Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haploidy nedir?

haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


cerato : n. Boynuz.


dysplastic : a. 1. Displazi ile ilgili; 2. Displazi gösteren; 3. Normal vücut tipleri (astenik, piknik, atletik) dışında vücut tipi gösteren.


fibrositis : n. Lif dokusu iltihabı, fibrozit.


flathead : a. Yassı kafa.ı


gastropexy : n. Mide düşmesini tedavi için midenin karın ön duvarına dikilmesi, gastropeksi.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


ileosigmoid : a. İleum ve sigmoid kolon'la ilgili.


infestation : n. Konak hayvan üzernide eklem bacaklı parazitlerin bulunması.


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


loxotic : na. Meyilli, eğik, eğri, mail.


maggot : n. Sürfe, kurt, sinek kurdu, larva.


mapple syrup urine disease : n. Resesif familial tipte genetik bir hastalık.


marantology : n. Kronik hastalık gösteren ileri derecede yaşlı kimselerin bakım ve tedavilerini konu alan tıp dalı, marantoloji.


noscapine : n. Tahriş edici, kuru ve balgam söktürmeyen öksürüklerin dindirilmesinde kullanılan bir madde.


periodontium : n. dişlerin alveol ve sementleri arasında bulunan zar, periyodont.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


psychosexual : a. Cinsel içgüdünün ruhi kısmına ait.


rabiform : a. Kuduz'a benzeyen.


retractile : a. Geri çekilebilir.