Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hamate nedir?

hamate : a. Çengelli, çengelsi, hamatus.

hamate bone : Çengel kemik, os hamatum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blushing : n. Kızarma, kan hücumu nedeniyle yüz kızarması.


cardiomegaly : n. Kalb büyümesi.


gloss (o) : pref. Dil.


gyroma : n. Birbirine sarılı liflerden oluşan sert yapıda bir cins over tümörü.


hydrarthrosis : n. Eklem boşluğuna su dolması, hidrartroz.


incubate : v. Bir hastalığın bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet zarfında gelişmek (mikroplar).


mnemonic : a.&n. 1. Hafızaya yardımı olan, hafızayı kuvvetlendiren; 2. Hafızaya ait; 3. (pl.) Hafızayı kuvvetlendirme sanatı veya usulü, hafızayı terbiye bilimi.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


myokymia : n. Adale seğirmesi.


nubile : a. Evlenecek çağda bulunan, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş, yetişkin.


olecranoid : a. Olekrana benzer.


orotherapy : n. 1. Kesilmiş sütteki suyun tedavi maksadı ile kullanılması, masıl kürü; 2. Serum tedavisi.


oviducal : a. Tubalara ait.


pecazine : n. Chloropromazine'e çok benzeyen bir fenotiazin türevi.


punctate : a. Benekli, nokta nokta, lekeli.


quadrilateral : a. 1. Dört kenarlı; 2. Dörtgen.


scott's dressing : n. Kafuru, zeytin yağı, civa ve balmumu ihtiva eden bir merhem.


sternoclavicular : a. Sternum ile köprücük kemiğine ait olan, her iki kemiği birlikte ilgilendiren.


subpapular : a. Hafif papüllü.


subperiosteal : a. Periyost altı, periyost altında bulunan.