Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

haploid nedir?

haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

europium : n. biochem. Eu sembolü ile bilinen atom no:63 ve atom ağırlığı: 150.0 olan kimyasal element.


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


gerocomy : n. Yaşlıların uyması gereken sağlık kuralları, yaşlılık hijyeni.


phylogeny : n. Organizma tipinin evrim gelişimi, filojeni.


uteroscopy : n. Rahim boşluğunun uteroskop aracılığıyla muayenesi, histeroskopi, uteroskopi.


homergy : n. Normal metabolizma


homologue : n. Yapı bakımından başka bir organın benzeri, homolog.


intradural : a. Dura mater içi.


isocytosis : n. Kandaki alyuvarların eşit büyüklükte oluşu.


laryngotracheitis : n. Gırtlak ve trakeanın iltihabı.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


metrauxe : n. Uterus büyümesi, rahim hipertrofisi.


organotherapy : n. Hayvanlardan çıkarılan organların tedavi maksadiyle özellikle iç salgı bezi hastalıklarında kullanılması, organoterapi.


osteonosus : n. Kemik hasatlığı.


paul's tube : n. Barsak, batın yüzeyine ağızlaştırılıdğı zaman kullanılan yüksek kenarlı bir cam tüp.


paraproctitis : n. Rektum ve anus çevresindeki dokunun iltihabı, paraproktit.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


skiascope : n. 1. Gözbbeği üzerindeki gölge ve ışıkları muayene ederek gözün vaziyetini anlamak için kullanılan ihaz; 2. Radyoskopi cihazı, flöroskop.


splenology : n. Dalak tetkiki ilmi, dalak bilgisi, splenoloji.