom ağırlığı: 69.72 olan kimyasal element, galyum.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


liquefactive : a. 1. Sulanma ile ilgili; 2. Sulanma gösteren, sulanma ile belirgin; 3. Sulanmaya sebep olan sulandırıcı.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


Little's Disease : n. Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur.


maternity : n. Analık.


mercurous : a. biochem. Tek değerli septik ilaç, merkürokrom.


mucostatic : a. Mukus yapımını önleyen, mukus salgılanmasını durduran.


mycetismus : n. Mantarla zehirlenme.


odontoblastoma : n. Diş yuvası tümörü.


oodeocele : n. Tıkayıcı fıtık.


olulectomy : n. See: Ulectomy.