Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hand nedir?

hand : n. El, manus.

ape hand : 1. Maymun eli: tenar ve hipotenar kaslarının atrofisi yüzünden başparmağın geriye çekilmesi; 2. Bir şey tutulması halinde, maymunlarda olduğu gibi parmakların eleyası içerisine doğur bükülmesi ile vasıflı bir sinir afeti;


brought up by hand : biberonla beslenmiş (çocuk).


chapped hand : Derisi çatlamış el, çatlak el;


cleft hand : Kemiklerdeik gelişim bozukluğu sonucu parakların birbirinden anormal derecede uzaklaşmış olmasıyla belirgin doğuştan şekil bozukluğu;


dead hand : Parmaklarda, vasküler bozukluğun sebep olduğu ağrı ve mavimsi renk alış ile belirgin durum (Özellikle devamlı titreyici alet kullananlarda gelişir);


horny hand : Nasırlı el;


trident hand : Elde üçüncü ve dördüncü parmakların birbirinden uzaklaşma göstermesiyle belirgin şekil bozukluğu;


writting hand : Asabi kimsede kas kasılmasına bağlı olarak gelişen elin kalem tutar şekil almasıyla belirgin geçici durum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachydactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal kısalığı.


cellobiase : n. biochem. Sellobiyozu glikoza çeviren enzim.


cephalotrypesis : n. Kafatasından özel testere ile, düğme şeklinde parça çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


chloroquine : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, klorokin.


confluent : a. Bir araya birikip karışmış, sık (çıbanlar).


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


eminence : n. Çıkıntı, tümsek, eminentia: Büyük toparlak çıkıntı.


erythrocyanosis : Derini bazı bölgelerinin kaşıntı ve yanma hissiyle beraer mavimsi -kırmızı renk alışı ile belirgin durum.


falcial : a. Orağa ait.


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


hypouricemia : n. Kanda ürik asit miktarının ileri derecede azalışı.


iimbibition : n. Bir sıvının dokular tarafından emilmesi, embibisyon.


lipomicron : n. Yağ taneciği.


maggot : n. Sürfe, kurt, sinek kurdu, larva.


maieusiophobia : n. Doğum yapmaktan aşırı korkma, doğum korkusu.


megaloesophagus : n. Özofagus büyümesi (genişlemeis).


ovium : n. Olgun yumurta.


ppalpebritis : n. Göz kapağı iltihabı, palpebrit.


permanganate : n. biochem. Permanganik asidin tuzu, permanganat.


pimelorthopnea : n. See: Piorthopnea.