Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haphalgesia nedir?

haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorie : n. biochem. Hararet ölçüsü, kalori.


blistering fluid : n. Karşıt tahriş yapan bir madde.


coat : n. 1. Bir organ veya oluşumu, zar şeklinde dıştan saran tabaka, dış örtü; 2. Organ duvarında farklı dokulardan meydana gelen tabakalardan her biri (Damar duvarında olduğu gibi).


dentin(e) : n. Dişin oluştuğu asıl madde.


dispensary : n. Dispanser.


geriatic : a. Yaşlılığa (ihtiyarlığa) ait.


haploidy : n. Hücrenin homolog kromozom dizisini oluşturan çift kromozomlardan sadece bir teklerini taşıması hali, hücrenin türe has kromozom sayısının yarısına sahi polması hali (Cinsiyet hücrelerinde olduğu gibi).


heterolysin : n. Belli bir türe ait hayvan hücrelerini eritici etkiye sahip diğer bir tür hayvana ait madde, heterolizin.


hydroxychloroquine : n. Sıtma ilacı.


ochronotic : a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. Okronozis gösteren, okronozis ile belirgin.


odontoneuralgia : n. 1. Nevraljik diş ağrısı; 2. Diş hastalığından ileri gelen envralji.


orthopedic : a. Ortopediye ait, ortopedik.


pesticide : n. Zararlı böcekleri öldürücü kimyasal madde (ilaç).


pethilorfan : n. Pethidine ve levallorhan karışım bir ilaç (Özellikle doğum ağrıları esnasında duyulan acıyı hafifletmede kullanılır).


pneumotyphus : n. Zatürrie ile karışık tifo veya tifüs hastalıı.


prostatitis : n. Prostat iltihabı.


protopsis : n. Göz küresinin öne doğru gelmesi, gözün dışarıya doğru fırlak oluşu, ekzoftalmos.


radioreceptor : n. Işınımları alan alet.


sanative : a. Şifa verici, iyi eden.


scirrhus : n. Kanser türünden katı bir ur, büyük bir kısmı bağ dokusundan yapılmış olan sert kanser, siroz.