Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

haploidy nedir?

haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregmatic : a. Bregmaya ait, bregmaticus.


chemotaxis : n. Organizmanın kimyasal uyaranlara karşı verdiği cevap, kimyasal bir maddeye karşı cezbedilme gücü pozitif.


cryesthesia : n. Soğuka karşı aşırı duyarlık hali.


epistaxis : n. burun kanaması.


utricculosaccular : a. Labirentin ütrikül ve sakülüne ait.


intumescent : a. Şişen, büyüyne, kabaran.


kernicterus : n. Beynin bazal ganglionlarında bilirubin'in etkisi ile meydana gelen ve zeka geriliği ile kedini belli eden bir durum.


leukoplakia : n. Dil, yanak mukozası, dişeti veya serviks üzerinde hafif yüksek beyaz lekeler şeklinde kendini gösteren lezyon, lökoplaki (Çok katlı yassı epiteli keratinizasyonu sonucu oluşur ve prekanseröz kabul edilir).


locomotory : a. See: locomotive


myomagenesis : n. Miyom gelişimi, miyomajenez.


paridrosis : n. Terleme bozukluğu, paridroz.


photodermatitis : n. Işığa, özellikle ültraviyole ışınlarına uzun süre maruz kalışın sebep olduğu deri lezyonları ile belirgin durum, ışık dermatiti, fotodermatit.


piperocaine hydrochloride : n. biochem. Profanol hidroklorür (mevzii veya spinal uyuşturucu olarak kullanılır).


plasmatocyte : n. See: Monocyte.


prosodemic : a. Bulaşıcı, sari bir şahıstan diğerine geçen (hastalık).


ptomainemia : n. kanda ptomaine bulunuşu.


rolandic : a. Rolando yarığına ait.


saccule : n. 1. Kesecik, sakül; 2. İç kulakta bulunan iki kesecikten biri.


sapnoiform : a. Sabun görünümünde, sabuna benzeyen.


schistoprosopia : n. Yüzde doğuştan yarık bulunuşu.