Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hamstring nedir?

hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butyrate : n. biochem. Bütirik asidin tuzu.


eructation : n. Geğirti, geğirme.


germinal : a. Tohuma ait, çimlenmeğe ait, germinatif.


giant : n. 1. vücutça çok iri kimse, dev ama; 2. normaline nazaran çok büyük herhangi bir oluşum (dev hücre gibi).


glycosialia : n. See: glycoptyalism.


tenontitis : n. Kiriş iltihabı, tenontit.


hygroscope : n. Havadaki rutubet değişikliklerini gösteren alet, higroskop.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


leukoplakia : n. Dil, yanak mukozası, dişeti veya serviks üzerinde hafif yüksek beyaz lekeler şeklinde kendini gösteren lezyon, lökoplaki (Çok katlı yassı epiteli keratinizasyonu sonucu oluşur ve prekanseröz kabul edilir).


lymphogenous : a. Lenf yapan, lenfojen.


marion's disease : n. İç üriner meatus'un hipertrofik stenozu.


metrauxe : n. Uterus büyümesi, rahim hipertrofisi.


pachytrichous : a. Kalın saçlı, sert saçlı.


pate : n. Baş, kafa.


pleonectic : a. 1. Sahip olma hırsıyla ilgili, servet ihtirasınaait; 2. Fazla oksijen ile yüklü, aşırı oksijen ile doymuş (kan hakkında).


pneumoplelography : n. Böbrek pelvisi içine oksijen zerkettikten sonra yapılan piyelografi.


proline : n. biochem. tabii bir aminoasit.


pyloroplasty : n. Pilor ameliyatı.


pyochezia : n. Dışkıda cerahat bulunması,irinli feçes, piyokezi.