Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hamstring nedir?

hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calory : n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. Yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1-1 gr. yağ 9,3 K verir, kalori.


compressor : n. 1. Baskı yapıcı, sıkıştırıcı; 2. kan kaybını önlemek için damar üzerine baskı yapıcı alet.


erector : n. Kaldıran, dik tutan, erektör.


frenum : n. (pl. frena). Bir organın hareketini frenleyen zar kıvrımı.


granuloadipose : n. Yağ granülleri ihtiva eden.


hand-schuller-christian disease : n. Aynı zamanda "Histiocytosis X" olarak da isimlendirilen retikulum hücreli bir medullar retüloz.


hemodromometer : n. Kan akımının süratini ölçme aleti.


heterozygote : n. Gen çiftinde birbirinden farklı genler taşıyan kişi, heterozigoz gösteren kimse.


ionometer : n. Röntgen ışınlarının yoğunluğunu ölçme aleti, iyonometre.


lithium : n. biochem. Li sembolüi ile bilinen atom no:3 ve atom ağırlığı: 6.940 olan kimyasal element, lityum (en hafif maden).


medicus : n. Doktor, hekim


medullary : a. İliğe ait, medullaris.


microdactylia : n. El veya ayak parmaklarının normalden küçük olması, mikrodaktili.


neuromimesis : n. nevrotik veya histerik kişide herhangib ir organik hastalık belirtilerinin, gerçekten mevcut gibi taklit edilmesi, nöromimezis


nucleoprotein : n. biochem. Prostatik grubunu nükleik asitlerin oluşturduğu protein sınıfı.


oligomania : n. Hafif dereceli akıl hastalığı, hafif derecede manyaklık, oligomani.


parakinesia : n. See: Paracinesia.


peptone : n. biochem. Proteinlerin sindirilmesinde ara safhaya ait bir madde, pepton.


phallotomy : n. Penis ameliyatı, falotomi.


pleochromocytoma : n. Çeşitil renklerde dokular ihtiva eden tümör.