Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hand nedir?

hand : n. El, manus.

ape hand : 1. Maymun eli: tenar ve hipotenar kaslarının atrofisi yüzünden başparmağın geriye çekilmesi; 2. Bir şey tutulması halinde, maymunlarda olduğu gibi parmakların eleyası içerisine doğur bükülmesi ile vasıflı bir sinir afeti;


brought up by hand : biberonla beslenmiş (çocuk).


chapped hand : Derisi çatlamış el, çatlak el;


cleft hand : Kemiklerdeik gelişim bozukluğu sonucu parakların birbirinden anormal derecede uzaklaşmış olmasıyla belirgin doğuştan şekil bozukluğu;


dead hand : Parmaklarda, vasküler bozukluğun sebep olduğu ağrı ve mavimsi renk alış ile belirgin durum (Özellikle devamlı titreyici alet kullananlarda gelişir);


horny hand : Nasırlı el;


trident hand : Elde üçüncü ve dördüncü parmakların birbirinden uzaklaşma göstermesiyle belirgin şekil bozukluğu;


writting hand : Asabi kimsede kas kasılmasına bağlı olarak gelişen elin kalem tutar şekil almasıyla belirgin geçici durum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharotomy : n. Göz kapağına kesit yapma, göz kapağını bistüri ile yarma.


bronchoplasty : n. Bronş üzerindeki herhangi bir defekt (fistül v.s.)'i düzeltmek amacıyla yapılan ameliyat.


cardialgia : n. Gerçek kalb ağrısı, çoğu zaman mide yanmalarını belirtmek için kullanılan bir deyim.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


heparinate : n. Herhangi bir heparin tozu.


hypoliposis : n. Dokuların gerekli miktarda yağdan marhum oluşu, dokularda yağ eksikliği ile belirgin durum.


infundibulum : n. (pl. infundibula). 1. Huni; 2. Huni şeklinde geçit.


intimal : a. İntima ile ilgili.


lipoprotein : n. biochem. Bir proteinle bir yağ asidinin birleşmesinden meydana gelen madde.


lochia : n. Doğumdan evvel rahimden gelen su, -lohusalardan gelen akıntı, loşi.


microtomy : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme ameliyesi.


normoblastosis : n. 1. Kemik iliğinde aşırı miktarda normoblast oluşması; 2. Kanda fazla sayıda normoblast bulunuşu.


occupation : n. Kişinin devamlı olarak meşgul olduğu iş veya sanat, meslek.


papilliform : n. Meme başına benzer biçimde papilla şeklinde.


phosphene, : n. Kapalı göze basınç sonucunda meydana gelen ışık hayali, fosfen.


planoconcave : a. bir yüzü düz, diğer yüzü içbükey (concave) olan.


recanalization : n. Herhangi bir sebeple tıkanmış kanalı tekrar açık hale getirme.


saccharides : n. Bir karbonhidrat grubu.


sanguis : n. Kan.


staphylomycosis : n. Stafilokokların kan yoluyla vücut dokularına yayılması sonucu gelişen enfeksiyon, stafilokok enfeksiyonu.