Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

haphalgesia nedir?

haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

densimeter : biochem. Yoğunluk veya izafi ağırlığı ölçme cihazı, dansimetre.


fetish : n. Büyülü telakki edilen ve erotik arzular veren cisim.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


gastrolith : n. Mide taşı.


hypernatremia : n. kanda sodyum miktarının artışı.


infrapatellar : a. Patellaaltı.


intervention : n. 1. Araya girme, karışma, müdahale; 2. Herhangi bir ruhsalbozukluğu normale döndürme amacıyla psikoanalist'in telkin v.b. yollarla duruma müdahalesi.


ischiofibular : a. İskiyum ve fibulaya ait.


laminar, laminated : a. 1. Lama (laminarya) ait; 2. Lamlı; 3. Lamsı.


liniment : n. Romatizma v.s için vücudu oğmakta kullanılan yağlı sıvı (ilaç).


lipochromogen : n. Lipokron öncüsü made.


maximum : a.&n. 1. Azami (miktar, had, değer v.s.), en büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2. See: Acme.


melanoglossia : n. Siyah dillilik, dilin siyahlığı, melanoglosi.


mithridatism : n. Gittikçe artan dozlarla zehir kullanarnak vücudu alıştırma.


pectorophony : n. Akciğerlerin dinlenmesinde artmış rezonans.


penoscrotal : a. Penis ve skrotum'la ilgili.


phonatory : a. Sesin meydana gelişi ile ilgili, ses çıkışıyla ilgili.


pneumoencephalogram : n. Pnömoensefalografi ile elde edilen radyogram, pnömoensefalogram.


postminimus : n. Beşinci el veya ayak parmağına ait falanksın yukarı (proksimal) ucunda bulunan ilave.


propane : n. biochem. Ham petrolda bulunan bir hidrokarbon, propan.