Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

halucinogens nedir?

halucinogens : n. pl. Mescaline, L.S.D gibi hallusinasyon meydana getiren kimyasal maddeler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbinol : n. biochem. See: Methanol.


dacryocystitis : n. Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.


ejective : a. Gördüğü şeylerde kendi haletiruhiyesini tasavvur eden.


gauss : n. Elektromanyetik ölçü birimi, gavs.


geniculum : n. (pl. geniculi). Diz, dizcik


tenonto : pref. Kiriş, tendon, tendo.


hemiachromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


homodont : a. Dişleri şekil bakımından birbirinin aynı olan.


hysterogenous : a. See: hysterogenic.


impulsive : a. Harekete yöneltici, itici, zorlayıcı.


isoserotherapy : n. Aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum ile hastalığn tedavisi, izoserum'la tedavi.


macrobiota : n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


malachite : n.biochem. Bileşiminde bakır madeni bulunan vesomaki gibi güzel cila kabul eden koyu ve açık damarlı yeşil bir taş [CuCo3Cu(OH)2].


neuramebimeter : n. Uyarılan sinirde uyarı ile cevap arasında geçen süreyi ölçen alet.


neuroretinitis : n. Görme siniri ve retinanın iltihabı.


omentum : n. (pl. omenta). Karındaki barsakları örten zar, epiplon, omentum.


omphalotribe : n. Göbek kordonunu ezme aleti.


osmogen : n. Enzim yapan madde, ozmojen.


paristhmion : n. Bademcik, tonsilla.


parkinsonism : n. Ellerin titremesi, yüzün anlamını kaybetmesiyle müterafık sinir hasatlığı, paralysis agitans.