Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

halogen nedir?

halogen : n. biochem. Peryodik sistemin 7.ci grubunda bulunan madensi elementler, klor, brom, iyod, fluor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemosis, : n. Bulber konjunktivada görülen şişlik veya ödem.


cincophen : n.biochem. Damla (gut) hastalığı ve romatizmada kullanılan küçük, beyaz billurlar (C16H11NO2).


colporrhea : n. Vagina'dan gelen akıntı, vaginal akıntı.


cricoidectomy : n. Larenks'te krikoid kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


exsanguine : a. Kansız.


florid : n. Kızartı, koyu kırmızı renk.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


hysterolity : n. Uterus taşı.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


marriageableness : n. Cinsel gelişimini tamamlayıp evlenecek yaşa erişmiş olma, evlilik çağında bulunma, yetişkinlik.


meloncus : n. Yanaktan gelişmiş tümör, yanak tümörü.


oblivious : a. 1. Unutkan; 2. Unutkanlık yapıcı, unutkanlığa sebep olucu.


ochronotic : a. 1. Okronozis'le ilgili; 2. Okronozis gösteren, okronozis ile belirgin.


orchioplasty : n. Testisin plastik ameliyatı.


osteoblastoma : n. Osteoblastlardan kaynaklanan kemik tümörü.


osteomalacia : n. Kemikleri yumuşatan bir hastalık, osteomalasi.


psoas : n. Belin iki kasından biri, psoas (kası) (psoas genetif olduğu halde nominatif olarak kullanılır).


purgative : a. & n. Müshil, amel verici (ilaç), pürgatif


rheumatalgia : n. Romatizmal ağrı, romatizma ağrısı,