Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hapalonychia nedir?

hapalonychia : n. Tırnakların anormal yumuşaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbous : a. Soğanbiçim, soğansı.


disarticulation : n. El veya ayağı eklemeden kesme ameliyesi.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


erythrophobia : n. 1. Yüz kızarmasından aşırı korkma; 2. Kırmızıdan korkma, kırmızı şeylere karşı ürküntü duyma.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


ischiocavernous : a. İschium ve corpora cavernosa ile ilgili.


mammaplasty : n. Memeler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir plastik ameliyat.


measly : a. Kızamıklı.


oesophagectomy : n. Yemek borusunun bir bölümünün veya tamamının çıkarılması.


otomicroscope : n. Kulak mikroskopu.


paraomphalic : a. Göbek yakınında,g öbeğe komşu, göbeğe bitişik.


paraplastic : a. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı ile ilgili; 2. Anormal gelişme gösteren, kusurlu, biçimsiz.


plasmoblast : n. Plazmositlerin ana hücresi.


racemization : n. Optik olarak inaktif hale getirme.


sanitation : n. 1. Hıfzısıhha; 2. Sağlık teşkilatı; 3. Umumi sıhhati koruma tedbirleri.


sarcolyte : n. Yumuşak dokuların ayrılıp dağılmaları ile ilgili hücre, sarkolit.


scirrhoid : a. Ur gibi.


sinistrocardia : n. Kabin osla kayması.


staphylorrhaphy : n. Yarık damağın dikilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat, stafilorafi.


tracheoplasty : n. Trakeanın plastik tamiri.