Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

haloperidol nedir?

haloperidol : n. Özellikle akut manilerde kullanılan bir trankilizan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celozoic : a. Vücudun herhangi bir boşluğunda yerleşen, özellikle barsaklarda yerleşen (parazitler hakkında).


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


dejectory : a. Müshil.


doraphobia : n. Hayvanların derisine dokunmaktan aşırı tiksinme, hayvan kılı veya tüyüne değmekten aşırı ürkme.


drowsy : a. Uyuşuk, zihni uyuşmuş,uyku basmış,sersemlemiş.


esthesioscopy : n.n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


fascioplasty : n. Fasyanın plastik tamiri, fasyoplasti.


fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


glucose : n. biochem. Şeker, glükoz (C6H12O6).


granulomere : n. Trombosit'in boyandığı zaman kırmızı tanecikler gösteren orta kısmı (Bu taneciklerin sun'i olarak oluştuğu kabul edilmektedir).


hemospermia : n. See: Hematospermia.


histaminia : n. Vücutta histamin artışının sebep olduğu şok hali.


hormonogenesis : n. Herhangi bir hormonun oluşması.


injected : a. Şişmiş, şişkin.


inspire : v. Havayı akciğerlere çekmek,soluk almak.


lymphocyte : n. Lökositlerin bir cinsi, lenfosit (Lenfositler koyu boyanan bir çekirdeğe ahip olup sitoplazmalarda granül ihtiva etmezler. Lenf dokusundan oluşan organlar ve lenf düğümlerinde bol miktarda bulunurlar. Sayıları kanın milimetreküpünde takriben 2000 kadardır ve dolaşımdaki lökositlerin %20'sini teşkil ederler).


metritis : n. Uterus iltihabı, metrit.


monocellular : a. Tek hücreli, tek gözeli.


orrhoreaction : n. Serum reaksiyonu.