Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

haphephobia nedir?

haphephobia : n. Dokunulmaktan aşırı ürkme, diğer bir şeyin veya bir kişinin kendisine değmesinden anormal şekilde korkma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

botryoid : a. Üzüm salkımı şeklinde, üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren.


cardiopalmus : n. Kalb çarpıntısı.


chlorinated : a. 1. Klorlanmış, klorla temizlenmiş; 2. Yapısında klor bulunan, klorlu.


colpo : a. Vaginaya ait.


consanguinity : n. Kan bağı.


cyanogen : n. biochem. Zehirli bir gaz, siyan, kiyanus.


enterectasis : n. Barsakların genişlemesi.


epidemis : n. Üstderi, epiderm(is).


galactopexy : n. karaciğerin galaktozu bünyesinde tesbit etme hassası.


gerontology : n. İhtiyarlık ve onunla ilgili mevzuları inceleyen bilim, jerontoloji.


gynecography : n. kadın pelvisinin radyografisi.


hyperplasia : n. Organların normal şekillerinin bozulmadan fazla büyümeleri, hiperplazi, hücrelerin anormal çoğalması.


inguinodynia : n. Kasıkta hissedilen ağrı, kasık ağrısı.


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


lycomania : n. See: Lycanthropy.


otoconia : n. Kulağın membranöz labirentindeki küçük tanecik (otoconium)'ler, kulak tozu.


percipient : a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı, idraki keskin; 2. Anlayışlı (İdraki kuvvetli) kimse.


periblepsis : n. Akıl hastasında gözlerin belli bir noktaya uzun süre takılıp kalması, bu nitelikle belirgin bakış hali.


perifollicular : a. Bir folikül çevresinde olan.


radion : n. Radyoaktif maddeden açığa çıkan parçacık.