Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

halo nedir?

halo : n. Hale, nur dairesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrolysis : n. Kıkırdak dokusunun erimesi.


crown : n. 1. Dişin gözle görünen kısmı; 2. Diş kronu veya kapağı.


cytologist : n. Hücre biliminde uzmanlaşmış kimse, sitoloji uzmanı.


emmetropia : n. Gözün görüş yeteneğinin normal halde bulunmas4.


eosinophilous : a. 1. Eozin'le kolayca boyanan; 2. Eozinofili gösteren.


galactidrosis : n. Süte benzer ter salgılanması.


lacquer, lacker : n. biochem. a) Sarı vernik. b) Reçinalı herhangi bir vernik.


hydragogue : n. Kuvvetli müshil.


hypothyroidism : n. Tiroid salgısı noksanlığından doğan marazi durum.


kleptomaniac : n. Kleptomani hastası.


menapthone : a. Kan pıhtılaşmasında K vitaminine benzer bir etkiye sahi polan, yağda eriyebilen sentetik bir madde.


micropsia : n. Eşyayı ufacık görme hastalığı, mikropsi.


monoblastoma : n. Monoblast tümörü.


mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.


palingenesis : n. 1. Yeniden doğma; 2. Üremede özelliklerin değişmeden aynen ve yeniden meydana gelmesi, palinjenez.


parasite : n. Parazit, asalak.


pleuroscopy : n. Göğüs duvarının kesilmesi ile plevra boşluğunun muayene edilmesi, plöroskopi.


prader-willi syndrome : n. Noksan kilo ile doğum, hipotoni, zihinsel gecikme, erkenden balayan şişmanlık, acromicria ve diabetes mellitus belirtileri ile seyreden, çoğu zaman çocukluk çağında veya büyüme çağında meydana çıkan bir sendrom.


ronchhial : a. Ronkusa ait.


ricinism : n. Hint yağı ile zehirlenme.