Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

haploid nedir?

haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoncus : n. Göz kapağında gelişen tümör, göz kapağı tümörü.


cumulative : a. Birikerek meydana gelmiş, toplanmış.


demonomania : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)'in kendisini etkilediğine inanış ile belirgin psikoz hali.


ectoenzyme : n. biochem. Bir hücre dışı enzim.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


gametogenesis : n. Gametlerin oluşu, gametojenez.


intensification : n. 1. Kuvvetlendirme, şiddetini artırma; 2. Kuvvetlenme, şiddetlenme.


Hematoglobin, : n. See: Hemoglobin.


ideation : n. Tasavvur veya kavrayış yeteneği.


lepto : pref. Narin, ince.


leucinuria : n. İdrar'da lösin bulunuşu hali.


megaloglassia : n. See: macroglossia.


nasosinusitis : n. Burun ek sinüslerinin iltihabı, nazosinüzit.


neurocyte : n. Sinir hücresi, nevrosit.


onychorrhexis : n. Tırnakların uzunlamasına kırılması veya çatlaması, onikoreksi.


oxyosmia : n. Koklama duyusunun aşırı keskinliği, keskin burunluluk.


parietitis : n. Herhangi bir boşluğu veya organı çevreleyen duvarın iltihabı.


perspire : v. Terlemek.


quadripartite : a. Dörte bölünmüş, dört kısma ayrılmış, dört kısımlı.


reconstructive : a. Yeniden oluşturucu, normal haline getirici.