Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

halorthritis nedir?

halorthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, genel eklem iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dyspnoeic : a. Dispne'ye ait.


encephalomalacia : n. Beyin yumuşaması.


ephedrine : n. biochem. Sempatomimetik bir bileşim olup, önce ephedra'dan elde edilmiştir (C10H15NO).


facioplasty : n. Yüzün plastik ameliyatı, fasyoplasti


forensic medicine : n. Aynı zamanda "legal medicnie" adını da alır, hukuk sorunlarına tıp kurallarının uygulanması anlamına gelir.


subendocardial : a. Endokardaltı, endokard altında ublunan.


hemorrhodal : a. 1. Basur veya basurlarla ilgili; 2.Basur gösteren, basur memeleriyle kaplı; 3. Basura benzeyen, basur niteliğinde.


hyperchlorhydria : n. Mide suyunda hidroklorik asit fazlalığı.


hypochylia : n. Mide suyunun salgı noksanlığı, hipokili.


ichthyoid : a. Balıksı, balığa benzer.


iritic : a. İris'le ilgili.


isotonic : a. biochem.Eşit ozmotik basınçta olan.


macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.


meningosis : n. Zar vasıtasiyle kemiklerin birbirine temas etmesi, meningoz.


metachronic : a. 1. Farklı zamanlarda aynı safhalardan geçme; 2. Ayrı zamanlarda meydana gelen.


odontonosolgy : n. Diş hastalıklarından bahseden tıp dalı, odontonozoloji.


phacoscopy : n. Uyum esnasında göz merceğinde meydana gelen değişimlerin fakoskop aracılığıyla izlenmesi.


phosphorism : n. Fosforla zehirlenme.


polymerization : n. Polimer halinde birleştirme veya birleşme, polimerizasyon.


postoblongata : n. Soğanilik ardı.