Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

halorthritis nedir?

halorthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, genel eklem iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchography : n. Nefes yollarına kontrast bir madde sevkedildikten sonra röntgenle bu yolların muayenesi, bronkografi, bronş radyografisi.


butyl : n. biochem. Bir karbonhidrat radikali. (C4H9).


chlorothymol : n. biochem. Mantar menşeli cilt hastalıklarında kullanılan billüri toz, klorotimol (C10H13CIO).


colauxe : n. Kolon genişlemesi (dilatasyonu).


cytometer : n. Hücrelerin, özellikle kan hücrelerinin sayılmasında kullanılan alet, sitometre.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


encephalameia : n. Beyine kan hücumu, beyin konjesyonu.


esophagism : n. Yemek borusunun spazmı, yemek borusu duvarındaik kasların kasılmasına bağlı olarak organ lümeninin daralması.


exteriorization : n. Dışarıya açılma.


glomerular : a. Yumağa ait.


inter- : pref. Ara, arasında.


physiognosis : n. Yüzdeki ifade ve görünümden hasatlığı teşhis etme.


hemocuprein : n. biochem. Eritrositlerde bulunan bakır ve hem ihtiva eden madde.


neuro : pref. Sinirlere ait, nevro (nöro).


orgasm : n. Cinsel temasta şiddetli heyecan, orgazm.


paraganglion : n. (pl. paraganglia). Sempatik sinir sistemi gangliyonlarının civarında bulunan kromafin hücrelerden oluşmuş düğümcük.


penetration : n. 1. Nüfuz etme, 2. Bir yaranın komşusu bulunan organa yavaş yavaş nüfuz etmesi, penetrasyon; 3. Göz merceğinin mesafe değişimlerine kendini ayarlama kudreti, değişik mesafelerdeki cisimlere uyum gösterme yetenği; 4. Zeka, keskinliği, idrak gücü.


polymorph : n. Çok ş ekilli veya değişik safhalı organizma veya böyle bir organizmanın şekillerinden biri, polimorf.


polyorchis : n. İkiden fazla testisi olan.