Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

hamartophobia nedir?

hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clownism : n. Kişinin komik veya acayip hal ve hareketler göstermesi (Bazı histeri şekillerinde görülen acayip eğilip bükülmeler gibi).


contrary : a. Ters, zıt, karşı.


electrophorus : n. İndüksiyon vasıtasiyle elektrik teksifine ait alet, elektrofor.


enterohepatitis : n. Karaciğer ve barsakların iltihabı, entorhepatit.


fascia : n. (pl. fasciae). Akzar, fasya.


galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.


helcoid : a. Yara gibi.


hemoalkalimeter : n. Kanın alkaliliğinin tayinine yarayan cihaz.


hemorrhage, hemorrhagia : n. See: Bleeding.


hydrophobia : n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hidrofobi.


hyposexuality : n. Cinsel gelişimde yetersizlik, cinsel organların ve cinsel özelliklerin yeterli gelişmemesi hali.


isoantigen : n. Kişinin yapısında taşıdığı, fakat kendisinde değil de aynı türe mensup diğer kişilerde antikor oluşmasına sebep olan antijen, izoantijen (Bu tür antijenler doku aktarımı veya kan transfüzyonu ile geçtiği zaman alıcı'da antikor oluşmasına sebep olurlar).


medullated : a. Bir medulla veya ilik bölümü ihtiva eden veya bir medulla kısmı tarafından çevrelenen.


osteoclasis : n. Sakatlığı tedavi maksadiyle bir kemiği kırma ameliyesi, osteoklazi.


pedunculus : i. 1. Sap; 2. Beyin sapı.


pharmacodynamics : n. Farmakodinami, ilaçların tesirini inceleyen bilim.


polioencephalomeningomyelitis. : n. Beyin gri maddesi, omurilik ve meninkslerin iltihabı.


precordium : n. Kalb bölgesi.


pretympanic : a. Kulak zarı önünde.


prosopagus : n. Yüzlerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.