Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

halucinogens nedir?

halucinogens : n. pl. Mescaline, L.S.D gibi hallusinasyon meydana getiren kimyasal maddeler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


macrencephalia : n. Beyin büyümesi.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


necrectomy : n. Gangrenli (ölü) dokunun ameliyatla çıkarılması.


nephrectomy : n. Böbreğin ameliyatla çıkarılması, nefrektomi.


noxious : a. 1. Zararlı, sıhhati bozan; 2. Tehlikeli, öldürücü, habis, noxius.


oblongata : a. Boyu eninden fazla olan.


omentitis : n. Omentum iltihabı, omentit.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


pachylosis : n. Cildinkalınlaşma, kuruma ve soyulma hastalığı, pakiloz.


patency : n. Açıklık, kanal veya deliğin, serbest geçişe açık olması hali.


periglandular : a. Salgı bezi çevresinde, salgı bezini çevreleyen.


plasmexhidrosis : n. Plazmanın kan damarlarından dışarı sızması.


proctodynia : n. Rektum ağrısı.


prosopodynia : n. Yüzde hissedilen ağrı, yüz ağrısı.


psycheclampsia : n. Had mani nöbeti.


sarcocarcinoma : n. See: Carcinosarcoma.


schistocytosis : n. Kanda sistositlerin çoğalması.


sphingosine : n. Sfingolipidlern yapısında bulunan ve onların parçalanması ile serbest hale geçen bir madde, sfingozin.


spit : n. & v. 1. Tükürük, salya; 2. Tükürmek.