Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

hamaxophobia nedir?

hamaxophobia : n. Taşıt (otomobil, otobüs v.s)'a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı ürkme, taşıt korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannular : a. Kanül şeklinde.


bradymenorrhea : n. Adet süresinin zun oluşu.


condylarthrosis : n. Lokma oymak (eklem).


crus : n. (pl. crura). Bacak, incik, cruris.


declinator : n. Ameliyat esnasında herhangi bir oluşumu ameliyat sahasından uzak tutmaya mahsus alet, ekartör, özellikle kafatası açılırken beyin zarlarını çekip geride tutmağa mahsus ekartör.


empirical : a. Gözlem ve deneylere dayanılarak ileri sürülen.


epileptic : a. 1. Sar'alı, 2. Sar'aya ait, epileptik


ethnobiology : n. Çeşitli ırkların fiziki özelliklerinin bilimsel incelenmesi, etnobiyoloji.


hematology : n. Normal ve patolojik kan bulgularından bahsedenbilim, hematoloji.


hemiamyosthenia : n. Vücudun tek tarafında kas kuvvetsizliği.


imponderable : a. Ölçülemez, tartıya gelmez.


infective : n. Enfeksiyon, bir konaktan diğerine nakledilebilen hastalık.


isodontic : a. Dişleri hep birbirine benzeyen.


keratohemia : n. Kornea içine kan birikmesi, keratohemi.


leptocyte : n. Anormal şekilde ince ve yassı eritrosit, leptosit.


leukanemia : n. Tehlikeli kansızlık ve lenfatik lösemi ile belirli hastalık hali.


lithotriptic : a. 1. Mesane taşını eriten, 2. Mesane taşını eritici faktör.


lymphadenitis : n. 1. Lenf düğümü iltihab, lenfadenit, adenolenfit; 2. Altçene lenf bezlerinin had veya kronik iltihabı.


murine : a. Fare veya sıçana ait.


odontagra : n. Damla (gut) hastalığına bağlı diş ağrısı.