Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

handicapped nedir?

handicapped : a. Normal hareket ve davranışlarında kusurlar bulunan kimseler için kullanılan bir deyim, geri zekalı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromoblastomycosis, : n. Bazı mantar türlerinin deri üzerinde meydana getirdiği renk değişimi gösteren siğile benzer oluşumlarla belirgin hastalık.


crystalline : a. Billür gibi, berrak, billüri kristal.


filterable : a. Süzülebilir.


gastrula : n. Embriyonun gelişmesinde blastula devresini takip eden ve iç ve dış iki tabaka ve bir boşluk arzeden safha.


gonaduct : n. Tuba veya sperma kanalı.


gynaecomastia : n. Erkeklerde meme guddelerinin büyümesi.


intravascular : a. Kandamarı içinde bulunan veya meydana gelen, damar içi.


isogeneic : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip kişilerle ilgili (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Aynı genetik yapıya sahip kişiden alınan.


jugulation : n. Tıbbi müdahale ile hastalığın derhal önlenmesi.


keratoma : n. 1. Nasır, 2. Sert tümör.


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


miasmal, miasmatic : a. Mikroplu.


nasosinusitis : n. Burun ek sinüslerinin iltihabı, nazosinüzit.


ophryitis : n. Kaş bölgesi dermatiti.


psychopathology : n. Hissi ve akli bozuklukların bilimsel incelenmesi, ruh ve akıl hastalıkları ilmi, psikopatoloji.


rheumatism : n. Romatizma.


sensory, sensorial : a. 1. Sensoryuma ait; 2. Hisse ait, hissi, duygusal.


sigmoidoproctostomy : n. Sigomid ile rektum arasında anastomoz yapılması.


socket : n. Delik, oyuk, yuva.


spagiric : a. İlm-i simyaya ait.