Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

halorthritis nedir?

halorthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, genel eklem iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clubfoot : n. Yumru ayak.


coccus : n. (pl. cocci). Küresel bir bakteri, koküs.


depilation : n. Kıl dökme (düşürme).


enteromegaly : n. Barsağın anormal şekilde genişlemesi.


functional : a. 1. Vücut organının görev ve hareketlerine ait; 2. Normal vazifesini gören.


heredoimmunity : n. Kalıtım yoluyla anne veya babadan çocuğa geçen bağışıklık, kalıtsal bağışıklık.


hemocyanin : n. biochem. Demir yerine bakır ihtiva eden ve yengeçlerde bulunan yeşil kan pigmenti.


intoxication : n. 1. Toksik maddenin vücutta meydana getirdiği patolojik durum, zehirlenem; 2. Aşırı alkol alımının sebep olduğu bazı zihni ve psişik bozukluklar, istemli kaslar arasındaki düzenli çalışmanınbozulması ile belirgin geçici durum, akut alkol zehrilenmesi.


isophoria : n. İki gözün görm eeksenlerinin mutabakatı, izofori.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


leukoblastosis : n. Gelişmemiş lökositlerin çoğalması.


olive : n. 1. Zeytin; 2. Zeytin şeklinde (zeytinsi) oluşumlar, oliva.


ophthalmodesmitis : n. Göz kirişlerinin iltihabı.


pancytopenia : n. Kanda her çeşit hücrenin azalması, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısının normalin altına düşmesi, pansitopeni.


peri : perf. Etrafında, çevresinde, yakınında, dışında, peri.


pericardial : a. Perikardla ilgili.


pheochromocytoma : n. Böbrek üstü bezinin medulla kısmındaki kromafin hücrelerden ileri gelen tümör.


spiro : pref. Nefes.


spironolactone : n. Ödem meydana gelmesine sebep olan karışık mekanizmalar üzerinde etki göstererk, böbreklerden su ve sodyum atılmasını sağlar.


stasis : n. Staz: 1. Birikme, bir engel yüzünden kanın damarlarda dolaşmasının güçleşmesi; 2.Bedende herhangi bir sıvının durdurulması, herhangi bir sıvının durdurulması.