Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hand-schuller-christian disease nedir?

hand-schuller-christian disease : n. Aynı zamanda "Histiocytosis X" olarak da isimlendirilen retikulum hücreli bir medullar retüloz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennuria : İdrarda mukus bulunuşu, idrarla mukus çıkışı.


carboxyhaemoglobinaemia : n. Kanda karboksihemoglobin bulunması-carboxyhaemoglobinaemic, sıfat şekli.


dacryon : n. Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.


dermatology : n. Cildiye, dermatoloji.


dysmorphism : n. 1. Şekil bozukluğu; 2. İki maddenin yapı bakımından aynı olmasına rağmen şekillerinin farklı oluşu hali; allomormfizm; 3. Değişik şartlar altında farklı şekil gösterme hali (Bazı mikro-organizmalarda olduğu gibi).


graphology : n. Ruhi özellikleri tesbit amacıyla el yazısının incelenmesi, el yazısını inceleyen bilim dalı, grafoloji.


graphospasm : n. yazarlara arız olan kramp, grafospazm.


horner's syndrome : n. Bir taraftaki servikal sempatik sinirlerin felcini takiben ortaya çıkan klinik tablo.


hysteromyomectomy : n. Uterus fibromunun lokal olarak çıkarılması.


intestinal : a. Barsaklara ait, intestinalis.


lienopathy : n. Dalak hastalığı, liyenopati.


lobulated : a. Loplu, loplardan müteşekkil.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


orchioneuralgia : n. Testis ağrısı.


osmotherapy : n. Damardan hipertonik eriyik (serum) verilerek yapılan tedavi, ozmoterapi.


panatrophy : n. Çeşitli kısımların atrofisi, panatrofi.


paraglobulinuria : n. İdrarda aşırı miktarda paraglobülin bulunuşu.


paralepsy : n. See: Psycholepsy.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.


pent (a) : pref. Beş.