Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hangnail nedir?

hangnail : n. Tırnak yatağından çıkan dar bir deri bandı, şeytantırnağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorate : n. Klorik asit tuzu.


dorsalgia : n. Sırt ağrısı.


echinulate : a. Kenarları üzerinde diken veya diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren, dikenli.


gallon : n. biochem. dört litrelik bir İngiliz ölçüsü, galon.


integration : n. 1. Vücuda maletme; 2. Anabolik faaliyet.


sublime : a. 1. Üstün, yüksek, sublimis, 2. Tasfiye etmek, süblime etmek.


hellebore : n. biochem. "helleborus niger" ve H.viridis" (Harbak ve Çöpleme)den alınan zehirli bir madde.


histidine : n. biochem. Tabii bir amino asit.


melanism : n. Saç veya deri veya dokularda renk maddelerinin fazlalığı.


movement : n. Hareket.


mucopolysaccharidase : n. Mukopolisakkaridleri parçalayıcı enzim.


obituary : n.&a. 1. Ölüm ilanı, bir kimsenin ölümünü bildiren kısa yazı; 2. Ölümle ilgili, ölüme ait.


ocular : a. 1. Göze ait; 2. Ocularis, See: Eyepiece.


plica : n. (pl. Plicae). Plika; 1. Büklüm (deri), kıvrım; 2. Polonyaya mahsus saçları hasır haline koyan bir deri hastalığı.


polarity : n. 1. Kutbiyet, polarlık, polarite; 2. Bir mıknatısın kutupları gibi çekme veya defetme özelliklerine sahip olma; 3. Birbirine taban tabana zıt iki ayrı eğilimin tesiriyle hareket etme hali.


procaine : n. biochem. Lokal anestetik olup, chloroethyldiethylamin ile sodium p-aminobenzoate'in birleşmesinden meydana gelir.


pylephlebectasis : n. Kapı toplardamarın genişlemesi.


retinene : n. Işık tesiriyle rodopsin şeklini alan bir pigment.


rhinophore : n. Solunumu kolaylaştıran burun kanülü.


sanguinopurulent : a. Kan ve cerahat karışık.