Bugün : 23 Nisan 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

haphephobia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

haphephobia : n. Dokunulmaktan aşırı ürkme, diğer bir şeyin veya bir kişinin kendisine değmesinden anormal şekilde korkma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burnishing : n. Dişçilikte, diş yüzeyini düzletip pralatma işlemi (Dolgu v.s'den sonra).


cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


dysentery : n. Kanlı ve sancılı ishal, kanlı basur, dizanteri.


echocardiogram : n. Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.


ectiris : n. İrisin retina veya dış parçası.


emanation : n. biochem. Emanasyon: Bir cisimden intişar eden koku veya buhar veya ışın, radiumun parçalanmasından meydana gelen radyoaktif soy gaz.


endotoxin : n. biochem. Hücreiçi toksini.


energometer : n. Nabzı tetkike mahsus alet.


forebrain : n. 1. Önbeyin; 2. Beyin yarım küresi.


formol : n. biochem. Formaldehid solüsyonu.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


hydropsy : n. İstiska, hidrops.


hydrosol : n. biochem. Dispers ortamı sıvı olan bir koloid, hidrosol.


hypnalgia : n. Uykuda gelen ağrı.


ketonemia : n. Kanda keton cisimciklerinin bulunması.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


modulation : n. 1. Uyma, intibak etme, hücrenin çevresel değişimlere kendini uydurması; 2. Düzenleme, düzenlenme (Tdavi düzenlenmesi gibi).


morbidity : n. 1. Hastalık hali; 2. Hastalığa yakalananların sayısı, hastalık nispeti, morbidite.


odontorthosis : n. Diş intizamsızlıklarının düzeltilmesi.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.