Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hammer nedir?

hammer : n. See: Malleus.

hammer toe : Devamlı olarak birinci falanksın hiperekstansiyon, ikinci ve üçüncü falanksların ise fleksiyon durumunda bulunması çekiç şeklinde parmak yapısı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


cunneiform : a. Kamabiçim, konik, cuneiformis.


dermato- : pref. See: Derm.


diathermancy : n. Hararet geçiricilik.


dolorific : a. Ağrılı, ağrı veren, dolorifik.


drowsy : a. Uyuşuk, zihni uyuşmuş,uyku basmış,sersemlemiş.


emollient : a. n. 1. Yumuşatan; 2. Deriyi yumuşatan merhem; 3. Müleyyin; 4. Ağrıyı hafifleten ilaç, müsekkin.


fossula : n. (pl. fossulae). Çukurcuk, foset.


giardia : n. Bazı türleri insan barsaklarında hastalığa sebep olan kamçılı protozoonların bir cinsi.


glycohemia : n. Kanda şeker miktarı, glikohemi.


hydroa : n. See: hydroa aestivale.


impatent : a. Kapalı, tıkalı.


intrad : adv. İçte, içerde.


leucinuria : n. İdrar'da lösin bulunuşu hali.


maschale : n. Koltuk altı.


mellite : n. Balla hazırlanan ilaç.


myringotome : n. Kulak zarı üzerinde insizyon yapmak için kullanılan bir aygıt.


nephroplasty : n. Böbrekler üzerinde gerçekleştirilen plastik ameliyat.


pack : n. 1. Hastanın vücuduna konan buzla dolu torba; 2. Kanamayı durdurmak için burun, uterus, vagina gibi boşluklara bez veya pamuk tıkama, tampon.


paranucleus : n. Hücre sitoplazmasında, bazan çekirdek yakınında görülen küçük cisimcik.