Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hamster nedir?

hamster : n. Laboratuvar deneylerinde kullanılan ufak bir fare.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernoscopy : n. Kavernoskop aracılığıyla herhangi bir boşluğu muayene etme.


clavus : n. Bir cilt tüberkülü.


cuspid : n. Köpek dişi, cuspidis.


duodenojejunal : n. Duodenum ile jejunumu ilgilendiren, bu organlarla ilgili olan.


electroscission : n. Bir organı elektrikle çıkarma ameliyesi, elektrikle yapılan ameliyat.


epididymo-orchitis : n. Epididimis ve testislerin birlikt iltihaplanmas4.


excerebration : n. Beynin çıkarılması.


excessive : a. Fazla aşırı.


fermentogen : n. biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.


filum : n. (pl. fila). İplik veya lif.


tertiarism : n. Sifiliz'in üçüncü devresine has belirtilerin tümü, tertiarizm.


hydatoid : a. 1. Hidatid kist'e benzeyen; 2. Göz ön ve arka odacıklarını dolduran saydam sıvı, hümör aköz.


hydrorophilic : a. Suyu emebilen, su emici, nem alıcı.


hysteralgia : n. Uterus ağrısı, histeralji.


lalopathology. : n. 1. Konuşma bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgili tıp dalı; 2. Konuşma bozukluğu.


osmotic : n. Osmoza ait, ozmotik.


pachygyria : n. See: Macrogyria.


papilla : n. (pl. papillae). 1. Kabarcık; 2. Dil üzerinde bulunan kabarcık gibi şeylerden biri; 3. Mukoza uzantısı; 4. Memecik, papilla.


plasmatorrhexis : n. Hücre zarının yırtılarak plazmasının dışarı çıkması.


preparalytic : a. Felç oluşmasından önce, felç öncesi.