Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

haphephobia nedir?

haphephobia : n. Dokunulmaktan aşırı ürkme, diğer bir şeyin veya bir kişinin kendisine değmesinden anormal şekilde korkma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea : n. 1. Bol mukus gelişi, aşırı mukus salgılanması; 2. Bol müköz akıntı ile seyreden gonore; 3. Bol akıntı ile seyreden konjunktiva iltihabı, pürülan konjunktivit.


boyle's anesthetic machine : n. Kloroform, eter, nitröz oksit ve oksijenle kullanılabilen anestezi aygıtı.


caffeine : n. biochem. Merkezi sinir sistemi, çizgili kas ve kalbi uyaran, müdrir ve tansiyon yükseltici, beyaz ve kokusuz toz (C8H10N4O2), kafein;


depilatory : a. Kıl döken.


dermabrasion : n. Deri üzerindeki benleri veya geçirilmiş lezyonun bıraktığı izi ortadan kaldırma amacıyla yaılan kazıma işlemi.


dextropropoxyphene : n. Morfin yerine kullanılan orta şiddetle bir ağrı kesici.


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


flatulence : n. Gazlı (yelli) olma.


glomerular : a. Yumağa ait.


hematochometer : n. Kan akımlarının süratini ölçme aleti.


hemo- : pref. Kan.


hypersthenuria : n. Yüksek yoğunlukta idrar çıkışı, vücudu su girişinin azalışı veya herhangi bir sebeple su kaybı sonucu özgül ağırlığı yüksek idrar artışı.


intarcystic : a. Mesane veya kist içinde olan.


koft-tetanus : n. Baş yaralarından ileri gelen tetanoz.


lime : n. Kireç


liparomphalus : n. Göbeğin yağ tümörü.


malar : a. Yanağa ait, malaris.


necrosadism : n. Ceseti tahrip etmekten cinsel haz alma, bu nitelikle belirgin cinsel sapıklık, nekrosadizm.


neurotherapy : n. sinir hastalığı tedavisi, nevroterapi, psikoterapi.


pasteurization, pasteurism : n. Özellikle kuduz hastalığını Pastör'ün keşfettiği usule göre bir seri şırıngalarla tedavi.