Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haplodermitis nedir?

haplodermitis : n. See: Haplodermatitis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccolabial : a. Yanak ve dudakla ilgili.


carbonization : n. biochem. Kömürleş(tir)me.


cholecytectasia : n. Safra kesesinin genişlemesi.


desquamate : v. Dökülme, pul pul dökülmek.


dextrophobia : n. Vücudun sağ tarafında yer alan organ ve oluşumlardan aşırı tiksinme.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


extravaginal : a. Vaginadışı.


ganglionervous : a. Sempatik sinir sisteminea it.


incomplete : a. Eksik, noksan, kusurlu, tamam değil.


index : n. (pl. indicis). 1. İşaret (şahadet) parmağı; 2. Herhangi bir parçanın standard bir büyüklüğe oranını veren rakam; 3.İşaret.


input : n.İçeri giren madde, giren madde miktarı.


kernig's sign : n. Kalça fleksiyon haline getirildiğinde diz ekleminin düz duruma kosulamaması.


lithic : a. Taşa ait, mesane taşına ait.


muliebrity : n. Kadına has tavır ve özellikler, kadınlık niteliği.


myoclonic : a. Klonik kasılmalar gösteren, klonik kasılmalarla belirgin, miyoklonik.


narcotize : v. Uyuşturmak veya uyutmak (ilaç v.s. ile).


ovariorrhexis : n. Yumurtalık yırtılması.


rhinology : n. Burun ve burun hastalıklarından bahseden tıp dalı, rinoloji.


secundines : n. See: Afterbirth.


smegmolith : n. Sünnet derisi altında smegma'nın aşırı sertleşmesi sonucu oluşan taş, smegma taşı.