Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hamaxophobia nedir?

hamaxophobia : n. Taşıt (otomobil, otobüs v.s)'a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


dermatology : n. Cildiye, dermatoloji.


emprosthotomus : n. Alın ve ayak sırtlarının yre bakmak üzere vücdun hafif yay şeklinde bükülmesi ile belirgin özellikle fleksör kasları tutan tetanik spazm şekli.


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


familial : a. İrsi, soydan kalma (geçme), kalıtsal, herediter.


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


glutethimide : n. Orta etki süresine sahip olan hipnotik.


physocele : n. 1. İçinde gaz (hava) bulunan şişlik; 2.İçinde gaz (hava) bulunan fıtık kesesi.


hepato- : pref. See: Hepatic.


hexadactylism : n. El veya ayakta altı parmak bulunuşu hali.


hydrous : a. biochem. Sulu, terkibinde su bulunan.


keno- : Boş anlamına önek.


lymphadenia : n. Lenf dokusunun fazla büyümesi, lenfadeni.


meningosis : n. Zar vasıtasiyle kemiklerin birbirine temas etmesi, meningoz.


monochromatism : n. 1. Bir renk gösterme hali; 2. Tüm renklerin gri olmak üzere tek renk halinde algılanması hali.


palpate : v. El ile muayene etmek.


particle : n. Tanecik, atom, cüz, zerre, partikül.


peripenial : a. Penis çevresinde, penis'i çevreleyen.


proteus : n. Bir baktri türü.


pyoxanthose : n. Cerahatten eldeedilen sarı pigment.