Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

haloperidol nedir?

haloperidol : n. Özellikle akut manilerde kullanılan bir trankilizan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophore : n. Tomurcuk zarfı, blastofor.


butesin : n. biochem. Lokal anestetik bir madde olup, toz, merhem ve fitil şeklinde kullanılabilir.


cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


diplogenesis : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tek yerine çift oluşması; 2. Birbirine yapışık ikiz fetüs oluşması.


emmenic : a. Menstruasyona ait.


ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.


teratoid : a. Ucube şeklinde.


hammer : n. See: Malleus.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


intrapyretic : a. Ateşli devrede, hastalığın ateşli devresi esnasında.


malformation : n. Kusurlu oluşum, sakatlık, oluşum anomalisi.


microphyte : n. Mikroskopik bitki.


nonsexual : a. See: Aseual.


olecranarthropathy : n. Dirsek eklemi hastalığı.


oligodontia : n. Az dişlilik.


orthodontist : n. Ortodonsi uzmanı.


overcorrection : n. Görme bozukluğunu düzeltmek için haddinden fazla kuvvetli mercek kullanma.


pruritus : n. Deri hastalıklarıda veya tamamen asabi sebeplerl meydana gelen kaşıntı.


pustulosis : n. Püstüllü cilt hastalıı.