Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haplopathy nedir?

haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coronaritis : n. koroner arterlerin iltihabı.


dermostenosis : n. Cilt kontraksiyonu.


lacertus : n. (pl. Lacerti)1. Lifsel yayıntı; 2. Kertenkele.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


hyperextension : n. Aşırı tevessü, aşırı ekstansiyon hareketi yapabilme.


inactivation : n. 1. Hareketsizleşme; 2. Hareketsizleştirme; 2. Gayrifaal veya etkisiz hale getirme.


kymograph : n. Organlardaik daglalanma hareketlerini kaydeden cihaz, kimogrof.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


microscopic(al) : a. Ancak mikroskopla görülebilen, mikroskopa ait, mikroskopik.


monothermia : n. Sabah ve akşam vücut hararetinin aynı olması, monotermi.


orchiauxe : n. Testis'in aşırı büyümesi, testis hipertrofisi.


osteodentoma : n. Kemik ve dentinden oluşmuş diş tümörü.


outlay : n. Bir organın yüzeyine yapılan aşı (transplantasyon).


paraplexus : n. Yan karıncığın koroid ağı.


perforator : n. Delici, kraniotomi'de kullanılan fetüs başını delmeğe mahsus sivri uçlu alet, perforatör.


phenelzine : n. Antidepressan bir ilaç.


pholcodine : n. Kodeine benzeyen ve öksürük merkezi üzerinde depresyon yapan bir ilaç.


photoreceptive : a. Işığı görebilen.


plasmosome : n. Hücrenin hakiki nüvesi.


pyel(o) : pref. Böbrek pelvisi