Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ham nedir?

ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


conglutinant : a. Yapıştırıcı, kaynaştırıcı, özellikle yara kenarlarının bitişmesini hızlandırıcı.


conic : a. Mahruti, konik, conicus.


dioxide : n. biochem. Dioksit.


endophthalmitis : n. Gözün iç dokularının iltihabı, endoftalmit


fig : n. İncir, ficus carica (Müshil ve hazmettiricidir).


florid : n. Kızartı, koyu kırmızı renk.


gastroxynsis : n. Mide bezleri tarafından aşırı hidroklorik asit salgılanması.


granulocytopoiesis : n. Granülositlerin meydana gelmesi (oluşumu).


heteroplastic : a. 1. Heteroplazi ile ilgili; 2. Heteroplazi gösteren.


hyaloid : a. 1. Camsı, saydam, hialoid; 2. Cama ait.


icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).


lymphopathy : n. Lenfatik organlar hastalığı, lenf sistemi hastalığı, lymphomathia.


mandelic acid : n. Kalsiyum veya magnezyumt uzu halinde kullanılan bir idrar yolu antiseptiği.


myoplasm : n. Kas hücresinin bağ dokusundan ibaret sarkoplazması içinde dağılı kasılabilme niteliği taşıyan fibrillerden oluşan kısmı, miyoplazma.


olivary : a. Zeytin şeklinde, zeytinsi, olivaya ait, olivarius.


paronychia : n. Dolama, panaris, paronikya.n. Yalnız ağızdan kullanılabilen bir antibiotik.


phosphocreatinase : n. Fosfokreatin'i kretain ve fosforik asit'e parçalayan enzim, fosfokreatinaz.


psellism : n. Kekemelik.


pyogenesis : n. 1. Cerahat meydana gelme ameliyesi, piyojenez; 2. See: pyosis.