Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

halothane nedir?

halothane : n. İnhalasyon anesteziği olarak kullanılan berrak, renksiz bir sıvı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilage : n. Kıkırdak, cartilago.


catabasis : n. Hastalığın hafiflediği dönem, hastalık belirtilreinin gerilediği devre.


effort syndrome : n. Bir çeşit anksiyete nevrozu.


erythrol : n. See: erythritol.


ganglioma : n. Başlangıcını lenfagangliyonundan almış tümör.


gastrology : n. Mide oluşu veya hastalıkları ilmi, gastroloji.


gender : n. Cins, cinsiyet.


goitrogen : n. Guatr meydana getiren maddeler.


hematomycosis : n. Kanda mantar bulunması, hematomikoz.


ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.


leproma : n. Cüzzamlı tümör veya şiş.


leuconychia : n. pl. Tırnaklar üzerinde görülen beyaz lekeler.


maldevelopment : n. Kusurlu gelişim, gelişim anomalisi.


micromyelia : n. Omuriliğin normalden küçük olması, mikromiyeli.


monckeberg's sclerosis : n. Atardamarların, özellikle uzuvlardaki atardamarların orta tabakasında kireçlenmeye yol açansenil dejeneratif değişiklikler.


myatonia : n. Kas atonisi, miyatoni.


osphresiolagnia : n. Bazı kokuların kişide cinsel arzu uyandırması hali.


pallidectomy : n. Globus pallidus'a ait önceden kestirilen bölümün tahrip edilmesi.


paraldehyde : n. biochem. Uyutucu olarak kullanılan renksiz sıvı (C2H12O3).


parareflexia : n. Refleks bozukluğu.