Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haplodermitis nedir?

haplodermitis : n. See: Haplodermatitis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camphor : n. biochem. Kafur, "cinnamonum camphora" dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O).


cheiralgia : n. Elde hissedilen ağrı, el ağrısı.


dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.


dystopia : n. Yanlış yerde bulunma (organ veya oluşum hk.).


extraperiostal : a. 1. Periyost dışında; 2. Periyost'la ilişkisi olmayan.


exciting : a. Uyarıcı, harekete sevkedici, kişide heyecan doğurucu.


fraenum : n. Bir organın hareketlerini kontrol eden veya sınırlayan bir zar parçası.


interventricular : a. Kalb karıncıkları arasında bulunan.


lineament : n. 1. Yüzün ana çizgileri, çehreyi belirleyen ana hatlar; 2. Embriyo'nun ana çizgileri, embriyonun dış görünümünü belirleyen hatlar.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


nanocormia : n. See: nanosomia.


neuritis : n. Sinir iltihabı, nevrit.


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


ostembryon : n. Fetusün kemikleşmesi.


oulonitis : n. See: Pulpitis.


postdicrotic : a. Nabzın dikrot dalgasından sonra gelen.


potentia : n. Güç, kuvvet, enerji.


rhagades : n. Deri çatlakları, ragad.


roundworm : n. toprak solucanına benzer.


scala : n. (pl. scalae). Skala, merdiven şeklinde organ, (Vestibül ve timpan skalaları).