Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hapalonychia nedir?

hapalonychia : n. Tırnakların anormal yumuşaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


blennostasis : n. Mukus salgılanmasının azalması, müköz salgıda azalma.


emasculation : n. 1. Hadımlık; 2. Cinsi iktidardan mahrum etme veya edilme; 3. Penis veya testisin çıkarılması.


epicritic : n. Isı, dokunma gibi hassas duyuları nitelendirmek için kullanılan bir deyim.


flooding : n. Rahim (uterus) kanaması, metroraji.


gadolinium : n. biochem. Gd sembolü ile bilinen, atom.no:64 ve atom ağırlığı: 157.26 olan kimyasal element, gadolinyum.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


hydatidocele : n. İçinde hidatitler bulunan skrotum tümörü.


hypercholia : n. Safra salgısının artması, hiperkoli.


idiosome : n. Oosit'in çekirdeğine bitişik olarak görülen küçük cisimcik, Balbiani cisimciği.


indoxyl : n. biochem. İdrarda bulunan yağlı bir madde, indoksil (C8H7NO).


insanitary : a. Gayrisıhi, sıhhate zararlı.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


media : n. Bir damarı meydana getiren tabakalardan orta kısımda yer alanı.


nummulation : n. Madeni para kümesine benzer örünüm oluşması (Eritrositlerin kümeleşmesinde görüldüğü gibi).


oncothilipsis : n. Tümörden ileri gelen basınç, onkotik basınç.


plagiocephalic : a. 1. Plagiosefali ile ilgili; 2. Plagiosefali gösteren.


planum : n. (pl. plana). Düzlem.


platinoid : a. n. biochem. a) Platinsi. b) Bakır ve çinko ve nikel katışığı.