Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

halogen nedir?

halogen : n. biochem. Peryodik sistemin 7.ci grubunda bulunan madensi elementler, klor, brom, iyod, fluor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharostat : n. Gözküresi üzerinde yapılacak ameliyatlarda gözkapaklarını açık tutmaya yarayan alet.


climacteric : a.climacterium'a ait.


depurate : v. Temizlemek, saf hale getirmek.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


episiorrhaphy : n. Vulvanın dikilmesi.


ethnology : n. Irkların kökenli ilk yayılmaları ve münasebetleri ile özelliklerinden bahseden bilim, budun bilim, etnoloji.


physiologic(al) : a. Fizyolojiye veya vücut fonksiyonlarına ait, fizyolojik.


subintestinal : a. Kısmen barsaklara ait.


hematoma : n. Damarlardan çıkan kanın yaralanmamış deri altında toplanması, hematom.


hypopnea : n. Dakikadaki solunum sayısı ve solunum derinliğinin azalması ile belirgin solunum, yavaş solunum.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


lipoidosis : n. Yağ metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle vücut dokularında aşırı miktarda lipidve lipoidlerin toplanışı, lipoidoz.


mesoappendicitis : n. Appendix vermiform is mezenterinin iltihabı.


metathesis : n. Hastalık yapıcı sebebin sun'i olarak nakli.


migratory : a. Bir yerden diğer yere geçen, yer değiştirici, gezgin.


muciform : a. Mukozaya benzer.


neurocardiac : a. 1. Kalbte dağılan sinirlerle ilgili, kalb pisinrelriyle ilgili; 2. Kalp nevrozu ile ilgili; 3. Sinir sistemi ve kalb ile ilgili.


oncotomy : n. Tümör veya apseyi yarma ameliyesi, onkotomi.


ossiculum : n. (pl. ossicula). See: ossicle.