Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hamular nedir?

hamular : a. Çengelsi kancsı, çengelbiçim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystalgia : n. safra koliği


cryptorchidectomy : n. Skrotum'a inmemiş testis'in ameliyatla çıkarılması.


duplication : n. 1.Çift olma, iki mislini ihtiva etme; 2. Katlanma, kat, kıvrım.


elastin : n. biochem. Elastik dokularda bulunan bir skleroprotein.


embalm : v. Tahnit etmek, ölüyü bozulmaması için ilaçlamak, mumyalamak.


Epstein barr Virus : n. Burkitt lenfosarkomu ile alakalı virüs.


exsufflator : n. Menfi basınç meydana getirme amacıyla kullanılan özel alet.


inositis : n. Kas dokusunun iltihabı.


ionium : n. biochem. Toryumdan meydana gelen radyoaktif izotop, iyonyum.


latent : a. Gizli, belirti göstermeyen, latant.


mannerism : n. Kendine mahsus hareket veya davranışlar gösterme, yapmacık tavırlar içinde bulunma.


mate : n. 1. Eş, karı veya koca; 2. Çiftleştirmek, çiftleşmek.


nanomelus : n. Kol ve bacakları anormal şekilde kısa olan.


neurosuture : n. See: Neurosyphilis, n. sinir sistemi farengisi.


paludal : a. 1. Sıtma ile ilgili; 2. Bataklık bölge ile ilgili, bataklık'tan kaynaklanan.


pelohemia : n. Kanın normale oranla daha koyu kıvam gösterişi, kanın koyu oluşu.


phlebothrombosis : n. Ven içinde trombos (pıftı tıkacı) meydanag elmesi.


protozoacide : n. Protozoerleri yo eden.


splenelcosis : n. Dalağın ülserli hali.


streptomycin : n. Aspergillus griseus'den elde olunan bir made olup,g ram negatif bakterilere ve bu arada insan tüberküloz basiline de tesir ederek onların üremesini önler, streptomisin.