Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

haplodermatitis nedir?

haplodermatitis : n. Komplikasyon göstermeyen deri iltihabı, basit deri iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathia : n. Alt çenenin anormal şekilde kısalığı.


dialysis : n. biochem. Diyaliz: Parşömen zarı vasıtasiyle bir sıvının içinde çözülmüş maddeleri kolloidlerden ayırma.


ectorhinal : a. Burun dışında yerleşmiş.


encephalomeningopathy : n. Beyin ve meninkslerle ilgili hastalıklar.


explore : v. İnceden inceye muayene etmek.


facing : n. Kaplama (diş).


gastradenitis : n. Mide bezlerinin iltihabı, gastradenit.


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


hydromicrocephaly : n. Çok büyük miktarda beyin-omurilik sıvısı ihtiva eden küçük kafa, hidromikrosefali.


immobilize : v. Sargı ile hareketsizleştirmek.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


laryngotracheal : a. Larinkse ve trachea'ya ait olan her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


left-handedness : n. Solaklık.


micromethod : n. Damla büyüklüğünde sıvı ile çalışan kimyasal reaksiyonlar, mikrometod.


mind : n. 1. Akıl, dimağ; 2. Hafıza kuvveti; 3. Zeka; 4. Bilinç.


neuritic : a. Nevrite it.


nonexistence : n. Mevcut olmayış, yokluk.


nutriment : n. 1. Gıda, yemek, besleme; 2. Besin maddesi.


opsomenorrhea : n. Adet (menstruasyon) gecikmesi.


prorrhaphy : n. İlerleme, avans.