Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hamstring nedir?

hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biparous : a. Bir seferde iki yavru birden doğuran, ikiz doğuran.


carcinophobia : n. Kanser korkusu, devamlı olarak kansere yakalanacağı korkusu içinde bulunma.


chionablepsia : n. Kar körlüğü.


choledocholithotripsy : n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.


cholerase : n. biochem. Vibrio comma'dan çıkarılan bir enzim.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


dexamphetamine : n. Amphetamine etkisinde merkezi bir uyarıcı.


effective : a. Etkili, tesirli.


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


hemoconcentration : n. Alyuvar hacminin, plazma hacmına oranla daha çok olması, kanın koyu olması.


hemorrhoids : n. pl. Anus çevresindek venalarda görülen variköz değişiklikler.


lysis : n. 1.Ateşin yavaş yavaş düşmesi, lizis; 2. Lizin vasıtasiyle hücrelerin yokolması, hücreleri lizinle tahribetme.


nervimotor : a. Motor (hareki) sinire ait.


onomatopoiesis : n. Bir akıl hastasının anlamsız kelimeleri bir araya getirmesi.


pneumat(o) : Pref. 1. Hava veya gaz; 2. Ackiğer; 3. Nefes.


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.


retroperitoneal : a. Peritonardı, karınzarı ardı, retroperitonealis


sarcoidosis : n. Nodüler lezyonlarla belrili bir hastalık, sarkoidoz.


sewage : n. Lağım.


spectrophotometer : n. Sektrofotometre: 1. Işık hissini spektrum vasıtasiyle ölçen alet; 2. Boyalı bir eriyiğin içindeki madde miktarını o eriyiğin geçirdiği ışık miktarından hesap eden alet.