Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

haploid nedir?

haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchiolitis : n. Akciğer borusunun iltihabı, bronşit, bronşiyolit.


cardiotonic : a. Kalb üzerine uyarıcı etki gösteren, kalbi kuvvetlendirici.


cataleptic : a. 1. Katalepsi ile ilgili; 2. Katalepsi'ye sebep olan; 3. Katalepsi gösteren, katalepsili kişi.


choline-acetylase : n. biochem. Asetil kolin sentezini sağlayan enzim.


dermatoneurosis : n. Sinirsel kaynaklı deri hastalığı, deri nevrozu.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


lactodensimeter : n. Sütün özgül ağırlığını ölçen alet.


hypersensitivity : n. Bir uyarana veya bir allergene karşı aşırı derecede olma durumu.


intravesical : a. Mesane içi, mesane içinde.


leukocyturia : n. İdrarda lökosit bulunması, lökosit işeme, lökositüri.


Levin's Tube : n. mide asiditesinin ölçülmesinde kullanılan bir tüp.


lunula : n. (pl. lunulae). Aycık.


palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.


photolysis : n. Işık tesiriyle ayrışma, fotoliz.


prosopodynia : n. Yüzde hissedilen ağrı, yüz ağrısı.


rhodopsin : n. Retina çomaklarında meydana gelen kırmızı pigment.


sarcosine : n. biochem. Kas ve et hulasasında bulunan bir bileşim, sarkosin.


sensorial : a. His merkezi (sensorium) ile ilgili.


shock : n. 1. Travma veya sıvı kaybı sebebiyle ani olarak ortaya çıkan periferik dolaşım yetmezliği (Hastada cilt soluktur, soğuk terleme vardır, nabız zayıf ve süratlidir, huzursuzluk vardır ve bazan bilinç de kayolur); 2. Ani müdahale sonucu görülen şiddetli sarsıntı, darbe, elektrik çarpması, şiddetil etki veya korku, şok.


sore : n. 1. AĞrı; 2. Yara.