Bugün : 22 Nisan 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hamulus nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hamulus : n. (pl. hamuli). 1. Çengelcik; 2. Çengelsi (kancası) çıkıntı.

hamulus lacrimalis : anat. Gözyaşı-burun arkı girişinin altında bulunan kanca biçimindeki dışlak.


hamulus oss hamati : anat. Boncuksu kemiğin uzaksalında ve os hamatumun ayağa bakan yüzüdeki kanca biçimindeki çıkıntı.


hamulus pteerygoideus : anat. lamina medialisin ucundaki kanca biçimindeki çıkıntı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebellitis : n. Beyincik iltihabı.


choreiform : a. Korea'ya benzeyen.


cysteine : n. biochem. Sistein, proteinlerin hidrolizinden meydana gelen amino-asit.


digitalism : n. Aşırı dozda dijital verilişine bağlı toksik belirtilerin eşlik ettiği durum, dijital zehirlenmesi.


electrolytic : a. Elektrolize ve elektrolite ait, elektrolitik.


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


gingivo : pref. Dişetleri anlamına önek.


gramicidin : n. biochem. a) Tyrothricin. b) Tyrothrix'den meydana gelen geniş spektrumlu antibiyotik.


interclavicular : a. Klavikular arası.


heliophobia : n. Marazi güneş ışığı korkusu, helyofobi.


incisor : n. Öndiş.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


interureteric : a. Ureter'ler arası, ureter'ler arasında.


leukocytic : a. Lökositlere ait.


melituria : n. Diabetes mellitus.


oite : n. Dişi bakteri.


operculum : n. (pl. opercula). 1. Kapak, operkül; 2. Reil adacığının üstünde bulunan beyin parçası; 3. Beyinde frontal, paryetal ve temporal loblardan insula üzerine, örtü şeklinde uzanan kıvrımlar.


osteoperiosteal : a. Kemik ve pariyosta ait.


prototroph : n. Gelimek için büyüme faktörüne ihtiyacı olmayan canlı.


rachialgia : n. Belkemiği ağrısı.