Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

haplodermatitis nedir?

haplodermatitis : n. Komplikasyon göstermeyen deri iltihabı, basit deri iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellula : n. (pl. Cellulae). See: Cell.


lacrimation : n. Gözyaşı dökme, ağlama, gözyaşı salgısı.


hemianesthesia : n. Yarım anestezi (vücudun yarısını).


indigitation : n. 1. Aynı oluşumun bir parçasının diğer bir parçası içine, eldiven parmağı şeklinde geçmesi, invajinasyon, özellikle barsak invajinasyonu; 2. Liflerin karşılıklı birbirine kenetlenme göstermesiyle belirgin kirişin kasa tutunma şekli.


keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.


keratitis : n. Kornea iltihabı, keratit.


latus : a. Geniş


lipomatosis : n. 1. Çok büyümüş ur; 2. Urun çok büyümesi.


mancinism : n. Sol elini daha hünerle kullanma hali, solaklık.


Meckel's Diverticulum : n. Bazen ileum'un serbest sınırı üzerinde yer alan kese şeklinde kör bir oluşum.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


nates : n. 1. İlyeler, kabaet bölgesi (See: Buttocks); 2. Corpora quadregemina'nın ön çifti.


orchidocele : n. See: Orchiocele.


pathomimesis : n. Bir hastalığın belirtilerini taklidetme.


perceive : v. 1. Farkına varmak, duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varmak; 2. Anlamak, sezmek, idrak etmek.


purinometer : n. İdrardaki pürin veya pürin cisimciklerinin miktarını ölçmede kullanılan alet, pürinometre.


quantivalence : n. Kimyasal değerlik.


retinochoroiditis : n. Retina ve koroidin iltihabı.


septal : a. Septuma ait.


summation : n. 1. Toplanma, birikme, aynı nitelikte şeylerin biraraya gelmesi; 2. Kas veya sinirin hafif fakat devamlı uyarılması sonucu uyarı birikiminin yarattığı şiddetli etki.