Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hangnail nedir?

hangnail : n. Tırnak yatağından çıkan dar bir deri bandı, şeytantırnağı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotin : n. biochem. Biyotin, B grubu vitaminlerinden olup hayat için lüzumludur (C10H16O3N2S).


chondrofibroma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren fibrom, kondrofibrom.


clamp : n. Ameliyat esnasında kanayan damarı sıkıştırmak veya herhangi bir kısmı tutmak için kullanılan cerrahi alet, pens.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


determination : n. Kan v.s.'nin muayyen noktaya akışı veya hücumu.


phycochrome : n. Deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi, fikokrom.


irideremia : n. İris yokluğu.


kinesiotherapy : n. kasları harekete sevkederek tedavi, hareket sistemini ilgilendiren bir hastalık veya bozukluğ düzeltme amacyla kişiye aktif ve pasif hareketler yaptırma, kinezyoterapi.


maschale : n. Koltuk altı.


megalourethra : n. Uretra'nın doğuştan aşırı geniş oluşu.


nux vomica : n. Striknin elde edilen bitki, kargabüken.


opsonize : v. Opsoninlerle tedavi etmek.


oschitis : n. Skrotum iltihabı.


osphresiolagnia : n. Bazı kokuların kişide cinsel arzu uyandırması hali.


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.


pneumohemorrhagia : n. Akciğer kanaması.


proleptic : a. Beklenenden daha kısa aralıklarla nükseden (hastalık nöbeti hakkında).


psychotogenic : a. Psikoz meydana getirici, psikoz oluşturucu.


scoliosiometry : n. Belkemiği kıvrımlarının ölçülmesi.


tenderness : n. Dokunmakla kolayca acıma hali, aşırı hassasiyet.