Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

haploidy nedir?

haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


bulbar : a. Soğana ait.


cavalinfusion : n. Anüri tablosu ile seyreden akut böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


hypercholesterolemia : n. Kanda kolesterol fazlalığı.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


intradural : a. Dura mater içi.


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


microphone : n. Sesi yükselten alet, mikrofon.


nasoseptal : a. İki burun boşluğunu ayıran bölme ile ilgili, burun septumu'na ait.


papillary : a. 1. Meme başına benzeyen; 2. Meme başı şeklindeki kabartı veya kabartılarla ilgili; 3. Meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla dolu.


plasmodium. : n. 1. Plasmodium cinsi herhangi bir parazit; 2. Çok çekirdekli protoplazma, içinde iki veya daha fazla çekirdek bulunan protoplazma kitlesi.


precranial : a. Kafatası (cranium)'nın ön kısmında.


rectalgia : n. See: Proctalgia.


rhinobyon : n. Buruna yerleştirilen tampon, burun tamponu.


spine : n. 1. Omurga, belkemiği, amudufikari; 2. İnce dikensi kemik çıkıntısı, spina.


syndactylia : n. Parmakların birbirine yapışık olması hali, sindaktili.


tarsus : n. Tars: 1. Ayakbileği; 2. Gözkapaklarının katılığını ve şeklini veren bağdokusundan yapıı tabaka.


transparent : a. Şeffaf, saydam, transparan.