Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hamaxophobia nedir?

hamaxophobia : n. Taşıt (otomobil, otobüs v.s)'a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphoric : a. 1. Cataphora ile ilgili; 2. Cataphoresis ile ilgili.


clamp : n. Ameliyat esnasında kanayan damarı sıkıştırmak veya herhangi bir kısmı tutmak için kullanılan cerrahi alet, pens.


clarification : n. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirme, arıtma, tasfiye etme; 2. Aydınlatma, açıklığa kavuşturma, açıklama.


doromania : n. Hediye verme düşkünlüğü, hediye verme şeklinde kendisini gösteren anormal arzu.


esterification : n. Bir asitin ester haline dönüşmesi, esterleşme.


fetishist : n. Fetişizm'e müptela kişi, fetişist.


glossohyal : a. Dil ve hiyoid kemiğine ait.


incendiarism : n. Yangın çıkarma dürtüsü, yangın çıkarma amacıyla ateş tutuşturma eğilimi taşıma.


involucrum : n. Örtü, kılıf.


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


myography : n. 1. Miyografi: kas tanımı ilmi; 2. Miyografın kullanılışı.


olecranon : n. Dirsek çıkıntısı, olekran.


omphaloid : a. Göbek şeklinde.


othelcosis : n. Kulak cerahatlanması.


pancreatolithectomy : n. Pankreas taşının ameliyatla çıkarılması.


pathogenesis : n. Hastalığın esas ve gleişmii, patojenez.


pleurotomy. : n. Plevra'ya kesit yapmak, kesit yaparak plevra boşluğunu açma, plörotomi.


postorbital : a. Orbita arkası, orbita arkasında.


postsystolic : a. Sistol sonu, sistol sonrası.


prosopodynia : n. Yüzde hissedilen ağrı, yüz ağrısı.