Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

halothane nedir?

halothane : n. İnhalasyon anesteziği olarak kullanılan berrak, renksiz bir sıvı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


colpohysterectomy : n. Uterus'un vagina yoluyla çıkarılması, vaginal histerektomi.


contagion : n. 1. Sirayet, 2. Bulaşma; 3. Bulaşıcı (sari) hastalık.


co-ordination : n. uyum içinde cerayan eden hareket.


coumarin : n. biochem. tat vermek için kullanılan renksiz, prizmatik billurlar (C9H6O2).


cystocele : n. Mesane fıtığı.


elastin : n. biochem. Elastik dokularda bulunan bir skleroprotein.


elixir : n. biochem. İksir.


giggling : n. kıkır kıkır gülme (Bazı akıl hastalarında görüldüğü gibi).


granulation : n. 1. Dokuların içinde anormal olarak meydana gelmiş olan ufak sertçe kitleler; 2. Yaraların içinde oluşan ve onların iyileşmesini sağlayan ufak, yuvarlak, ete benzer kitleler, granülasyon, taneciklenme, granulatio.


inspiration : n. Nefes alma, enspirasyon.


laryngofisusre : n. Larenks'in orta çizgi üzerinde ameliyatla çılması.


maculopapule : n. 1. Hem makül hem papül nitelikleri gösteren deri lezyonu; 2. Makül üzerinde oluşmuş papül, makülopapül.


microphthalmos : n. Gözlerin narmalden küçük olması, küçük gözlülük.


odontography : n. Dişlerin tarifli, odontografi.


opsigenes : n. Akıl dişlerinin geç çıkması.


ovoplasm : n. Dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nin protoplazması.


pneumoencephalogram : n. Pnömoensefalografi ile elde edilen radyogram, pnömoensefalogram.


polyorrhomenitis : n. Seröz zarların habis iltihabı.


precipitable : a. biochem. Çökeltilebilir.