Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

hamartia nedir?

hamartia : n. Dokunun gelişimi esnasında anormallik gösterişi, kusurlu doku gelişimi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyclophorometer : n. Siklofori derecesini belirlemede kullanılan alet.


ectomorphy : n. Ektoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadang elişen dokulara oranla daha hakim olduğu vücut yapısı, ektomorfi.


eubiotics : n. Sağlıklı yaşam şartlarını belirleyen bilim dalı, sağlıklı yaşama bilgisi.


flush : a. Yüz ve boynun kızarması.


forerunner : n. Öncü, herhangi birmaddenin oluşmasında öncü rol oynayan madde.


immunogenic : a. See:Immunifacient.


Koplik's Spots : n. Kızamığın, ilk birkaç gün içerisinde görülen belirtisi.


lienectomy : n. Dalağın ameliyatla çıkarılması, liyenektomi, splenektomi.


lithiatry : n. Taşlardan bahseden tıp dalı.


macrobiosis : n. Uzun ömürlülük, mabrobiyoz.


monochromatic : a. Tek renge ait, monokromatik.


myofibroma : n. Kas ve bağ dokularından gelişmiş iyi huylu tümör, miyofibrom.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.


phytogenous : a. Bitkilerden elde edilen, fitojen.


posthumeral : a. Humerus arkasında.


quadrisect : v. Dörde bölmek, dört kısma ayırmak.


sarcolyte : n. Yumuşak dokuların ayrılıp dağılmaları ile ilgili hücre, sarkolit.


sectorial : a. Kesici, keskin.


siccative : a. & n. 1. Kurutucu; 2. Kurutucu madde.