Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

haloperidol nedir?

haloperidol : n. Özellikle akut manilerde kullanılan bir trankilizan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachydactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal kısalığı.


ciresctomy : n. Ven'in genişleme gösteren kısmının ameliyatla çıkarılması, varis'in çıkarılması.


cumulation : n. Birikme, yığılma, toplanma devamlı alınan herhangi bir ilaç veya maddenin dokularda birikim göstermesi.


dracontiasis : n. İnsanlara içme suyu ile bulaşan Dracunculus mediensis'in meydana getirdiği hastalık.


endodascope : n. Endodiyaskopi'de vücut boşluğuna yerleştirilen röntgen tüpü.


gelatinoid : a. Jelatin'e benzeyen, jelatin gibi.


hiatal : a. 1. Hiatus'la ilgili; 2. Hiatus'u tutan, hiatus'ta yerleşen.


hyperadrenalism : n. Böbreküstü bezlerinin aşırı faaliyeti.


irradiating : a. Yayılan, belli bir noktadan etrafa yayılan (ağrı v.s.).


maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.


map : n. Grafik, şema, harita.


metrorrhea : n. Anormal uterus ifrazı.


neurogenic : a. Sinir dokusu oluşturan veya sinir enerjisi meydana getiren, nevrojen (nörojen)


nonconductor : n. Isı veya elektrik veya sesi iyi nakletmeyen madde, iletken olmayan.


onyxitis : n. See: Onychitis.


opiomaniac : n. Afyonkeş.


oppression : n. Sıkıntı, opresyon.


organizer : n. Embriyonda gelişimi idare eden merkez.


ostempyesis : n. Kemik içinin cerahatlanması.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.