Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

haploid nedir?

haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathing : n. Teneffüs, solunum, respirasyon.


bromish : n. Devamlı olarak veya fazla dozda bromid kullanılması nedeniyle gelişen kronik zehirlenme.


cementitis : n. Diş sementi'nin iltihabı.


diameter : n. Çap, diametros.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


dysacousia : n. Bir çeşit işitme bozukluğu.


entopic : a. Normal yerinde bulunan.


etiologic : a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. Hastalık sebebiyle ilgili.


fusocellular : a. İğ şeklinde hücreleri olan.


galactotoxism : n. Süt zehirlenmesi, sütten meydana gelen zehirlenme, galaktotoksizm.


gibberish : n. Anlaşılmaz konuşma, hızlı ve karışık konuşma.


grow : v. Büyümek, gelişmek, çıkmak.


hyperbulia : n. Aşırı isteklilik.


hysteropia : n. Vizyonun histerik bozukluğu, histeropi.


ichthyotoxin : n. biochem. Balıklardan çıkarılan bir toksin olup, hem ichthyoacanthotoxin hem de ichthosarcotoxin ihtiva eder.


inochondroma : n. See: Fibrochondroma.


insane : a. Deli, çıldırmşı, bilinci bozulmuş.


lien (o) : pref. Dalak.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.