Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

halucinogens nedir?

halucinogens : n. pl. Mescaline, L.S.D gibi hallusinasyon meydana getiren kimyasal maddeler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


communicans : a.Birleştirici.


crystallitis : n. Göz merceğinin iltihabı.


daphnin : n. biochem. defne kabuğundan elde edilen acı bir glikozid, dafnin (C15H16O9H25).


electrophoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle, pozitif veya negatif kutba doğru hareketi, elektroforez.


endogamy : n. 1. Aynı kabileveya sülale içinden evlenme adeti; 2. Aynı hücreden meydana elen gametlerin birbiriyle birleşmesi, bu tarz birleşme ile üreme.


flaccid : a. Tonüsünü kaybetmiş, gerginliğini kaybederek yumuşamış, gevşek.


lagnosis : n. Erek veya kadında aşırı cinsel arzu.


gynander : n. Jinandrizm gösteren kişi.


homonymous : a. Aynı gruptan, homonim.


hyperosmolarity : n. Bir diğerine oranla daha fazla osmotik basınca sahip olan sıvının, bu özelliğine verilen ad.


hypnosis : n. Uyku hastalığı, hinoz.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


isosexual : a. 1. Aynı cinsten; 2. Aynı cinse mensup olan.


lata : n. Geniş.


megalophthalmus : n. Gözlerin normale oranla büyük oluşu.


metoclopramide : n. Mide sedatifi, ağız yoluyla veya zerk şeklinde verilebilen bir antiemetik madde.


occipito-anterior : n. Fetus başının arka kısmı, anne pelvisinin ön yarısını işgal ettiği zaman kullanılan bir deyim.


osteophthisis : n. Kemik zafiyeti, kemik harabiyeti, osteofitiz.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.