Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

haplodermitis nedir?

haplodermitis : n. See: Haplodermatitis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

constitution : n. 1. Vücut yapısı, bünye, bir organizmanın dış görünüşü, çalışması, uyarılara davranışı, direnci bv. özelliklerin oluşturduğu bütün; 2. Herhangi bir maddeyi oluşturan unsurların tümü, maddenin yapısı; 3. Moleküldeki atom dizisi, moleküldeki atomların gösterdiği diziliş şekli.


cyanoderma : n. Cildin mavi renk alması.


dissimulation : n. Hastalık belirtilerini gizleme.


ebullism : n.Alçak basınçlı hava ile temas sonucu dokularda su buharı kabarcıklarının oluşması.


esophagoscope : n. Özofagusun içini muayeneye yarayan bir endoskop.


mia bath (wash) : Göz banyosu.


fertility : n. 1. Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme; 2. Mümbitlik, verimlilik.


insufflation : n. Nefes kesilmesi hadiselerinde akciğere hava verme.


laryngologist : n. Boğaz hastalıkları müteahassısı, larengolog.


lyssa : n. See: Hydrophobia.


mesanterium : n. Mesarika: Peritonun barsakları karın duvarına asan parçası, mezanteryom.


metrofibroma : n. Uterus fibromu.


morcellation : n. İri bir tümör ve oluşumun parçalara ayrılarak çıkarılması.


mucinous : a. 1. Müsin'le ilgili; 2. Müsin'den yapılı, müsin'den oluşmuş.


multinodualr : a. Çok nodüllü.


orthogenics : n. See: Eugenics.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


pharyngemphraxis : n. Yutak tıkanması.


proctectasia : n. Rektum genişlemesi, proktektazi.


pulmotor : n. Akciğere hava verme cihazı, pnömotoraks cihazı.