Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

haploidy nedir?

haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candida : n. Bir mantar çeşidi.


cardiotocography : n. Fetüs kalb atımlarının ritmi ile uterus kontraksiyonları arasındaki ilişkinin çizelge halinde gösterilmesi.


chiloropexia : n. Vücutta fazla miktarda klor tutulması.


chordoskeleton : n. Embriyo'da omurga taslağı çevresinde gelişen iskelet kısmı.


dyspareunia : n. Ağrılı veya zor cinsel temas.


erythrotoxin : n. biochem. Eritrositlere etki yapan bir toksin.


exfoliation : Derinin pul pul dökülmesi.


fothergill's operation : n. Genital prolapsus vakalarında uygulanan bir ameliyat tekniği.


hypercythemia : n. kanın alyuvarlarının çoğalması.


ilioinguinal : a. İlyum ve kasık bölgelerine ait.


immunoreaction : n. Antijen ile kendisine karşı oluşan antikor arasındaki karşılıklı reaksiyon, immünolojik reaksiyon.


impacted : a. İyice sıkışmış durumda olan, anormal derecede hareketsiz duran.


morsus : n. 1. Isırık; 2. Diş yarası.


oxyosphresia : n. Koku alma keskinliği, keskin burunluluk.


periwinkle : n. 1. Cezayir menekşesi. 2. Bir cins küçük deniz salyangozu.


phosphoruria : n. 1.İdrarda aşırı miktarda fosfor bulunuşu, fosorüri; 2. Fosfor gibi ışıldayan berrak nitelikte idrar çıkışı.


pneumoarthrography : n. Hava zerkedildikten sonra bir eklemin radyografisi.


predilection : n. Bir hastalığın tercihan oturduğu yer.


siderant : a. Aniden oluşan, aniden gelişen, birden gelişen.


somatotrophin : n. Hipofiz ön lobu tarafından salgılanan gelişim hormonu, somatotrofin.