Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

hamartoma nedir?

hamartoma : n. 1. Dokudaki kusurlu gelişime bağlı olarak meydana gelen tümöre benzer yumru şeklinde oluşum, hamartom; 2. Yeni oluşmuş kan damarlarıdan meydana gelen tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capillus : n. (pl. capilli). Saç, kıl.


cavernoscope : n. Herhangi bir vücut veya organ boşluğunu gözle muayene için kullanılan alet.


clinomania : n. Marazi yatma eğilimi, yataktan çıkmak istememe hastalığı.


corn : n. 1. Nasır, klavus 2. Boynuz, callum cornu(s)


costotomy : n. Kaburgaların kesilmesi, kostotomi.


ferruginization : n. Bir dokuya demir çökmesi.


lactation : n. 1. Laktasyon: Memede süt hasıl olması; 2. Sütün ifraz edildiği müddet; 3. Emzirme, emziklilik süresi, süt sekresyonu.


hematolysis : n. Kan hücrelerinin serbest kalması.


hematonosis : n. Kan hastalığı.


homonymous : a. Aynı gruptan, homonim.


hypochloremia : n. Kanda klorid azalması.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


intestine : n. Barsak, intestinum.


irideremia : n. İris yokluğu.


lithotome : n. Taş çıkarma aleti, litotom.


madness : n. Delilik.


meatoscopy : n. Uretra ağzının sistoskopik muayenesi.


mediastinoscope : n. Mediastinum'un gözle muayenesinde kullanılan ucu ışıklı alet, mediastinoskop (Sternum'un yukarısından yapılan küçük bir kesit aracılığıyla mediastinum'a sokulur).


opia- : suff. Görme anlamına sonek.


paraphrasia : n. Konuşma bozukluğu, parafrazi.