Bugün : 25 Haziran 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

halo nedir?

halo : n. Hale, nur dairesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cauda : n. (pl. caudae). Kuyruk, bir organın kuyruksu parçası.


centinormal : n. Bir maddenin % 1 (0.01)'liği 0.01 oranındaki normal eriyiği.


dichloralphenazone : n. Kloral hidrata oranla mideyi daha fazla tahriş edebilir, kloral grubuna dahil bir hipnotik.


entodermal : a. 1. Entoderm ile ilgili; 2. Entoderm'den gelişen.


flask : n. Şişe, balon.


flora : n. Belli bir vücut kısmında bulunan mikroplar.


fungal : a. 1. Mantarla ilgili; 2. Mantarın sebep olduğu; 3. Mantara benzeyen.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


histotome : n.Mikrotomide kullanılan kesme aleti, histotom.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


iodoventriculography : n. İyotlu radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben beyin karıncıklarının röntgen filminin alınması.


lien : n. Dalak.


lomulizer : n. Plastik bir taşıyıcı içinde bulunan tozların, ağıza alınan bir kısım aracılığıyla dağıtılmasını sağlayan aygıt.


oligogalactia : n. Süt salgısının azalması, sütün az gelmesi, oligogalaksi.


opalgia : n. Yüz nevraljisi, nevraljik yüz ağrısı, opalji.


osteopathic : a. Osteopatiye ait.


panhysterosalpingo-oophorectomy : n. Uterus, boyun, salpenks ve yumurtalıkların ameliyatla çıkarılması.


periosteo-edema : n. Periyost ödemi.


phote : n. Aydınlanma birimi, santimetre kareye 1 lumen ışık düşmesi.


phrenicoexeresis : n. Frenik sinirin kesilmesi.