Bugün : 24 Mart 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

hammer nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

hammer : n. See: Malleus.

hammer toe : Devamlı olarak birinci falanksın hiperekstansiyon, ikinci ve üçüncü falanksların ise fleksiyon durumunda bulunması çekiç şeklinde parmak yapısı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cetrimidi : n. Deterjan etkisi olan bi rantiseptik.


coliuria : n. İdrarda Escherichia coli bulunuşu.


sublinguitis : n. Dilaltı bezi iltihabı.


gynatreisa : n. Konjenital olarak vagina deliğinin yoluğu, jinatrezi.


hemihypalgesia : n. Vücudun tek tarafında ağrıya karşı duyarlığın azalması.


histone : n. biochem. Suda eriyen, amonyakta erimeyen, vücudda asidlerle birleşerek tuz oluturan bir proten.


jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.


Klumpke's Paralysis : n. Önkol ve elkaslarında atrofi ile birlikte görülen felç durumu.


Kretschmer's Personality Types : a. 1. Yuvarlak bir baş ve gövde, küçük el ve ayaklar; 2. İnce, uzun kafalı, dar göğüslü ve şizofreniye yatkın olan bir tip.


leukolysin : n. Lökositleri yokeden bir lisin.


leukon : n. Vücut lökositleri ile lökosit yapan dokular, lökon.


myectomy : n. Kasın ameliyatla çıkarılması, miyektomi.


parotic : a. Kulak yakınında, kulağın yanında.


photogene : n. Kopye.


pill : n. 1. Küçük yuvarlak ilaç, hap; 2.Gebeliği önleme amacıyla kadın tarafından ağızdan alınan ilaç, oral kontraseptif.


pleiochromia : n. Renk koyuluğu, pleyokromi (özellile safra boyasının artmasından ileri gelir).


protosyphilis : n. Frengi'nin ilk devresi, See: Primary syphilis.


psychoplegic : a. 1. Psikopleji ile ilgili; 2. Beyinin uyarılma yeteneğini azaltan ilaç, zihni uyuşturucu ilaç.


sacciform : a. Kese şeklinde, kese biçim, sacciformis.


secretomotory : a. Salgıyı uyaran.