Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

halucinogens nedir?

halucinogens : n. pl. Mescaline, L.S.D gibi hallusinasyon meydana getiren kimyasal maddeler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colitoxin : n. biochem. Escherichia coli'den çıkarılan bir toksin, kolitoksin.


dorsoventrad : a. Arkadan öne uzanan, arkadan öne yönelik.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


geophagia : n. See: geophagism.


hemoposia : n. Kan içme.


intrahepatic : a. Karaciğer içinde.


irregularity : n. Düzensiz çalışma hali, ritim bozukluğu, düzensizlik.


laminotomy : n. Omur laminasının enine kesilmesi, laminotomi.


lithureteria : n. Ureter'de taş bulunması taş sebebiyle meydana gelen ureter hastalığı.


mesially : adv. Orta çizgiye doğru.


nephrolith : n. Böbrek taşı, nefrolit.


nod : pref. Yumru, düğüm anlamına önek.


ophthalmocele : n. See: Exophthalmos.


osteotome : n. Kemik kesmeğe mahsus cerrah bıçağı, osteotom.


pedomorphism : n. Kahil (yetişkin) de çocuk vasıflarının baki kalması, pedomorfizm.


perspire : v. Terlemek.


perversion : n. Sapınç, sapkınlık, sapıklık, normal yönden şaşma.


phrenalgia : n. 1. Diyafram ağrısı; 2. See: Melancholia.


pseudomelanosis : n. Öldükten sonra dokuların pigmantasoyun.