Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

halogen nedir?

halogen : n. biochem. Peryodik sistemin 7.ci grubunda bulunan madensi elementler, klor, brom, iyod, fluor.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

comma : n. Virgül


cortisone : n. biochem. Böbreküstü bezinden çıkan glükokortikosteroid hormon, kortizon.


dogmatist : n. 1. Araştırmadan ziyade itiraz edilmeksizin kabul edilen katı prensiplere dayalı eski tıp öğretilerinden biri (Hipokrat'tan sonra kurulan tıp ekollerinden biridir).


fungemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantarların bulunuşu.


gingivectomy : n. Dişetinin ameliyatla çıkarılması.


hepatomegaly : n. Karaciğer büyümesi, hepatomegali.


vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.


harelip : n. Tavşan dudağı, üstdudakta bulunan bir veya iki taraflı konjenital yarıklar.


hypodermoclysis : n. Derialtı dokularına sıvı zerkedilmesi.


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


ischiohebotomy : n. See: ischiopubiotomy.


issue : n. 1. Cerahatin dışarı akmasını temin etmek için açılan yara; 2. Zürriyet; 3. Mahreç.


microcolon : n. Kalın barsağın normalden küçük olması.


milk : n. Süt.


obdormition : n. Sinir basıncından dolayı mevzii uyuşukluk.


occlusocervical : a. Oklüzyon yüzeyi ve diş boynuna ait.


oncotomy : n. Tümör veya apseyi yarma ameliyesi, onkotomi.


pharmacopoeia : n. 1. İlaçların bilemişini ve hazırlanma usullerini bildiren kitap; 2. Eczanede bulunan ilaçların bütünü.


proamnion : n. Embriyonun yan ve ön kısımlarındaki area embryonalis'in uzun süre mezodermle örtülmeden kalan kısmı.


ptomaine : n. biochem. Çürümüş hayvani ve nebati maddelerden çıkarılan zehirli veya zehirsiz kalevi maddelerdenbiri.