Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haploid nedir?

haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bonelte : n. Kemikçik.


convergecne : n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.


depersonalization : n. Kişiliğini kaybetme.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


exanimation : n. Bilinç kaybının eşlik ettiği hastalık hali, koma.


hydrocephalic : a. Hidrosefaliye ait.


innervation : n. 1. İnervasyon: Bir vücut bölümünün (asaplanması) sinirlenmesi; 2. Santral sinir sisteminden gelen normal uyartıların bu sinirlerle ait olduğu organa gitmesi.


intracervical : a. Serviks uteri'nin kanalı içinde.


kyphos : n. Kambur.


lobulose : a. Küçük loblardan oluşan, küçük loblara ayrılmış.


menophania : n. Ergenlik çağındaki kız çocuğunda ilk adetin görülüşü.


myelomeningitis : n. Belkemiği (omurilik meninks) iltihabı, miyelomenenjit.


myxoedema : n. Tiroid yokluğu veya az çalışmalarında görülen tablo, miksödem (derinin katılaşması ve his ve zekanın körleşmesi arazı görülür).


nickel : n. biochem. Ni sembolü ile bilinen atom no:28 ve atom ağırlığı: 58.69 olan madeni element, nikel.


procedure : n. Herhangi bir deney veya araştırmada izlenen yol, uygulanan işlem, öyntem, prosedür.


prominence : n. Öne doğru çıkıntı kabartı, çıkıntı, prominens, prominentia.


radioreceptor : n. Işınımları alan alet.


radiumology : n. Tedavi amacıyla radyum uygulanmasını ve uygulama tekniklerini konu alan radyoloji dalı, radyumoloji.


rectococcygeal : a. Rektumv e koksiks ile ilgili.


schindylesis : n. Bir kemiğin diğer bir kemiğin oluğu içine uyduğu eklem şekli.