Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hamartophobia nedir?

hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coroner : n. Sebebi bilinmeyen veya şüpheli ölüme ait soruşturmayı yürüten memur.


dermatodynia : n. Cilt nevraljisi.


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


gomme : n. Frenginin üçüncü döneminde rastlanan oluşumlar, goma.


sublumbar : a. Lomber (bel) nahiyesi altında bulunan.


hematodyscrasia : n. Kanın bozuk hali, hematodiskrazi.


hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.


infratemporal : a. Şakakaltı.


metachromasia : n. Metokromazi.


naturopathy : n. Fiziksel metotlarla tedavi usulü, natüropati.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


phenomenology : n. Doğal olayları inceleyen bilim, fenomenoloji.


polycrotic : a. 1. Polikrotizm ile ilgili; 2. Her kalp atımında birkaç tali atım dalgası göseren, polikromatizm ile belirgin.


polysinusitis : n. Çeşitli sinusların iltihabı.


posthemorrhage : a. 1. Bir kanamayı izleyen ikinci kanama; 2. Sekonder kanama. See: Secondary hemorrhage.


pulley : n. Döndürerek çekmeye yarayan çember şeklinde alet, makara, kasnak.


radiographer : n. Röntgen teknisyeni.


salmonella : n. Bir bakeri türü, gram negatif çubuklar. İnsanlarda ve hayvanlarda asalak olarak yaşarlar ve çoğu zaman hastalık meydana getirme özelliği kazanırlar.