Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hamulus nedir?

hamulus : n. (pl. hamuli). 1. Çengelcik; 2. Çengelsi (kancası) çıkıntı.

hamulus lacrimalis : anat. Gözyaşı-burun arkı girişinin altında bulunan kanca biçimindeki dışlak.


hamulus oss hamati : anat. Boncuksu kemiğin uzaksalında ve os hamatumun ayağa bakan yüzüdeki kanca biçimindeki çıkıntı.


hamulus pteerygoideus : anat. lamina medialisin ucundaki kanca biçimindeki çıkıntı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoalveolar : a. Bronş, bronşiyol ve akciğer hava kesecikleri ile ilgili.


ceratitis : n. Kornea iltihabı.


chylomicronemia : n. Kanda yağ zerreciklerinin bulunuşu.


dysteleology : n. 1. Vücutta, rudimenter organ veya oluşumların belli bir görevi ve faydası olmadığını ileri süren görüş; 2. Rudimenter organları inceleyen bilim adlı.


facing : n. Kaplama (diş).


gonadopathy : n. Gonadlardan ileri gelen hastalıklar.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


inter- : pref. Ara, arasında.


histo- : pref. See: Hist-.


ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


keno- : Boş anlamına önek.


keratoid : a. Boynuz veya kornea dokusuna benzer.


keratolysis : n. Epiderm boynuzsu tabakasının ayrılması veya soyulması, keratoliz.


morphological : n. See: Morphologic.


myelitis : n. Omurilik (murdar ilik) iltihabı, miyelit.


ostial : a. Ostium'a ait.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


paromphalocele : n. Karın duvarında göbeğe yakın oluşan fıtık.


pericardosis : n. Perikard hastalığı.