Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

hamartoma nedir?

hamartoma : n. 1. Dokudaki kusurlu gelişime bağlı olarak meydana gelen tümöre benzer yumru şeklinde oluşum, hamartom; 2. Yeni oluşmuş kan damarlarıdan meydana gelen tümör.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


creatine : n. biochem. kas dokusu usaresinden çıkarılabilen billurlaşabilir azotlu cevher, kreatin.


expectoration : n. 1. Balgam, tükürük; 2. Tükürme.


mia clinic : Göz kliniği


eyepiece : n. Mikroskopta göz merceği (lensi) oküler.


goitrogenic : a. Guatr'a sebep olan, guatr yapan.


groove : n. oluk.


hemiachromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


irideremia : n. İris yokluğu.


kerasin : n. biochem. See: Cerasin.


microflora : n. Belli bir bölgede yetişen ancak mikroskop yardımıyla görülebilen bitkiciklerin tümü.


molybdenum : n. biochem. Mo sembolü ile bilinen atom no: 42 ve atom ağırlığı: 95.95 olan ve demire benzermadeni ağır bir element, molibden (Mo=95.95).


monitor : n. 1. Bir olayı veya durumu devamlı izlemek, devamlı kontrol altına almak; 2. Bir olayı veya durumu devamlı olarak izlemede kullanılan alet, izleme aracı, monitör.


monogenous : a. Eşeysiz (asexual) olarak meydana gelen, monojen.


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


neurose : a. Sinir bozukluğuna ait.


odontoma : n. Diş sürme zamanında diş etinde meydanag elen ufak şiş (apse), odontom.


osteogeny : n. See: Osteogenesis.


oxyperitoneum : n. Karın boşluğuna oksijen zerkedilemsi.


pericapsular : a. Kapsül çevresinde, kapsülü çevreleyen.