Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ham nedir?

ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cobalt : n. biochem. Co sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 58.94 olan kimyasal element, kobalt.


colliquative : a. Bol, aşırı derecede olan, çok miktarda.


dispersity : n. Bir maddenin taneciklerine ayrılma yeteneği, çözülme yeteneği.


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


electrocoagulation : n. yüksek frekanslı ceryanla dokuların bazı kısımlarının pıhtılaştırılması.


erythr (6) : pref. Kırmızı, al.


evacuate : v. Vücuttan çıkarmak, boşaltmak.


mia tooth : Köpek dişi


hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.


isotoxin : n. Hayvan kanında bulunan aynı tür hayvanlar için toksik etkiye sahip madde,izotoksin.


ketolysis : n. Keton cisimciklerinin parçalanıp erimesi, ketoliz.


larviphagic : a. Larva yiyen, larva yiyerek beslenen.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


multiple : a. Müteaddit, muhtelif (vücutta birden fazla yerde olan), mültipl.


perilymph : n. Perilenf(a), dışlenf (labryinthus membranaceus) dışındaki sıvı.


phosphorism : n. Fosforla zehirlenme.


plasmin : n. Bir fibrinolizin, plazmin.


pyo : pref. Cerahat, irin.


reciprocation : n. İki şey arasındaki, birbirinin görevini tamamlar şekilde karşılıklı etki veya ilişki.


soda : n. biochem. Soda, korbonat dö sodyum, hidroksit dö sodyum.