Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hamartophobia nedir?

hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalotripsy : n. Fetüs başının, sefalotrib aracılığıyla ezilesi ve dışarı çekilmesi (Doğumun imkansız olduğu durumlarda başın delinmesini takiben yapılır).


chordoskeleton : n. Embriyo'da omurga taslağı çevresinde gelişen iskelet kısmı.


condyle : n. 1. Elin parmak eklemlerinin başları; 2. Kemiğin ucunda olan yumru, lokma, kondil. condylus


cream : n. Kaymak.


electromagnet : n. Elektrik mıknatısı.


elytroclasia : n. Vagina duvarını yırtılması.


endoparasite : n. Konağın bünyesi içinde, iç organlarında yerleşen parazit, endoparasitic.


falcular : a. see: falcate.


fluorosis : n. "Fluorine" ile kronik zehrilenme.


heteradenoma : n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.


hypoorchidia : n. See: Hypoorchidism


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


impairment : n. Bozulma, noksan, bozukluk.


isthmoparalysis : n. See: isthmoplegia.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


locus : n. (pl. Loci). Yer, lokus.


mamelonated : a. Meme başı şeklinde çıkıntı veya kabartılar gösteren.


oesophagotomy : n. Yemek borusu üzerinde gerçekleştirilen insizyon.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.


panzerherz : n. Perikard yapraklarının ileri derecede kireçlenmesi.