Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haplodermatitis nedir?

haplodermatitis : n. Komplikasyon göstermeyen deri iltihabı, basit deri iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canceration : n. Kanserleşme.


blastomycosis : n. Blastomyces'ler tarafından meydana getirilen granulomatöz oluşumlar.


bud : n. Tomurcuk, tomruk, konca, bitki tomurcuğuna benzeyen herhangi bir oluşum (yeni gelişen embriyo gibi).


caroticus : n. Karotise ait, karotik.


cytochemistry : n. Hücre kimyası, canlı hücrelerde seyreden kimyasal olayları inceleyen bilim dalı.


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


explorer : n. 1. Araştırma ve muayenede kullanılan herhangi bir alet; 2. Dişte çürük, yenme v.b. durumları tesbite yarayan sivri uçlu dişçi aleti.


funk : n. Korku.


lachesine : n. Atropine karşı duyarlı olan kimselerin göz muayenelerinde kulanılan midriyatik bir madde.


tenontagra : n. Kiriş veya kirişleri tutan gut hastalığı.


vaccigenous : a. Aşı yapan.


hamartoma : n. 1. Dokudaki kusurlu gelişime bağlı olarak meydana gelen tümöre benzer yumru şeklinde oluşum, hamartom; 2. Yeni oluşmuş kan damarlarıdan meydana gelen tümör.


hypotrichosis : n. Konjenital kılsızlık (kısmi veya tam olabilir), vücutta doğuştan kıl yokluğu.


intratubal : a. Tüp içi, kanal şeklindeki organ veya oluşumun boşluğu içinde.


leukomatous : a. Lökomlu veya lökoma ait.


metabolimetry : n.Bazal metabolizma hızının metabolimetre aracılığıyla ölçülmesi, metabolimetri.


misanthropia : n. İnsanlardan kaçma, insanları sevmeme, misantropi.


myocardium : n. Kalbin adali kısmı, kalp kası, miyokard.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


oculogenital : n. Göze ve genital bölgeye ait olan her iki bölgeyi de ilgilendiren.