Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hamartophobia nedir?

hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennorrhea, : n. Bel soğukluğu, blenoraji.


bromate : n. biochem. Bromat asidinin tuzu, bromat.


cheromania : n. Aşırı neşe, seviçn ve haz gösterileriyle belirgin akıl hastalığı.


contrary : a. Ters, zıt, karşı.


cripple : n. Sakat (kötürüm) adam.


cuticle : n. Üst deri, derinin dış zarı, ince deri, epiderma, kütikül, cuticula.


fibrillation : n. Liflenme (kalb).


fistulectomy : n. Fistülün ameliyatla çıkarılması.


gastroatonia : n. Mide kaslarının normal tonüsünü kaybetmesi, mide atonisi.


halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.


haptenic : a. Hapten'le ilgili.


inspersion : n. Toz veya sıvı serpme, üzerine toz veya sıvı püskürtme.


osteochondroma : n. İyi huylu bir kıkırdak ve kemik tümörü.


palinesthesia : n.Anestezi veya komadansonra duyarlığın geri dönmesi, palinestezi.


periurethral : a. Uretrayı saran.


plasmodium. : n. 1. Plasmodium cinsi herhangi bir parazit; 2. Çok çekirdekli protoplazma, içinde iki veya daha fazla çekirdek bulunan protoplazma kitlesi.


pock-marked : a. Yüzünde geçirilen çiçek hastalıına ait izler gösteren, çiçek bozuğu.


pyramidon : n. Ateşli hastalıklarda kullanılan ilaç.


restorative : n. Ayıltıcı ilaç, kuvvet ilacı, mukavvi.


rhinocephalus : n. Korkunç burunlu ucube.