Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hand-schuller-christian disease nedir?

hand-schuller-christian disease : n. Aynı zamanda "Histiocytosis X" olarak da isimlendirilen retikulum hücreli bir medullar retüloz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clubfoot : n. Yumru ayak.


colloid : a. Jelatin gibi, jelatinsi, koloid.


cotyledon : n. Kotiledon (plasenta parçası).


crenotherapy : n. Maden sularla yapılan tedavi.


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


embolization : n. Kapanması gereken herhangi bir damar veya damarları tıkama amacıyla dolaşıma bu işi gerçekleşitrecek etkili maded enjekte etme, embolizasyon.


impermeable : a. Geçirgen olmayan, özellikle su veya havayı içinden geçriemeyen.


hypertoxic : a. Çok zehirli.


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


kinaesthesia : n. Yapılan hareketin derecesini, etkisini veya yönünü idrak yeteneğinin bulunmayışı.


meromicrosomia : n. Vücudun bazı kısımlarının normalden küçük olması.


osteodermia : n. Ciltte kemiksi oluşum, osteodermi.


otocerebritis : n. Orta kulak hastalığına bağlı beyin iltihabı.


peritoneal : a. Peritona ait.


phosphuret : a. biochem. Bileşiminde fosfor bulunan.


photolysis : n. Işık tesiriyle ayrışma, fotoliz.


polymerization : n. Polimer halinde birleştirme veya birleşme, polimerizasyon.


radiograph : n. Röntgen ışını ile çıkarılan resim, radyograf.


saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.


salpinx : n. Salpenks: 1. Dölyatağı (Fallop) borusu, tuba uterina; 2. Eustachi borusu, tuba auditiva.