Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hand nedir?

hand : n. El, manus.

ape hand : 1. Maymun eli: tenar ve hipotenar kaslarının atrofisi yüzünden başparmağın geriye çekilmesi; 2. Bir şey tutulması halinde, maymunlarda olduğu gibi parmakların eleyası içerisine doğur bükülmesi ile vasıflı bir sinir afeti;


brought up by hand : biberonla beslenmiş (çocuk).


chapped hand : Derisi çatlamış el, çatlak el;


cleft hand : Kemiklerdeik gelişim bozukluğu sonucu parakların birbirinden anormal derecede uzaklaşmış olmasıyla belirgin doğuştan şekil bozukluğu;


dead hand : Parmaklarda, vasküler bozukluğun sebep olduğu ağrı ve mavimsi renk alış ile belirgin durum (Özellikle devamlı titreyici alet kullananlarda gelişir);


horny hand : Nasırlı el;


trident hand : Elde üçüncü ve dördüncü parmakların birbirinden uzaklaşma göstermesiyle belirgin şekil bozukluğu;


writting hand : Asabi kimsede kas kasılmasına bağlı olarak gelişen elin kalem tutar şekil almasıyla belirgin geçici durum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

denervate : n. Bir organ veya oluşuma ait siniri kesmek.


electroencephalograph : n. Beynin muhtelif alanları arasındaki elektrik potansiyelinin farklarını kaydeden cihaz, elektroensifalograf.


mia strain : Göz yorgunluğu


fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


insulinogenic : a. 1. İnsülin'e bağlı, pankreas'tan salgılanan veya dışardan tedavi amacıyla verilen insülin'insebep olduğu; 2. Pankreas'tan insülinsalgılanmasını uyaran.


physiognomy : n. Fizyonomi; 1. Yüze bakarak insan tabiatını keşfetme ilmi; 2. Yüz, çehre.


hysteroscope : n. Rahim boşluğunu görerek muayenede kullanılan, ucu ışıklı alet, histeroskop.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


kainophobe : n. Yeniliklere karşı ürküntü duyan kimse, yeniliklerden korkan kişi.


karyolysis : n. Hücre nüvesinin şişmesi ve kromatinin gittikçe eriyerek yok olması ile belirli bir nekrobiyoz şekli, karyoliz.


labile : a. Kararsız, çabuk değişen.


metallography : n. biochem. Maden ve maden karışımlarını mikroskopla araştırma, metalografi.


microprosopus : n. Küçük yüze sahip kişi, küçük yüzlü kimse.


myodynamometer : n. Kas gücünü ölçmede kullanılan alet, miyodinamometre.


organically : adv. Organizma bakımından, organik olarak.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.


short breath : Nefes darlığı, astma,


staphylococcemia : n. Kanda stafilokok bulunması.


staurion : n. Median ve transvers damak dikişlerinin kesiştiği nokta.


stomal : a. Stomaya ait.