Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

haloid nedir?

haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


bursalogy : n. Burslar bilgisi, bursbilim.


cecofixation : n. Çekum'un ameliyatla karın duvarına tesbiti.


hematopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hematopatoloji.


hygienic : a. Sıhhi.


indium : n. biochem.In sembolü ile bilinen, atom no: 49 ve atom ağırlığı: 114.82 olan kimyasal element, indiyum.


karyozoic : a. Hücre nüvelerinde bulunan ve yaşayan (protozoidler gibi).


lochiopyra : n. Doğum humması.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


necator : n. Bir çeşit kancalı kurt.


oncogenesis : n. Tümör oluşumu, onkojenez.


overbite : n. Üst çene dişlerinin altçene dişlerinden önde oluşu.


palpitation : n. Kalb çarpıntısı, palpitasyon.


parasitaemia : n. Kanda parazit bulunamsı.


periangiitis : n. Kan veya lenf damarı çevresindeki dokuların iltihabı.


precranial : a. Kafatası (cranium)'nın ön kısmında.


primates : n. Omurgalı memelilerin insan, maymun ve benzeri bazı canlıları içine alan üst takımı.


rachianestesia : n. Canalis spinalis içine anestezik madde zerki ile hissi iptal etme.


splenopancreatic : a. Dalak ve pankreasa ait.


sudanophill : a. Sudan boyası ile kolayca boyanabilen.