Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hamaxophobia nedir?

hamaxophobia : n. Taşıt (otomobil, otobüs v.s)'a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


botany : n. Bitkileri konu alan bilim dalı, bitkiler bilgisi, botanik.


bronchium : n. (pl. bronchia). Nefes borusunun iki kısmı ve akciğerlerdeki kısımları, bronşcuk, borucuk.


cheilophagia : n. Dudak yeme, kişide dudak mukozasından dişleriyle küçük parçalar koparma alışkanlığı.


chromidium : n. Sitoplazmada çekirdek dışında görülen kromatin taneciklerinden her biri (Bazı hücrelerde izlenir).


cleptomania : n. See: Kleptomania.


cryesthesia : n. Soğuka karşı aşırı duyarlık hali.


deafferentation : n. Vücudun herhangi bir bölgesinde afferent sinir liflerinin uyarıları iletememesi hali (Harabiyet veya ameliyatla çıkarılma sonucu).


epidemis : n. Üstderi, epiderm(is).


extra : pref. Fazladan, dışında, ilaveten.


febriphobia : n. Sıcaklığa karşı duyulan marazi korku.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


hemopexis : n. Kan pıhtılaşması,kan pıhtısı, hemopeksi.


leukomyelitis : n. Beyin beyaz maddesinin veya omuriliğin iltihabı, lökomiyelit.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


parorchidium : n. Testisin yer değiştirmesi.


phac(o) : pref. Mercek, göz merceği, lens.


phrenocardia : n. Kalb semptomları ile belirli ruhi durum.


polyadenous : a. 1. Çok sayıda lenf bezini ilgilendiren, birçok lenf bezi ile ilgili; 2. Çok sayıda lenf bezini etkileyen birçok lenf bezini tutan.