Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

halucinogens nedir?

halucinogens : n. pl. Mescaline, L.S.D gibi hallusinasyon meydana getiren kimyasal maddeler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloody : a. 1. Kanlı; 2. Kanamakta; 3. Kana ait, kan gibi.


cordectom : n. Kordon'un ameliyatla çıkarılması.


galvanization : n. Galvanik cereyanla tedavi.


hypobranchial : a. Solunum organlarının altında bulunan, solunum organının alt veya iç kısmı.


myelitic : a. 1. Omurilik iltihabı ile ilgili, 2. Kemik iliği iltihabı ile ilgili.


odonterism : n. Dişlerin çıtırdaması, odonterizm.


palpebrate : a.&v. 1. Göz kapaklarına sahip, göz kapaklı (hayvan); 2.Göz kırpmak.


pneumopericardium : n. Perikard içinde hava veya gaz bulunması, pnömoperikard.


poikil : pref. Değişik, düzensiz, dengesiz anlamına önek.


pseudoganglion : n. sinir üzerinde kalınlaşma gösteren kısım oluşturduğu, ganglion'a benzer kabartı, yalancı ganglion.


psychotic : a. 1. Psikoz'la ilgili, psikoz'a bağlı; 2. Psikoz gösteren, psikoz'la belirgin.


re-education : n. Kişinin azalan herhangi bir yeteneğini veya fiziksel gücünü düzeltme amacıyla egzersiz uygulama, herhangi bir hastalığın etkilediği kas veya organlara, eski canlılığını kazandırmak üzere egzersiz yaptıma.


revaccination : n. Aynı aşıyı ikinci defa yapma, aşı tekrarı.


rifampicin : n. Antibiotik, ilaçlara dirençli tüberkülozun tedavisi için kullanılır.


saffron : n. Kendisinden koyu sarı bir boya maddesi elde edilen "Crocus sativus" adlı bitkinin kurutulmuş tohumları ,safran.


subconscious : a. Bilinci yarı açık olan.


subtarsal : a. Tarsusaltı, tarsus altında bulunan.


suffocative : a. Boğucu.


sulfanemia. : n. Sülfonamid kullanılışından doğan anemi.


sulfuretted : a. biochem. Kükürtlü.