Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

haploidy nedir?

haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clinodactyly : n. Parmakların kıvrık kalması.


colonorrhagia : n. Kolon'dan gelen kanama, kolon kanaması.


cotton : n. Pamuk


crista : n. (pl. cristae). Krista ibik: Kemiklerde dik ve sarp kenar.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


dolichocephalus : a. Uzunkafalı, d olikokefal (önden arkaya çapı uzun kafa).


dysesthesia : n. Duyguların herhangi birinin kaybolması.


ethacrynic acid : n. Thiazid grubuna oranla daha geniş etkisi olan bir diüretik.


faculty : n. 1. Hassa, meleke, iktidar, yetenek, kuvvet; 2. Üniversite şubesi, fakülte.


flathead : a. Yassı kafa.ı


gentian : n. "gentiana" adlı bitkinin kökünden yapılan bir kuvvet ilacı.


hyperoxemia : n. Kanın aşırı asitli hali.


isolation : n. Tecrit, izolasyon (karantina).


object : n. 1. Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey, madde, cisim; 2. Herhangi bir fikir veya hareketin yöneldiği amaç, hedef; 3. Üzerinde psikoanaliz yapılan kişi, obje.


polycholia : n. Aşırı safra salgısı, polikoli.


postconcussional syndrome : n. Kafa travmalarından sonra uzun süre var olabilen başağrısı, sersemlik ve bayılma duygusu gibi durumlar.


preictal : a. İktus (beyin kanaması) öncesi.


repositioning : n. See: Reposition.


symbiosis : n. Birbirine benzemeyen iki organizmanın bir arada yaşamaları hali, simbiyoz.


torulus : n. Küçük çıkıntı.