Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

haplopathy nedir?

haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyte : n. Döllenmiş ovum (zigot)'un mitotik bölünmesi ile oluşan embriyonik hücrelerden her biri, morula ve blastula'yı oluşturan farklılaşmamış hücrelerden her biri, blastomer.


cardiometer : n. Kalbin çalışma gücünü ölçen alet.


cycle : n. Devir, period, siklus, cyclus.


dandruff : n. Baş kepeği, konak.


decollement : n. Dekolman: Bir organın normal olarak, üzerine tutunmuş olduğu dokudan ayrılması (mesela Retina Dekolmanı).


ectoglobular : a. Kan yuvarları dışında bulunan.


exoplasm : n. Hücre protoplazmasının periferal parçası.


gallic : a. biohcem. Mazıda bulunan bir çeşit aside ait, galyuma ait.


hemachrosis : n. Kanın anormal şekilde kırmızı oluşu.


hematospermia : n. Semende kan bulunması, hematospermi.


immobilization : n. Hareketsizleştirme, sabitleştirme.


hypertensinase : n. biochem. Hipertansini tahrip eden bir enzim.


inaction : n. Uyarılara cevap verme hali, kayıtsızlık; 2. Hareketsizlik, durgunluk.


malum : n. Hastalık.


mercaptopurine : n. Çocuklarda görülen lösemilerin tedavisined kullanılan bir ilaç.


pachyperiostitis : n. Periyostun iltihabı ve kalınlaşması, pakiperiyostit.


pathologic : a. 1. Hastalığa ait; 2. Hastalıktan doğan.


parasitism : n. 1. Parazitlerin sebep olduğu herhangi bir hastalık; 2. Parazit halinde yaşama, farklı iki organizmadan birinin faydasına, diğerinin zararına seyredenmüşterek şekli, parazitizm.


short circuit : Barsağın bir parçasını keserek kısaltma ameliyatı.


somatotomy : n. Anatomi.