Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haphalgesia nedir?

haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


chondrophyte : n. Kemiğin eklem yüzleri üzerinde patolojik bir nedenle gelişen kıkırdak yapıda fazlalık.


dacry : pref. Gözyaşı.


deontology : n. Vazifeler bilgisi, ahlak ilmi.


evolution : n. Tekamül, evrim, tekamül nazariyesi.


genetopathy : n. Üreme fonksiyonlarını bozan herhangi bir hastalık.


gramicidin : n. biochem. a) Tyrothricin. b) Tyrothrix'den meydana gelen geniş spektrumlu antibiyotik.


hyperdynamia : n. Aşırı kuvvet, hiperdinami.


inosclerosis : n. Lif sertleşmesi, fibroskleroz.


laparoscopy : n. Transperitoneal yoldan yararlanılarak pelvis organlarının endoskopik muayeneis.


laryngostomy : n. Gırtlak fistülizasyonu, larengostomi


lethargy : n. Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali, kişide çevre ve uyarılara karşı his ve ilginin tamamen kayboluşu ile belirgin uyuşukluk ve hareketsizlik hali.


lymphology : n. Lenf bilgisi, lenfoloji.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


pathologic : a. 1. Hastalığa ait; 2. Hastalıktan doğan.


paranoic behaviour : n. Başkalarının davranışlarından şüphe edecek şekilde hareket etem.


phonomyography : n. Kas kasılmasından meydana gelen seslerin kaydedilmesi.


presubiculum : n. Hippocampus kıvrımının, koku yolları ile subiculum arasında kalan kısım.


psorosperm : n. Bazı hayvanlarda hastalık yapan, Myxosporidia takımına mensup herhani bir mikro-organizma.


scanner : n. Radyoaktif izotop'un incelenen organ veya dokudaki dağılımını belirlemekte kullanılan araç.