Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

haphalgesia nedir?

haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

conduction : n. İletim (kuvvet, ısı, ses veya elektrik hk).


enterology : n. Barsakbilim, enteroloji.


esterolytic : a. 1. Esteroliz'le ilgili; 2. Esteroliz'e sebep olan.


fibromyositis : n. Fibromasküler dokunun iltihabı, fibromiyozit.


foveate : a. Çukurlu.


hyperbaria : n. Yüksek atmosfer basıncına maruz kalışın sebep olduğu vücutta bazı belirti ve bozukulklarla belirgin patolojik durum.


immaturity : n. 1. Tam gelişmeme; 2. Olgunlaşmama.


latus : a. Geniş


leucoma : n. 1. Lökom: Korneanın beyaz renkteki (patolojik) lekesi; 2. Kornea kesafeti.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


movement : n. Hareket.


odontectomy : n. Diş çekilmesi, odontektomi.


palatorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, yarık adamğı birleştirme amacıyla yapılan ameliyat, palatorai.


palliate : v. Hafifletmek (hastalık, v.s.), teskin etmek, yatıştırmak.


pandiculation : n. Esneme ve gerinme hareketi, pandikülasoyn.


paranephritis : n. 1. Böbrek çevresindeki bağ dokusunun iltihabı; 2. Böbreküstü bezi'ni saran kapsülün iltihabı, adrenal (suprarenal) kapsül iltihabı, paranefrit.


prehormoen : n. Hormon öncüsü madde.


rupture : n. 1. Bir organın veya damarın yırtılması veya kopması; rüptür, 2. Fıtık; 3. Kopmak, yırtılmak; 4. Fıtık yapmak.


sagittal : a. Sajital, oksal sagittalis sulcus sagittalis yönünde olan.


septum : n. Bölme perde, organ veya boşluğu kısımlara ayıran perde şeklinde ince bölme.