Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hamstring nedir?

hamstring : n. & v. diz altında bulunan iki büyük kirişten biri, dizardı çukurunun iki yanıdaki kirişler. Bu kirişleri kesmek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carneous : a. Etli.


cavernoma : n. Kanla dolu geniş boşluklardan oluşan damar tümörü.


cervicodorsal : a. Boyun ve sırtla ilgili.


cholangiogastrostomy : n. Bir safra kanalının mide ile anastomozu.


cholecystolithiasis : n. Safra kesesinde bir veya daha çok sayıda taş bulunması hali.


cytopigment : n. Hücre içinde bulunan pigment, hücre pigmenti.


dimenhydrinate : n. biochem. Baş dönmesini geçiren antihistaminik madde.


ectropic : a. 1. Dışa dönmüş, dışa çevrilmiş, 2. Herhangi bir kısmın dışa dönüşüyle ilgili.


endometroid : a. Endometre benzer.


excentric : a. Merkez dışı, merkezden uzak, eksantrik.


gasometry : n. Gaz ölçme bilgisi.


gynecoid : a. Kadın gibi, jinekoid.


ingrowing : a.İçeriye doğru büyüyen.


isograft : n. Alıcı ile aynı genetik yapıya sahip kimseden alınan gref (Tek yumurta ikizinden alınan gref gibi).


karyophage : n. İçinde bulunduğu hücrenin çekirdeğini imha yeteneği taşıyan parazit.


mnfme : n. Hafıza, bellek.


mucofibrous : a. Mukoza ve lif dokularından oluşan.


optimism : n. İyimserilk.


panimmunity : n. Tam bağışıklık.


pericardiotomy : n. perikard ameliyatı.