Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

halothane nedir?

halothane : n. İnhalasyon anesteziği olarak kullanılan berrak, renksiz bir sıvı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

endocardium : n. Kalp içzarı, kalp boşluklarını örten derin tabaka, endokard(iyum).


enteroviruses : n. Sindirim kanalı aracılığı ile vücuda giren bazı viruslara verilen ad.


exanthema : n. (pl. exanthemata) Enfeksiyon hastalıklarında görülen deri üzerindeki kızartı veya lekeler ve kabarıklar, egzantem.


fibroid : a. Lif gibi, lifi, lifsel, fibroid.


filament : n. Lif.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


ganglionectomy : n. Gangliyonu kesip çıkarma ameliyatı.


gastrorrhegia : n. Mide kanaması, gastroralji


glycorrhea : n. Vücuttan şeker ifraz etme.


marantology : n. Kronik hastalık gösteren ileri derecede yaşlı kimselerin bakım ve tedavilerini konu alan tıp dalı, marantoloji.


nucleolar : a. Çekirdekcik (nucleolus)'le ilgili.


osteanabrosis : n. Kemik atrofisi.


pediculus : n. Bit.


pharyngoplasty : n. Yutak plastik ameliaytı, farengoplasti.


pneumonectasis : n. Akciğer anfizemi, pnömonektazi.


preformation : n. Döllenmiş ovum'da canlının başalngıçtan itibaren, türe hastam oluşmuş en küçük şeklinin bulunduğunu ve gebelki boyunca biçim değiştirmeksizin sadece gelişim gösterdiğini kabul eden eski tıp görüşü, preformasoyn teorisi.


rhinomycosis : n. Burnun mantarlı enfeksiyonu.


sapid : a. Lezzetli, çeşnili, leziz.


somethesia : n. Duyarlılık.


spondylomalacia : n. Omur veya omurların yumuşaması, spondilomalasi.