Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

ham nedir?

ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastolysis : n. Gelişme devresindeki embriyonik hücre kitlesinin çözülüp erimesi, eriyip yok olması.


blind spot : n. Optik sinirlerin retinadan çıktığı nokta, kör nokta.


contractile : a. Kısalma yeteneğine sebep olan, özellikle uyarıldığı zaman adale dokusunun başta gelen özelliği.


diplococcus : n. (pl. diplococci). See: Bacteria.


draw : v. 1.Çekmek, çekerek sıvıyı boşaltmak; 2. Diş çekmek, dişi çekip çıkarmak.


embryography : n. Embriyon tavsifi.


tenontothecitis : n. Kiriş kılıfının iltihabı.


hypothermia : n. Anormal derecede hararet düşüklüğü,


ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.


immunosensitivity : n. Bağışıklık ile ilgili hastalıklarda ortaya çıkan durum.


hypnagogue : n. 1. Uyku getirici, uyutucu; 2. Uyutucu faktör.


ischiocavernous : a. İschium ve corpora cavernosa ile ilgili.


kaolinosis : n. Solunumla devamlı olarak alınan kaolin tozlarının akciğerlerde toplanması.


lymphogenesis : n. Lenf'in oluşması.


lymphogranuloma : n. Hodgkin hastalığı, lenfogranülomatoz, lenfogranülom (See under: disease).


neoplasm : n. 1. Yeni tümör; 2. Yeni oluşan doku kitlesi, neoplazma.


nictititation : n. Göz kırpma.


obturation : n. 1. Tıkama; 2. Tıkanma.


ovulum : n. (pl. ovula). See: ovule.


pasta : n. See: Paste.