Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

hammer nedir?

hammer : n. See: Malleus.

hammer toe : Devamlı olarak birinci falanksın hiperekstansiyon, ikinci ve üçüncü falanksların ise fleksiyon durumunda bulunması çekiç şeklinde parmak yapısı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventer : a. İki karınlı, iki dolgun (etli) parçadan oluşan (bazı kaslar hakkında).


copperas : n. biochem. Demir sülfatı, zaç.


dacnomania : n. Öldürme dürtüsü, içinde devamlı olarak öldürme hissi taşıma.


diploe : n. Kafatası satıhları arasındaki süngere benzer madde, kafa kemiklerinin iki laminası arasındaki süngersi doku.


erotic : a. Aşk veya cinsel iktidara ait, erotik.


fruncle : n. Çıban, furunculus.


glycuronuria : n. İdrarda glükuronik asit bulunuşu.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


in-patient : n. Hastanede yatarak tedavi gören hasta, hastanede yatan hasta.


merosmia : n. Bazı kokuları alamama (koku alma duyusunun bozukluğundan ileri gelir).


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


odontological : a. Diş hastalıklarına ait.


ontogenesis : n. Organizmanın kaynak ve gelişimi, ontojenez.


paracardiac : a. Kalbe yakın, kalb yakınında, kalbe bitişik.


pharyng(o)- : pref. Yutakla ilgili, farenks.


pneumat(o) : Pref. 1. Hava veya gaz; 2. Ackiğer; 3. Nefes.


propantheline : n. Atropine benzer etkisi olan sentetik bir bileşik.


pseudoedema : n. Deri üzeirnde ödem'i andıran yaygın kabarıklık hali, yalancı ödem.


reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).


repletion : n. Dolgunluk, vücutta kan hacmının artışı.