Bugün : 28 Nisan 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

halothane nedir?

halothane : n. İnhalasyon anesteziği olarak kullanılan berrak, renksiz bir sıvı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cranioschisis : n. Kafatasının konjenital çatlaklığı.


cultivation : n. Mikro-organizmaların uygun ortamda üretilmesi.


deflagrate : v. biochem. Barut gibi ateş alan şeyi yakmak.


dispersal : a. Dağılma, ayrılma, çözülme.


distorted : a. Bükülmüş, çarpılmış, çarpık.


dyskeratoma : n. Epitel hücrelerinin kusurlu veya eksik keratinizasyon göstermesiyle belirgin deri tümörü.


electrotaxis : n. Hücre veya organizmanın elektrik akımı etkisiyel akım öynünde gösterdiği refleks hareket (ilerlee, çevrilme vs.).


fibrinogenic : a. Fibrin meydana getiren.


formilase : n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.


uterotonic : a. & n. Uterus tonüsünü arttıran (madde).


hyperporosis : n. Kırığı takiben kırık uçlar arasında kaynaşmayı kolaylaştırmak üzere bol miktarda yeni kemik dokusu (callus) oluşması, hiperporoz.


isotypical : a. Aynı tipte, aynı tipe mensup olan, aynı tipe ait.


lupus : n. Kronik gidişli deri tüberkülozu, lupus.


mepacrine : n. Kininden daha güçlü ve daha iyi tahammül edilebilir nitelikte olan sentetik bir sıtma ilacı.


ovarian : n. Yumurtalığa (ovariuma) ait, ovarialis (ovaricus).


pannus : n. Korneanın zar halini alıp görmeyi zorlaştıran patolojik damarlanması, göz perdesi, gözün dış zarında hasıl olan perde, pannus (trahom).


periungual : a. Tırnak çevresinde, tırnağı çevreleyen.


pharamceutist : n. 1.Eczacılık sanatı, ilaçların hazırlanışı, dozaj şekilleri v.s. hususları konu alan bilim dalı; 2. Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar,tıbbi ilaçlar.


polygraph : n. Nabız kaydeden silindirik cihaz, poligraf.


premonition : n. 1. Herhangi bir şeyin olacağını önceden sezme, ön sezi; 2. Kişinin hastalık nöbetinin geleceğini önceden sezinlemesi; 3. Hastalık nöbetinin geleceğini gösteren sübjektif belirti, hastanın hissettiği öncü belirti.