Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hand-schuller-christian disease nedir?

hand-schuller-christian disease : n. Aynı zamanda "Histiocytosis X" olarak da isimlendirilen retikulum hücreli bir medullar retüloz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocyst : n. Blastula safhasını izleyen gelişim devresindeki gebelik ürünü (dşıtan trofoblast adı verilen ince bir tabaka ile çevrilmiş olup ortada gıda maddelerinden zengin sıvı ile dolu bir boşluk ve bir tarafta ileride embryo'yu meydna getirecek hücre kümesinden oluşur).


broadbent's sign : n. Perikardi ile diafram arasında mevcut yapışıklıklar nedeniyle 11-12. kaburgalar arasındaki bölgede, sol ve arka taraftaki bölümün her bir kalb vuruşunda içe doğru çekilmesi.


cholesteroluria : n. İdrarda kolesterol bulunması.


cystocolostomy : n. 1. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma; 2. Mesane ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


epiglottidean : a. Eipglota ait, epiglotik.


flexura : n. (pl. flexurae). See: flexure.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


gastropylorectomy : n. Mide kapısının ameliyatla çıkarılması.


interfibrillar : a. Küçük lifler arasında.


physo- : pref. Mesane ile ilgili.


subglenoid : a. Glenoid çukur altında bulunan.


tentorium : n. (pl. tentoria). Çadır: Kafatasında anabeyin (cerebrum) ile küçük beyin (cerebellum) arasındaki zar gibi bölüm, tentoryum.


heterotaxia : n. Organların anormal durumda oluşu, heterotaksi.


miner's anemia : n. Kancalı kurt hastalığı.


minimum : a. 1. En aşağı derece; 2. En az miktar; 3.Asgari; 4. Küçük (Parvus'un süperlatif şekli).


nasocope : n. Burun boşluklarını muayenede kullanılan, spekulum şeklinde alet, nazoskop.


osteoporosis : n. kemik dokusunun içinde anormal derecede boşluklar oluşumu, osteoporoz.


per : pref. Vasıtası (yolu) ile.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.