Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

handicapped nedir?

handicapped : a. Normal hareket ve davranışlarında kusurlar bulunan kimseler için kullanılan bir deyim, geri zekalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytochylema : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hyaloplazma.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


endometroid : a. Endometre benzer.


fungi : n. Mantarlar, mantar, küf, maya gibi klorofilsiz bitkisel mikro-organizmalarla kökü, sapı, dal ve yaprakları bulunmayan klorofilsiz basit bitkileri içine alan, sınıf.


phthisic : a. 1. Akciğer tüberkülozu ile ilgili, verem'le ilgili; 2. Akciğer tüberküloz ugösteren, veremli.


heterozygosis : n. Zigot'ta gen çiftini oluşturan iki gen (allele)'in birbirinden farklı oluşu, heterozigoz.


insanity : n. Delilik, cinnet.


Krukenberg Tumour : n. Ovariumlarda görülen sekonder tipte habis bir tümör.


microbrachius : n. Kolları normale oranla çok küçük olan fetüs.


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.


microscope : n. Mikroskop.


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


neuropathy : n. Sinir (sistemi) hastalığı, nevropati (nöropati).


pancreatoncus : n. Pankreas tümörü.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


photolysis : n. Işık tesiriyle ayrışma, fotoliz.


prehypophysis : n. Hipofizin ön lobu.


premenarchal : a. İlk adet (menarch) öncesi.


presby- : pref. İhtiyarlık, yaşlılık.


pseudoangioma : n. Rekanalize olmuş vena trombosu.