Bugün : 18 Ekim 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hammer nedir?

hammer : n. See: Malleus.

hammer toe : Devamlı olarak birinci falanksın hiperekstansiyon, ikinci ve üçüncü falanksların ise fleksiyon durumunda bulunması çekiç şeklinde parmak yapısı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bioscopy : n. Canlılık işaretlerinin bulunup bulunmadığını tesbit için yapılan muayene.


cephalization : Embriyo'da gelişme yeteneğinin ön tarafta başlayıp yoğunlaşması.


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


digestant : a. 1. Sindirime yardım eden, sindirimi kolaylaştıran; 2. Gıdaların sindirimini kolaylaştıran herhangi bir madde (ilaç, enzim v.s.).


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


gumma : Frengi çıbanı, gom.


invaginated : a. 1. Kendine komşu kısım içine, eldiven parmağı şeklinde girmiş; 2.Kılıfla sarılmış, kılıfla örtülü.


labioglossopharyngeal : a. Dile, dudaklara ve farinkse ait olan, bu üç oluşumu birden ilgilendiren.


levophobia : n. Vücudun sol tarafında bulunan şeylere karşı duyulan korku, levofobi.


lochiocolpos : n. Rahim suyu (loşi) birikmesi ile vaginanın şişmesi.


malariacidal : a. Sıtma parazitlerini öldürücü.


metabobileter : n. Bazal metabolizma hızının ölçülmesinde kullanılan alet, metabolimetre.


nymphomaniac : a. Nemfomaniye müptela kadın, isterik.


odogenesis : n. See: Neurocladism.


pachynsis : n. Kalınlaşma.


periganglionic : a. Ganglion çevresinde, ganglionu çevreleyen.


ptyalith : n. Tükrük taşı.


pygmalionism : n. Kişinin kendi yaptığı bir şey (heykel, resim vs.)'e aşık olması hali.


retinomalacia : n. Retina yumuşaması, retinomalasi.


septicemia : n. Kanda hastalık yapıcı bakterilerin bulunması ile müterafık tablosu, septisemi.