Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hamster nedir?

hamster : n. Laboratuvar deneylerinde kullanılan ufak bir fare.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catabolism : n. Dokularda maddelerin yüksek terkiplerinin yıkılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi, katabolizma.


chlorpromazine. : n. biochem. Sinir sisteminde depresyon yapan bir madde.


dysopia, dysopsia : n. Görme güçlüğü.


encystment : n. Bir oluşum etrafının kapsülle çevrilmiş bulunması hali.


eustachium : n. Östaki borusu. See: eustachian tube.


lactovorous : a. Sütle beslenen, yaşamını sütle sürdüren.


hemiageusia : n. Dilin bir yarısında tat alma duyusunun olmayışı.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


hemoposia : n. Kan içme.


hyle : n. Ana madde


indigestion : n. Hazımsızlık, dispepsi, apepsi.


manifestation : n. 1. Hastalığa has belirtilerin kendini göstermesi, hastalık belirtilerinin aşikar hale gelmesi; 2. Kendini gösteren belirti, gösteri.


narcomania : n. Uyuşturucu madde iptilası, narkomani.


ortho- : pref. Benzen halkasının bazı türevlerine ait.


patellar : a. Patella'ya ait patellaris.


paternal : a. 1. Baba ile ilgili, babaya ait; 2.Babadan gelen, kalıtımla babadan geçen.


polyblast : n. Bağ dokusunda değişik ilkel hücrelere ait bir terim.


postencephalitis : n. Ensefalti sonrası.


proctosigmoidoscopy : n. Rektum ve sigmoidin gözle muayenesi.