Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hand-schuller-christian disease nedir?

hand-schuller-christian disease : n. Aynı zamanda "Histiocytosis X" olarak da isimlendirilen retikulum hücreli bir medullar retüloz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chinchona : n. Kinin elde edilen bir bitki kabuğu.


clitoromania : n. Kadında aşırı cinsel arzu, kadının cinsel münasebete aşırı düşkünlüğü, klitoromani.


cluneal : a. İlye (kabaet) ye ait.


endostosis : n. Kıkırdak hücreleri arasındaki kemikleşme, endostoz.


fixing : n. Dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, organ veya oluşumun ilaçlı eriyiğe konulması.


genetics : n. Genetik (jenetik), soya çekim hadiselerini incleeyen biyoloji kolu, şahısların karakterlerinin kaynak ve gelişmelerini inceleyen bilim.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


hypochondria : n. Merak, hipokondri (bir tür sinir illeti).


indomethicin : n. İltihab giderici özellikleri olan ağrı kesici bir ilaç.


inlet : n. Giriş yolu veya vasıtası.


metacarpectomy : n. Metakarp kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


nanomelia : n. Kol ve bacakların anormal şekilde kısa oluşu, nanomeli.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


oxygenize : v. See: Oxidize.


parenchymatous : n. Parenkimalı, parenkiması çok, parenkimatoz, parenchyamtosus.


sexuality : n. 1. Cinsiyet, cinsilk, seksüalite; 2. Kişinin gösterdiği cinsel faaliyet, özellikle bu faaliyetin kuvvet ve derecesi.


shock : n. 1. Travma veya sıvı kaybı sebebiyle ani olarak ortaya çıkan periferik dolaşım yetmezliği (Hastada cilt soluktur, soğuk terleme vardır, nabız zayıf ve süratlidir, huzursuzluk vardır ve bazan bilinç de kayolur); 2. Ani müdahale sonucu görülen şiddetli sarsıntı, darbe, elektrik çarpması, şiddetil etki veya korku, şok.


spondylexartrosis : n. Bir omurun yerinden kayması, omur dislokasyonu.


tarsotibial : a. Ayak bileği kemikleri ve tibia ile ilgili.


thyrosis : n. Tiroid hastalığı.