Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

hamaxophobia nedir?

hamaxophobia : n. Taşıt (otomobil, otobüs v.s)'a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptodactylia : n. Bir veya birkaç parmağın devamlı fleksiyon halinde oluşu nedeniyle el veya ayağın pençe durumu göstermesi hali.


coitophobia : n. Cinsel birleşim'den aşırı korkam, cinsi münasebete karşı koruk ve ürküntü gösterme.


cradle : n. Yanık veya yara sebebiyle incinme gösteren vüctu kısmını yatak takımları ile temastan koruyan kafes şeklindeki tel çerçeve.


electrothermal : a. Elektrikle ısı meydana getirmeğe ait.


encapsulation : n. Bir küpsülün içerisinde bulunma durumu.


entopic : a. Normal yerinde bulunan.


hypospadia : n. Erkeklerde uretranın, penis alt yüzeyine açılması şeklinde kendini gösteren konjenital bir anomali, hipospadya.


intracartilaginous : a. Kıkırdakiçi.


legumen : n. Baklagillerde bulunan bir çeşit protein.


nervule : n. 1. İnce damar; 2. İnce sinir.


neurotoşin : n. Sinir dokusunu harap eden toksin, nevrotoksin.


olfactophobia : n. Kokulardan nefret etme, güzel kokuları sevmeme hastalığı, olfaktofobi.


onychotomy : n. Tırnak ameliyatı, onikotomi.


oscheal : a. Skrotum'la ilgili.


pang : n. Şiddetli ağrı.


paramedical : a. 1. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren; 2. Hekim'in, hekimlik dışındaki uğraşısıyla ilgili.


perienteric : a. Barsak çevresinde, barsağı çevreleyen.


serodiagnosis : n. Serum reaksiyonları ile hastalık teşhisi koyma.


superinfection : n. Bir hastalık esnasında hastada dışarıdan gelmiş aynı cins mikropların yeniden aynı hastalığı yapmaları, süperenfeksiyon.


supratonsillar : a. Bademcik (tonsilla) üstünde.