Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haplopathy nedir?

haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bowel : n. Barsak.


bronchorrhea : n. Bronş mukozasından aşırı salgı çıkması, ifrat derecede bronşiyal akıntı.


contraindication : n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.


depressed : a. 1. Çukurluk gösteren, çukurlaşmış, 2. Bastırılmış, çalışma temposu düşürülmüş; 3. Ruhi çöküntü gösteren, hüzünlü, kederli.


dispensatory : n. İlaçların terkibini ve kullanışını izah eden kitap, kodeks.


epidermomycosis : n. Mantar ve mayalardan meydana gelen deri iltihapları.


fluctuant : a. 1. Zaman zaman değişen, bir kararda kalmayan; 2. El ile muayene (palpasyon) de dalgalanma yapan, d alga şeklinde hareket gösteren (Boşlukta toplanan sıvı sebebiyle).


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


hemocytocatheresis : n. Kan hücrelerinin yok olması.


hyposensitiveness : n. Düşük duyarlık, herahngi bir uyarıya veya allerjen'e karşı normalin altında duyarlık gösterme hali.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


ioduglobulin : n. biochem. Tiroid bezinden çıkarılan bir cevher.


leukocytosis : n. Kandaki lökosit sayısının çoğalması, lökositoz.


neurotomical : a. Sinir ameliyatına ait.


nullipara : n. Hiç çocuk doğurmamış kadın, nulipar.


olfactus : n. Koku duyusu.


paragrammatism : n. Sözcükleri yerinde kullanamama, sözcüklerden gramer kurallarına uygun cümleler kuramama ile belirgin konuşma bozukulğu, paragramatizm.


pseudosclerosis : n. Tremor, göz siniri atrofisi ve sinir bozuklukları ile birlikte görülen hepatolentiküler dejenerasyon.


purinase : n. Pürin'i parçalayıcı enzim, pürinaz.


rectum : n. Barsağın makada bitişik düz parçası, göden barsak, büyük apdest yolu, rektum (kalın barsağın pelvis içinde bulunan son kısmı).