Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

ham nedir?

ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancellus : n. Kemiğin süngerimsi yapı gösteren kısmı, gözenekli kemik dokusu.


centriole : n. Sentrozom'un merkezinde bulunan, hücre bölünmesi esnasında aktif role sahip küçük oluşum, sentirol (bir veya iki adet olabilir).


choledochal : a. Ana safra kanalı (ductus choledochus) ile ilgili.


class : n. Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı.


connective tissuse : n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.


corediastasis : n. Gözbebeğinin genişlemesi, genişlemiş gözbebeği.


crystallin : n. biochem. Göz merceğinden elde edilen bir globülin.


dizzy : a. Baş döndürücü, sersemletici.


erasion : n. Kazıma, bir lezyonu kazıyarak temizleme veya ortadan kaldırma.


erective : a. Kaldırıcı, dikleştirici.


fragment : n. Kırılmış parça, fragman.


hydrokinesitherapy : n. sulatı idmanı ile aypılan tedavi.


incisive : a. 1. Keser, kesici, keskin, incisivus; 2. Kesici dişlere ait.


kinase : n. biochem. Bir zimojen maddeyi aktif enzim haline getiren madde, kinaz.


mixture : n. Bir maddenin diğer bir madde ile karışımından meydana gelen terkip, karışım, mikstür.


myotasis : n. Kas uzaması, miyotaz.


neuroepitelial : a. 1. Dış uyarıları alan hücrelerle ilgili, nöroepitelyum'a ait; 2. Uyarıları alan hücrelerden yapılı, bu nitelikte hücrelerden oluşmuş.


nyctohemeral : a. Gece ve gündüze ait.


pericolic : a. Kalın barsak çevresined bulunan, kolonu saran.


reflex : n. Bir tenbihe karış irade dışı verilen cevap, refleks.