Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hamstring nedir?

hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catalyse : v. Katalize etmek, kimyasal reaksiyonun hızını değiştirmek, özellikle reaksiyonu kolaylaştırmak.


classification : n. Tasnif.


decongestant : a. 1. Konjesyonu azaltıcı; 2. Konjesyonu azaltıcı veya giderici ilaç.


dichromic : n. biochem. İki atom kromu ihtiva eden.


ectosteal : a. Kemik dışında bulunan.


epicardial : a. 1. Epikart'la ilgili; 2. Epikardia ile ilgili.


evert : v. Ters döndürmek, içini dışına çevirmek.


submicroscopic : a. Mikroskopla görülemeyecek derecede ufak olan.


heliotaxis : n. See: heliotropism.


humo(u)r : n. Cerahat, vücuta bulunan sıvılar, humor.


intuition : n. 1. İçe doğma; 2. Muhakeme kullanmadan meydanda olmayan bir şeyi sezme, sezgi; 3. Nüfuzunazar.


macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.


malassimilation : n. Yemekleri hazımdan sonra vücutla birleştirmede bozukluk, iyi özümlenmeyiş.


masticate : v. Çiğnemek.


opiumism : n. 1. Afyon kullanma alışkanlığı, opiomani; 2. Devamlı afyon kullanımına bağlı zehirlenme hali, afyon zehirlenmesi.


pepsinogen : n. Pepsinin inaktif şekli, pepsinojen.


phrenasthenia : n. 1. Diafragma'nın normal gerginliğini kaybetmesi, hafif diafragma felci; 2. Zeka geriliği, psychasthenia.


pneumohydrometra : n. Rahim (uterus) de gaz ve sıvı bulunması.


pneumotherapy : n. 1. Akciğer hastalıkları tedavisi, pnömoterapi.


postsystolic : a. Sistol sonu, sistol sonrası.