Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hammer nedir?

hammer : n. See: Malleus.

hammer toe : Devamlı olarak birinci falanksın hiperekstansiyon, ikinci ve üçüncü falanksların ise fleksiyon durumunda bulunması çekiç şeklinde parmak yapısı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calory : n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. Yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1-1 gr. yağ 9,3 K verir, kalori.


blephar : pref. 1. Göz kapağı anlamına önek; 2. Kirpik anlamına önek.


chondrofibroma : n. Yapısında yer yer kıkırdak dokusundan oluşan odaklar gösteren fibrom, kondrofibrom.


cyclophoria : n. Göz küresiinn ön arka ekseni üzerinde içe veya dışa doğru dönme eğilimi göstermesi, siklofori.


delirium : n. Bilincin kaybolması, (epilepsi histeri v en çok zehirlenmelerde ve yüksek ateşli hastalıklarda, paranoya ve diğer akıl hastalıklarında görülür).


frenal : a. Geme ait.


guanethidine : n. Hipotansif etkili bir sempatik bloker.


histas : n. Dokuyu eritici enzim.


leper : n. Cüzzamlı, miskin.


medullitis : n. 1. See: Myelitis; 2. See: Osteomyelitis.


metroptosis : n. Rahim düşmesi, uterusun sarkması, metroptoz.


microdactylia : n. El veya ayak parmaklarının normalden küçük olması, mikrodaktili.


neutral : a. biochem. Ne asit ne de kalevi mahiyetinde olan, nötr, mutedil


normochromasia : n. Hücre veya dokuda normal boyama reaksiyonu, normokromazi.


overextension : n. Kol veya bacağın normal sınırın üstünde ekstensiyon hareketi, aşırı gerilme.


perineural : a. Sinir çevresinde, siniri çevreleyen.


pleurobronchitis : n. Bronş ve plevranın benzer iltihabı, bronşitle beraber seyreden plörezi, plörobranşit.


refle : . Yansıyan veya geriye atılan.


rhabdomyosarcoma : n. Çizgili kas liflerinden gelşen kötü huylu tümör, rabdomiyosarkom.


ripa : n. Beyinde karıncıklara ait ependimin bir pleksus üzerinde atlama çizgisi.