Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

hamartophobia nedir?

hamartophobia : n. Günah işlemekten aşırı korkma, günah korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cissa : n. Normalde arzulanmayan veya yenmeyecek şeyleri yeme arzusu gösterme, aşerme.


coarctation : n. Büzülme, kasılma, daralma, darlık.


concept : n. kavram, fikir,g örüş, telakki.


crateriform : a. Krater şeklinde, kenarları kabarık ortası çukur.


cultural : a. Bakteri kültürü ile ilgili.


dysphasia : n. Disfazi, konuşma ve idrak bozukluğu.


estradiol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik madde (C10H24O2).


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


laryngorrhea : Gırtlak mukozasının aşırı salgısı.


lobostomy : n. Akciğer lopunun drenajla kesilmesi, lobostomi.


lymphadenoma : n. See: Lymphoma.


metronidazole : n. Trikomonas ve amip vakalarının tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilen bir madde.


osteosteatoma : n. Yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, osteosteatom.


passive : a. Kendiliğinden bir iş yapmak yeteneğinde olmayan, hareketsiz, faaliyet göstermeyen, atıl, pasif.


photocoagulation : n. Yoğun ışığın ısı enerjisi haline dönmesi suretiyle dokunun tahrip edilmesi, fotookagülasyon.


polydontia : n. Diş sayısının normalden fazla oluşu.


polymyoclonus : n. 1. Çok küçük kas titreşimi; 2. See: Polyclonia.


pseudohereditary : n. Müteakip nesillerde görülen fakat zuhuru genetik dğil ortam şartlarının etkisi ile olan.


psychoasthenia : n. Zihni meleklerin yetersiz çalışması, zeka gerilği.