Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

ham nedir?

ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clubfoot : n. Yumru ayak.


decrement : n. Eksilme, azalma, özellikle ateşle seyreden hastalıkta ateşin düştüğü veya belirtilerin gerilediği devre.


disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


erythrodextrin : n. biochem. İyodinle kırmızı boynan dekstrin.


fibromyoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miyom, fibromiyom.


helcoid : a. Yara gibi.


hypotensive : a. n. Düşük tansiyonlu (şahıs), tansiyonu anormal derecede düşük olan (şahıs).


lampophonia : n. Ses berraklığı, lamprofoni.


lipopenia : n. Kanda yağ noksanlığı, lipopeni.


meibomianitis : n. Göz kapaklarındaki Meibom bezlerinin iltihabı.


oncogenic : n. a) Tümör meydana getirebilme özelliğinde olan. b) Tümörün meydana gelişi.


pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.


parasitology : n. Parazitlerin bilimsel incelenmesi, parazitbilim, parazitoloji.


phonomassage : n. Orta kulağın masajı.


reasonable : a. Belli bir sebebe dayanan, akla yatkın, makul.


sarcolemma : n. Çizgili kas lifini kuşatan boru şeklinde zar, sarkolem.


seborrheic : a. 1. Sebore ile ilgili; 2. Sebore gösteren, sebore ile belirgin;3. Sebore'ye benzeyen,sebore'yi andıran.


sophisticate : v. Bir madde içine, saflığını bozulmak üzere diğer bir madde ilave etmek, başka madde karıştırmak.


sternocleidomastoid muscle : n. Sternum ve klavikula ile temporal kemikleri processus mastoideus arasında yer alan boyun adalesi.


supraspinal : a. Diken (spina) üstü, diken üstünde bulunan, supraspinalis (supraspinatus).