Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

haphalgesia nedir?

haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chvostek's sign : n. N. Facialis üzerine fiske vurulduğu zaman, yüz adalelerinde meydana gelen aşırı seğirme.


cortisone : n. biochem. Böbreküstü bezinden çıkan glükokortikosteroid hormon, kortizon.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


cyclical vomiting : n. Çocuklarda ketosis ile birlikte görülen periodik kusma krizleri.


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


fistuloenterostomy : n. Ameliyatla eski safra kanalını kapatarak barsağa açılan yeni bir safra yolu oluşturma.


follicular : a. 1. Folikül veya foliküllerle ilgili; 2.Folikül'e benzeyen, folikül gibi; 3. Foliküller gösteren, foliküllerden oluşmuş.


gametogony : n. Gametler vasıtasiyle çoğalma.


uteroventral : a. Rahim ve karın mesaneye ait.


hard : a. Şiddetli, ağır.


holistic : a. Bütünlüğe ait.


infarct : n. Enfarktüs.


metformin : n. Bir diguanid, antidiabetik madde.


pachydermatosis : n. Kronik pakidermi, pakidermatoz.


phonology : n. See: Phonetics.


photosensitization : n. 1. Işığa karşı duyarlık, derinin ışığa karşı hassasiyet gösterişi hali; 2. Herhangi bir şey (canlı, kimyasal madde v.s.)'i ışığa karşı duyarlı kılma.


radiomimetic : n. Radyoterapi ile alınan neticelere benzer sonuç veren.


radiostereoscopy : n. Herhangi bir organın x ışınları aracılığıyla üç boyutlu görüntüsünün ekran üzerinde incelenmesi.


refine : v. Tasfiye etmek, saf hale koymak,temizlemek.