Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

haploid nedir?

haploid : a. Türe has kromozom sayısının yarısına sahip (hücre).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondritis : n. Kıkırdak (dokusu) iltihabı, kondrit.


contagious : a. 1. Sari, bulaşı; 2. Zehirli, mikroplu; 3. Sirayet eder.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


herbivorous : a. Ot yiyen, yeşillikle beslenen.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


humidity : n. Rutubet, nem.


hypoinsulinism : n. nosan ensülin salgısı.


hypothrombinemia : n. Kanda thrombin miktarının ileri derecede azalışı, kanda trombin eksikliği.


immunotransfusion : n. Alıcıya ait bir faktöre karşı, tekrarlanan inokülasyonlarla bağışık kılınmış olan bir kimseye ait kanın transfüzyonu.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


infectious : a. Bulaşıcı, sari.


laryngoplasty : n. Larenksin plastik tamiri.


laugh : h. gülme, gülüş.


malaria : n. Malarya, sıtma.


myelomatosis : n. Plazma hücresi miyelomu, miyelomatoz.


nervine : a. & n. Sinirleri düzelten ve yatıştıran (ilaç).


opsomania : n. Belirli bir cins gıdaya aşırı düşkünlük, opsomani.


ovomucin : n. Yumurta beyazında bulunan bir glikoprotein.


peau : n.Deri.