Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haplodermitis nedir?

haplodermitis : n. See: Haplodermatitis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataplectic : a. 1. Katapleksi ile ilgili; 2. Katapleksi gösteren, ani kas gevşemesi ile belirgin; 3.Aniden oluşan, birden meydana çıkan.


cor, : n. See: Heart.


cyclophrenia : n. Devri, periodik delilik.


cystinuria : n. İdrarda sistin bulunmasına sebep olan metabolik hastalık böbrek taşı oluşu için hazırlayıcı sebep.


diethyl : a. biochem. İki etil grubunu ihtiva eden.


disclination : n. Gözlerin dışa dönmesi.


epitheliomatous : a. Epitele ait.


kopiopia : a. Göz yorgunluğu, gözlerle aşırı uğraşıyı gerektiren herhangi bir durum sonucu oluşan yorgunluk hali.


ophthalmometer : n. Gözün kırılma (refraction) derecesini 8gücünü) ölçen alet, oftalmometre.


palpebra : n. (pl. palpebrae). Göz kapağı.


pericardiosymphysis : n. Perikardın iki yaprağının birbirine yapışması.


photogenous : a. See: Photogenic.


postsplenic : a. Dalak arkası, dalak arkasında.


premonition : n. 1. Herhangi bir şeyin olacağını önceden sezme, ön sezi; 2. Kişinin hastalık nöbetinin geleceğini önceden sezinlemesi; 3. Hastalık nöbetinin geleceğini gösteren sübjektif belirti, hastanın hissettiği öncü belirti.


presenility : a. Yaşlılık öncesi, ihtiyarlık meydana gelmeden önce cereyan eden.


psorospermosis : n. Myxorporidia takımı parazitlerin sebep olduğu hastaık.


rhabdophobia : n. Değnek ve benzer şeylerdenaşırı korkma, özellikle değnekle dövülmekten aşırı ürkme.


semicanal : n. Yarıkanal, semicanalis.


Swenson's Operation : n. Konjenital intestinal aanglionosis (Hirschprung hastalığı) tedavisinde kullanılan bir ameliyat yöntemi.


texture : n. Doku, nesiç.