Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hamaxophobia nedir?

hamaxophobia : n. Taşıt (otomobil, otobüs v.s)'a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

destruction : n. Bozulma, harabiyet, yıkım.


E.s.N., : n. "Educationally subnormal-eğitim bakımından normalin altında" deyimi için kullanılan kısaltma.


excitant : n. Uyarıcı ilaç.


glandula : n. (pl. glandula).


heterotransplant : n. See: Heterografit.


hymenotome : n. Herhangi bir zarı kesmede kullanılan bistüri, himenotom.


injury : n. 1.Yara; 2. Zedelenme, yaralanma, bozulma.


interosseous : a. İki kemik arasında bulunan, kemiklerarası.


keratinocyte : n. Epidermis tabakasında, içinde keratin oluşan hücre, keratin hücresi, keratinosit.


maietics : n. See: obstetrics.


manometer : n. Sıvı basıncını ölçme aleti, manometre.


obturatorius : n. Tıkalı delik siniri, obturatoryus, nervus obturatorius.


opticist : n. Optik uzmanı.


oxygenic : n. 1. Oksijenle ilgili; 2. Oksijenden oluşmuş, yapısında oksijen bulunan, oksijenli.


peritoneocylsis : n. Periton boşluğuna sıvı zerkedilmesi.


refractionist : n. Gözün refraksiyon hatalarını tesbit eden mütehassıs.


saccharorhea : n


scarf-skin : n. Epidermis.


softening : n. Yumuşama.


spinoneural : a. Omurilik ve periferik sinirlere ait.