Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hamulus nedir?

hamulus : n. (pl. hamuli). 1. Çengelcik; 2. Çengelsi (kancası) çıkıntı.

hamulus lacrimalis : anat. Gözyaşı-burun arkı girişinin altında bulunan kanca biçimindeki dışlak.


hamulus oss hamati : anat. Boncuksu kemiğin uzaksalında ve os hamatumun ayağa bakan yüzüdeki kanca biçimindeki çıkıntı.


hamulus pteerygoideus : anat. lamina medialisin ucundaki kanca biçimindeki çıkıntı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalis : n. See: Canal.


catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


cheimaphobia : n. Soğuk veya kışı andıran fırtınalı havadan aşırı korkma.


contraceptive : a. & n. Gebeliği önleyici (ilaç vielya araç).


cytostasis : n. Hücre gelişmesinin durdurulması veya engellenmesi.


deplete : v. Kan almak suretiyle beden dolgunluğunu izale etmek, boşaltmak.


dereism : n. Hayal gücünün her zaman gerçeğe üstün gelişi ile belirgin zihin çalışması.


dovers powder : n. Sükunet ve ter veren afyonlu bir toz ilaç.


foundling : n. Terkedilmiş bebek, doğuran tarafından terkedilerek sokağa bırakılmış bebek.


glottic : a. Dile vya dilciğe ait.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


mercaptopurine : n. Çocuklarda görülen lösemilerin tedavisined kullanılan bir ilaç.


mesenteriorrhaphy : n. Mezenter iltihabı, peritonit, mezenterit.


moribund : a. Ölüm halinde, ölmek üzere, can çekişmekte.


oolemma : n. Graaf folikülü içindeki ovum'un çevresini saran şeffaf zar.


pediatric : a. 1. Çocuk bakımına veya tedavisine ait; 2.Çocuk hastalıklarına ait.


prenatal : a. Doğumdan önce olan.


pylorectomy : n. Piloru çıkarma ameliyesi, pilorektomi.


replantation : n. Bir darbe yüzünden kırılmış veya yanlışlıkla çekilmiş dişin tekrar alveol içine yerleştirilmesi.


spermatocystectomy : n. Seminal vezikülü çıkarma ameliyatı.