Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hammer nedir?

hammer : n. See: Malleus.

hammer toe : Devamlı olarak birinci falanksın hiperekstansiyon, ikinci ve üçüncü falanksların ise fleksiyon durumunda bulunması çekiç şeklinde parmak yapısı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroquine : n. biochem. Sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, klorokin.


cleithrophobia : n. See: Claustrophobia.


collyrium : n. Göz banyosu.


craniometer : n. Kafataslarını ölçme aleti, kranyometre.


crisis : n. 1. Hastalığın dönüm noktası, hastanın iyileşeceği eya öleceğinin belli olduğu an, kriz (Düzelmeyi göstermek üzere yüksek ateşin aniden düşmesi, öleceğini göstermek üzere hastanın birdenbire koma'ya girmesi gibi); 2. Aniden gelişen şiddetli belirtilerle karakterize nöbet, hastalık nöbeti.


demyelination : n. sinir liflerinin etrafını saran miyelin tabakasının ortadan kalkması, sinir liflerinde miyelin kaybı.


diaplexal : a. Diyaplekse ait.


dyschromatopsia : n. Renkleri ayırmakta zorluk.


fecundate : v. Gebe bırakmak, ilkah etmek.


fist : n. Yumruk.


holodiastolic : a. bütün diyastolü işgal eden.


hypophyseal : a. Hipofizeait.


hypobaropathy : n. Düşük hava basıncına maruz kalış sonucu, vücuda giren oksijen miktarında azalmanın sebep olduğu bazı belirti ve bozukluklarla belirgin patolojik durum. Deniz seviyesinden oldukça yükseğe çıkıldığında gelişir.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


lymphadenotomy : n. Lenf düğümü ameliyatı, lenfadenotomi.


lysozyme : n. Hayvan ve bitki dokularında bulunan ve bakterileri yok eden madde, lisozim.


mesoduodenum : n. Duodenum mezosu.


micromelus : n. Anormal şekilde küçük kol ve bacaklara sahip fetüs.


neonatal : a. 1. Yenidoğana ait; 2. Hayatın ilk dört haftasına ait.


perithelium : n. Kılcal damarları saran lifli tabaka.