Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

haloid nedir?

haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromaffin : n. biochem. Krom tuzların ile iyice boyanan, kromafin.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


constrictor : n. 1. Sıkıcı kas; 2. Büzücü.


crisis : n. 1. Hastalığın dönüm noktası, hastanın iyileşeceği eya öleceğinin belli olduğu an, kriz (Düzelmeyi göstermek üzere yüksek ateşin aniden düşmesi, öleceğini göstermek üzere hastanın birdenbire koma'ya girmesi gibi); 2. Aniden gelişen şiddetli belirtilerle karakterize nöbet, hastalık nöbeti.


end (o) : pref. içinde içine.


filiform : a. İplik ş eklinde, ipliksi, ipbiçim, filiformis.


hypolipemia : n. Kanda yağ miktarının ileri derecede azalışı.


idioplasm : n. Plazmanın organizmanın niteliğini tayin eden kısmı, idyoplazma.


menostaxis : n. Menstruasyon (aybaşı) müddetinin uzaması.


microsplenia : n. Dalak küçüklüğü, mikrospleni.


pachydermia : n. Deri kalınlaşma hastalığı, cilt hipertorfisi, pakidermi.


peptonization : n. Proteinlerin pepsin etkisiyle pepton'lar haline dönüşmesi, peptonizasyon.


peristole : n. 1. İçinde boşluk bulunan bir organın tam kontraksiyonu, peristol; 2. See: Peristalsis.


phanerosis : n. Görünür hale girme.


pilous : n. Kıl veya tüylerle örtülü, kıllı, tüyül.


piniorm : a. Kozalak şeklinde, kozalaksı.


postglenoid : a. Glenoid çukur'un arkasında.


protozoal : a. 1. Protozoa kolu mikro-organizmalarla ilgili, 2. Protozoa kolu mikro-organizmaların sebep olduğu.


pyloroplasty : n. Pilor ameliyatı.


salicylize : v. Herhangi bir madeni nyapısına salisilik asit ilave etmek, herhangi bir maddeyi salisilk asit'in etkisine maruz bırakmak.