Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

halo nedir?

halo : n. Hale, nur dairesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachydactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal kısalığı.


buccogingival : a. Yanak ve dişeti ile ilgili.


cerebroma : n. Beyin dokusuna benzer kıvam gösteren kötü huylu tümör, yumuşak kanser.


dysosmia : n. Fena koku alma.


fibrocyst : n. Kistik dejenerasyong österen fibroma.


galeanthropy : n. Kendisinin kedi olduğuna inanma.


galenic : a. See: Galenic.


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


subnasal : a. Kısmen buruna ait.


intradermal : a. Deri içinde.


miscarriage : n.Gebeliğin düşükle sonlanması, düşük yapma, çocuk düşürme.


narcomania : n. Uyuşturucu madde iptilası, narkomani.


obligate : v. 1. Belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. İsteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli.


odontiatria : n. Dişçilik, diş hekimliği (See: Dentistry).


pathoglycemia : n. Hastalık sebebiyle kanda şeker bulunması, patoglisemi.


paralyser : n. 1.Felç meydana getirici herhnagi bir madde; 2. Kimyasal maddenin etkisini veya kimyasal reaksiyonu önleyici herhangi bir madde.


procaine : n. biochem. Lokal anestetik olup, chloroethyldiethylamin ile sodium p-aminobenzoate'in birleşmesinden meydana gelir.


prodrome : n. İlk araz bir hastalığın ilk belirtisi, prodrom.


rupophobia : n. Pis şeylerden aşırı tiksinme, pislikten aşırı derecede iğrenme.


rutin : n. biochem. Damar duvarının geçirgenliğini azaltan bir maded (27H30O163H2O).