Bugün : 22 Kasım 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hamular nedir?

hamular : a. Çengelsi kancsı, çengelbiçim.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalopagus : n. Vücutları ayrı olmasına rağmen başları birbirine yapışık ikizler, bu tarz iki fetüs'ten oluşan hilkat garibesi.


cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


deferetectomy : n. Spermakanalının ameliyatla çıkarılması.


dysphasia : n. Disfazi, konuşma ve idrak bozukluğu.


enzymatic : a. 1. Enzim'le ilgili; 2. Enzim'e bağlı, enzim'in sebep olduğu.


fascioliasis : n. Vücutta şeritlerin meydana getirdiği enfeksiyon.


galvanofaradization : n. Tedavi amacıyla galvanik ve faradik akımların bir arada uygulanması.


glia : n. Sinir sistemi destek dokusu, nöroglia.


gonycampsis : n. diz kavsi.


phthisis : n. Verem, ftizi.


imitation : n. 1. Taklit etme, benzetme, benzeme, hastalık belirtilerinin diğer bir hastalık belirtilerini taklit etmesi; 2. Herhangi bir şeyin sahtesi, taklidi.


lightening : n. doğum sancıları başlamadan iki veya üç hafta evvel uterusun pelvis boşluğuna inmesi.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


melanuria : n. İdrar renginin kararma hastalığı, koyu renkte idrar ifrazı, melanüri.


nonvenereal : a. Cinsel temasla geçmeyen, zührevi olmayan.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.


oxime : n. biochem. Hidroksilaminin bir aldehid veya keton tesiriyle elde edilen madde.


pericardial : a. Perikardla ilgili.


pharmacognosist : n. Farmakognozi uzmanı.


pneumohemopericardium : n. Perikardda hava ve kan bulunması.