Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

haphalgesia nedir?

haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


cholecystolithotriepsy : n. Safra kesesini açmaksızın içinde bulunan taş veya taşları ezme.


choledochogastrostomy : n. Ana safra kanalı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturma.


corectasia : n. Hastalık sonucu olarak gözbebeğinin genişlemesi.


epidemis : n. Üstderi, epiderm(is).


hemocidal : a. Kan hücrelerini yok eden.


heteroinfection : n. Vücuda dışardan giren herhangi bir bakteri veya virüsün meydana getirdiği enfeksiyon, heteroenfeksiyon.


map : n. Grafik, şema, harita.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


mercury : n. biochem. Hg sembolü ile bilinen atom no:80 ve atom ağırlığı: 200.6 olan kimyasal element, civa.


nictitate : v. Göz kırpmak.


petrifaction : n. Taş sertliği kazanma, taşlaşma.


polymeric : a. 1. Polimer niteliği taşıyan, polimer özellikleri gösteren; 2. Vücutta normal sayının üstünde organ veya oluşum gösteren, bu nitelikte anomali ile belirgin.


postabortal : a. Düşük sonu, düşük sonrası.


pre- : pref. 1. Önce, evvel; 2. Prep. Önde, ön.


retroperitoneum : n. Periton arkası boşluğu iltihabı.


reversible : a. Geriye dönebilir, tersine çevrilebilir, eski haline gelebilir.


sextipara : n. Altı defa doğum yapan kadın (para VI).


sloughy : a. Kabuklu.


sphygmomanometry : n. Sfigmomanometre aracılığıyla arteryel kan basıncının ölçülmesi, sfigmomanometri.